Oznanila za 21. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_21-1Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene,tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)

BESEDA O BESEDI
»DAJ NAM SVETEGA DUHA, DA BOMO GOVORILI SKUPNI JEZIK« (Jn 20,21-23)
»In napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so začeli govoriti v drugih jezikih, kakor jim je dajal Duh, da so govorili« (Apd 2,4). Ta slika seže nazaj v zmešnjavo jezikov, kakor nam o tem pripoveduje Geneza. V začetku so vsi ljudje govorili isti jezik: »Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico« (1Mz 11,1). To jim je dajalo veliko moč. Toda v svojem občutku moči so postali prevzetni in so hoteli sezidati stolp, ki bi segal do neba. Zato je Bog sklenil: »Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega!« (1Mz 11,7). Če kdo ne razume, kar mu drugi govori, skupno delo ni več mogoče. Obratno pa velja: če govorijo ljudje isti jezik, lahko skupaj veliko naredijo. To izkušnjo imamo danes v mnogih skupinah – v Cerkvi, v podjetjih, strankah, družinah … Če se skupni jezik izgubi, skupnost razpade; posamezniki lahko še kaj velikega ustvarijo, toda povezanosti ni več.
Binkošti so Božji odgovor na babilonsko zmešnjavo jezikov. Bog želi, da bi ljudje ponovno govorili skupni jezik in bi bili tako sposobni ustvariti nekaj novega in trajnega. Po Svetem Duhu je Bog ljudem podaril ta jezik, da bi skupaj odgovorno izoblikovali njegovo stvarstvo, da bi mnoge kulture in ljudstva zrasla v veliko družino narodov.
Sveti Duh nas uči novega jezika, ki ga vsi razumemo, in zanosnega govora, ki druge okuži in navduši. V naši Cerkvi danes trpimo za pomanjkanjem besed. Včasih komaj zmoremo med seboj kaj reči; govorimo drug mimo drugega, podobno kot nekoč Babilonci. Po drugi strani pa se je naš jezik izpraznil: ljudi ne nagovarja več. Občutek imajo, da je cerkveni jezik le govorica tistih, ki so še znotraj – nikogar pa več ne navdušujemo in privlačimo. O Bogu očitno nismo sposobni govoriti tako, kakor je to uspelo učencem na binkošti. Naš jezik se ne dotakne človeških src. Potrudimo se in odprimo svoje srca Svetemu Duhu, da nas napolni, tako bomo zmogli tudi mi živo pričevati. (po: A. Grünu)

BINKOŠTI                  
Slavimo obletnico zadnje birme

TRETJE SLOVESNO JUTRO
2013_21-2V vsej zgodovini človeštva so tri jutra najslovesnejša in najpomembnejša: Jutro stvarjenja, ko je človek uzrl čudovito vesolje, pokleknil in počastil svojega Boga in Stvarnika. Drugo je jutro veselega vstajenja našega Odrešenika, ko je od ust do ust šla vesela novica: »Gospod je vstal, zopet živi in se je prikazal svojim ljubljenim učencem.« Žalost se je spremenila v glasne vzklike veselja, tarnanje v veselje. Najbolj vzvišeno, slovesno in blagoslovljeno je tretje jutro binkoštnega praznika, ko se je Sveti Duh v šumu silovitega viharja in v obliki ognjenih plamenov izlil nad Gospodovimi učenci, tako kot jim je bil Jezus obljubil. Bili so polni Svetega Duha, luč je bila v njihovem umu, moč je napolnila njihova srca. Veliko delo odrešenja je bilo dovršeno, Katoliška cerkev, ustanova, ki jo je postavil Jezus, je bila ustanovljena. Sveti Duh je bil poslan in je prenovil obličje zemlje. To je bilo veliko slovesno jutro prve birme v Jeruzalemu. (po: Anton Martin Slomšek)

SVETI DUH IN KRISTJANI
Sveti Duh je bil poslan na svet po Jezusovem vnebohodu, da bi dopolnil njegovo poslanstvo. Jezus je povedal svojim učencev, ko je bil še pri njih, da nekaterih stvari še ne morejo razumeti, da pa jih bo o njih poučil Duh. Jezus je živel le triintrideset let in je deloval le v svoji domovini, Duh pa je njegovo delo nadaljeval v svetovnem obsegu.
Sveti Duh ni bil poslan, da bi nadomestil Jezusa, temveč da bi dokončal in dal polnost Jezusovi navzočnosti. Jezus ni rekel: »Jaz sedaj odhajam – Duh bo opravljal moje delo.« Ne, govoril je, da bo poslal svojega Duha, Duha svojega Očeta. Tako je Sveti Duh dejansko prišel, da bi pokristjanil kristjane. Toda pravi problem je v tem, ali kristjani Duhu to tudi omogočimo. Ljudje nas pogosto ne kritizirajo zato, ker smo kristjani, temveč ker nismo dovolj kristjani – ne prepričamo! Dovoliti moramo, da nas Duh oblikuje in napolni.
Vsak kristjan je poklican, da uresniči kakšen vidik Jezusovega življenja. Ne morem istočasno predstavljati vseh vidikov. Tako se dopolnjujemo in kot diamant, na katerega sije sonce, kažemo Jezusa v različnih odtenkih. In to je delo Duha! (po: L. J. Suenensu)

Sv. birma je bila 20. maja 2012

Naslovljeno na vas
PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

2013_21-3Župnijska cerkev v nedeljo, 26. maja ob 10.00 uri
Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.

To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv.obhajilo.

Tudi dan prve svete spovedi – v petek, 24. maja je velik dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k njemu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv.spovedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to. Morda kateri že dolgo ni napravil tega koraka, pa naj zato ne okleva, saj bo v tem primeru dejanje še dragocenejše!

Vse letošnje (prvospovedance in) prvoobhajance spremljamo z molitvijo.

Na slovesnost prvega sv.obhajila ste vsi prav lepo vabljeni.

Seveda pa bo spredaj namenjen prostor prvoobhajancem, njihovim staršem in domačim.

ORATORIJ 2013 V NAŠI ŽUPNIJI – od 1. do 7. julija
V župniji se že dalj časa misli na počitniške dni. Zlasti animatorji se skrbno pripravljajo zahtevno nalogo, ki jo pred njih postavlja počitniški oratorij.
Za lažje načrtovanje samega programa in vsega kar je z njim povezano, bi bilo zelo pomembno čim prej vedeti, koliko otrok se bo oratorija udeležilo. V ta namen so že na voljo zgibanke s osnovnimi informacijami in prijavnico. Zato vabimo otroke, da se s starši o tem pogovorite, se čim prej odločite, pridete k župniku po prijavnico in jo vsaj do 3. junija izpolnjeno vrnete. Na dosedanjih oratorijih ste bili udeleženi v glavnem zelo zadovoljni – upamo, da bo tako tudi letos.

MAŠNI NAMENI

NED—19.5.
BINKOŠTI
Krispin, redovnik    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Ignaca in Julijano Cizej in vse Bognarjeve
sv. krst

na Brezje  – z avtobusom ob 11.30

PON—20.5.
MARIJA, MATI CERKVE
Binkoštni ponedeljek    
8.00 za Marijino materinsko dobroto
18.30 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
šmarnice vse dni v tem tednu

TOR—21.5.
Teobald, škof  
17.00 samo šmarnice (v Šentrupertu)
18.30 za +Brišnikove

SRE—22.5.
Julija, mučenka
18.30 za +Andreja Urankar

ČET—23.5.
Evtihij, opat   
17.00 za +družini Anžlovar in Orešek (v Šentrupertu)
18.30 v dober namen

PET—24.5.
Marija Pomočnica kristjanov – M. pomagaj
17.30 prva sv. spoved
18.30 za +Viktorja Jelen

SOB—25.5.
kvatrna, Gregor VII., papež
18.30 za +starše Natek, Zgubič in sorod.

NED—26.5.
NED. SVETE TROJICE
Filip Neri, duhovnik
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
! 10.00 SLOVESNOST PRVEGA sv. OBHAJILA
Za prvoobhajance in njihove svojce

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani, lepo vabljeni.

Priprava na prvo sv. obhajilo za gomilsko in trnavsko skupino bo v sredo ob 17.30 uri. Pridite zagotovo vsi – to bo zaključna priprava.

Bralci v ned: II. ki bodo pri prvi sv. maši     II. starša prvoobhajancev
Dežurni ministrant(ka): Klemen Jernejc, Jan Juhart, vsi ministranti šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: starši prvobhajancev – v sredo ob 16.00 uri.

Obvestilo: v naslednjih nedeljah bodite pozorni na čas nedeljskih sv. maš (natančneje: druge sv. maše), ker bodo nekatere spremembe: v nedeljo, 26.5. bo druga sv. maša ob 10.00 uri,  v nedeljo 2.6. bo druga sv. maša v Šentrupertu s procesijo ob 9.00 uri,   nato pa v Grajski vasi in v Šmatevžu ob 9.30 uri. Tri nedelje, ko bodo sv. maše s procesijami pri podružnicah, v župnijski cerkvi druge sv. maše ne bo. Vnaprej hvala za razumevanje in upoštevanje!