Oznanila za 14. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
72013_14-1jpgSkupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec prehitel Petra in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl na tleh povoje – vendar ni vstopil. Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. (Jn 20,4–8)

MOLITEV: Kadar se bo pot, ki vodi za Teboj zgubila v temo in nesmisel križa, kadar nas bodo plašili grobovi in se bomo, kakor učenci ob Genezareškem jezeru, hoteli vrniti k staremu načinu življenja; kadar bomo 2013_14-2spet malodušno sedli v čoln tega sveta in se odpravili ribarit v vode sive vsakdanjosti, se pojavi med nami ti, ki si nam zagotovil, da ostaneš z nami do konca sveta.

VOŠČILO
Vesela Aleluja za praznike Kristusovega vstajenja, naj v naši župniji, v vaših domovih, v vaših družinah, še zlasti pa v vaših dušah, razvname bujno duhovno pomlad; ne glede na to, da se v naravi tako obotavlja priti.
Vaš župnik z župnijskimi sodelavci

Jn 20,1–9
SRCE, KI LJUBI, TUDI VERUJE
Evangelist Janez nam pričuje, da je Marija Magdalena takoj potem, ko je videla kamen odvaljen, stekla do Petra in učenca, ki ga je Jezus ljubil. In govorila jima je besede: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili« (Jn 20,2). Tu ni nobene vere v vstajenje, ampak samo razočaranje nad tem, da ni našla trupla. Očitno je potrebovala Jezusovo mrtvo telo, da bi mu izkazal svojo ljubezen in bi ob njem lahko žalovala; ob njem bi našla tolažbo za svojo bolečino.
Sedaj pa se začne velikonočna tekma. Peter in Janez, najljubša učenca, tečeta h grobu. Janez je bil hitrejši od Petra in prispe prvi. Toda starejšemu da prednost: Peter gre v grob. Evangelist Janez poroča, kako Peter preprosto sprejme, kar vidi: »Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal med povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu« (Jn 20,6–7 ). Peter gleda, a ne razume. Ne zna si predstavljati, zakaj je grob prazen. Samo potrdi lahko, da je Marija Magdalena pravilno poročala. Smisla pa v tem ne prepozna. V Janezovem evangeliju je Peter namreč prikazan kot človek, ki ga vodita razum in volja. Kdor želi vse presojati le z glavo, skrivnosti vstajenja ne more dojeti.

2013_14-4Drugi, ljubljeni učenec, ki ga po tradiciji enačimo z evangelistom Janezom, gre za Petrom v grob. »In videl je in veroval« (Jn 20,8). Janez gleda s srcem. In ljubeče srce razume in veruje. Evangelij nam ne pove, kaj natančno je Janez veroval; toda nadaljevanje pripovedi nam govori, da se mu je očitno razkrilo nekaj o skrivnosti vstajenja. »Nista še namreč doumela Pisma, da mora vstati od mrtvih (Jn 20,9). V vstajenje ne moreš verovati samo z razumom. Zato potrebujemo kot Janez srce, ki ljubi in se čuti ljubljeno. Kajti najljubši učenec ni samo učenec, ki ljubi Jezusa, ampak tisti, o katerem pravi evangelij: »Učenec, ki ga je Jezus ljubil.« Kdor se čuti ljubljen od Jezusa v globino svojega srca, lahko veruje v vstajenje. Zaupa, da je ljubezen močnejša od smrti, da ljubezen preživi tudi smrt in ostaja tudi po smrti! (po: A. Grünu)

Naslovljeno na vas
Škofovo velikonočno voščilo -2013
Letošnje velikonočno praznovanje bogati in poživlja apostolska gorečnost in pastoralna svežina našega papeža Frančiška, ki nas prijetno preseneča in vabi, da tudi mi v poslušnosti Sv. Duhu krenemo na še neizhojena pota našega pastoralnega delovanja, da bomo vsem ljudem, še posebej tistim, ki so se od vere oddaljili, ostarelim, bolnim in vsem pomoči potrebnim v teh dneh oznanili »vse spoznanje presegajočo ljubezen Božjo« (prim.Ef 3,19), ki se nam razodeva v velikonočni skrivnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa.
To je moja želja, to je moje velikonočno voščilo vam, dragi sobratje duhovniki, redovniki, diakoni, sestre redovnice, vsi verniki celjske škofije in vsi, ki v srcu dobro mislite. Veselimo se v Gospodu in bodimo priče, da Kristus živi, tu in sedaj, med »že in še ne« božje odrešitvene zgodovine.

vaš škof Stanislav Lipovšek

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 1. april: DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Kadar je izpostavljeno Sveto Rešnje Telo v posebni posodi imenovani monštranca, naj bi Jezusa predvsem častili. Naše srce naj mu izreka čast in hvalo. Poleg češčenja naj bi se mu močno zahvaljevali za milosti in dobrine, ki smo jih deležni. S čaščenjem tudi zadoščujemo za svoje grehe in grehe drugih ljudi. Zlasti je prav,da zadoščujemo za svoje domače in sorodnike, če vidimo, da so se oddaljili od Boga in Cerkve, ali morda težko grešijo. Seveda smemo Jezusa tudi prositi za pomoč v duhovnih in telesnih potrebah. Včasih pred Svetim Rešnjim Telelesom preprosto samo premišljujemo.2013_14-3
Spored češčenja:
8.00 sv. maša , od 9.00 do 18.30 češčenje
9.00 do 10.00 Gomilsko-sp., 10.00 do 12.00 posamezniki /maša v Grajski vasi
12.00 do 13.00 Gomilsko-zg., 13.00 do 14.00 Šmatevž, 14.00 do 15.00 Zakl
15.00 do 16.00 Grajska vas, 16.00 do 17.00 Trnava, 17.00 do 18.00 Šentrupert,
18.00 do 18.30 – ki se zbirajo k maši 18.30 sv. maša, sklep
Prav lepo vabljeni prebivalci posameznih naselij (kdor pa ob določeni uri ne bo mogel, pa je dobrdošel ob drugem času).
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo!

MAŠNI NAMENI

NED—31.3.
VELIKA NOČ
Benjamin, diakon, mučenec
! 7.30 Vstajenjska procesija
Sv. maša za vse župljane
! 10.00 za +Danijela in vse Brišnikove

PON—1.4.
Velikonočni pon. -d.p.d.
Agapa in Irena, muč.
Dan celodnevnega češčenja
8.00 Za +Marijo Orožim -obl., Mlinarjeve (Grajska vas)
9.00 do 18.30 češčenje po sporedu
10.30 za +Antona in Ano Šlander -oblet.
18.30 za +Marijo -oblet., Franca, Janija R.

TOR—2.4.
Frančišek Paolski
18.30 za +Franca Obreza (god)

SRE—3.4.
Rihard, škof
18.30 za +Vinkota Mazeja -oblet.

ČET—4.4.
Izidor Seviljski, šk., c. u
Prvi četrtek
17.00 za +Štefanijo Vede -30. dan (v Šentrupertu)
18.30 za +Franca Drča -oblet.
Molitev za duhovne poklice

PET—5.4.
Vincencij Ferrer, duhovnik
Prvi petek
18.30 ta +Franca, Marijo, Amalijo Korun – oblet.
Litanije Jezusovega srca

SOB—6.4.
Irenej iz Srema, šk. m.
Prva sobota
18.30 za +Ivana -oblet. In Jožica Vaš
Litanije Matere božje

NED—7.4. – BELA
Ned. Božjega usmiljenja
Janez de la Salle, duh.
7.30 češčenje
8,00 Za vse župljane – žive in rajne
9.30 Za +starše Drev ter Radota in Ivana
10.30 za vse +Petrovčeve (v Šentrupertu)

V tem tednu: ponedeljek je drugi dan velikonočnega praznika in v naši župniji dan celodnevnega češčenja sv. Rešnjega telesa, nato bo ves teden velikonočna osmina – en sam podaljšan velikonočni praznik. Poleg tega pa bo tudi prvi četrtek, prvi petek in prva sobota v mesecu. To so dnevi, ki bi jih naj ne kar tako spregledali.

Mladinski: v soboto ob 19,00 uri v Domu srečanj. Mladi lepo vabljeni.
Bralci v ned: II. Tilen Hadolin, Sonja Mandelc II. Marija Rančigaj, Barbara Trogar
Dežurni ministrant(ka): Aljaž in Jan Juhart
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl