Oznanila za 21. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-21-1
Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči. (Jn 16,12–13)

BESEDA O BESEDI

OSVOBAJAJOČA RESNICA Jn 16,12–15

Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši – bilo mi je deset let – me je nekoč prevzela misel: ‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil človek svoboden!’ Čez nekaj trenutkov pa sem se zavedel, kako strašno bogokletna je bila ta misel. Vse poznejše življenje pa me je jasno prepričevalo, kako je prav nasprotno res: kako je prav Bog izvir resnične človekove svobode.«
»Ko človek zanika pravega Boga, poklekne pred devet malikov,« pravi ruski pisatelj Dostojevski. Svobodo Božjega otroka zamenja za suženjstvo praznoverju (napovedovanju prihodnosti iz horoskopov ali kart, bioenergetiki, raznim kozmologijam) ali malikom (sovraštvu, denarju, želji po uživanju …). Ti maliki ga tako zasužnijo, da se jih zlepa ne more rešiti.
V današnjem evangeliju nam Kristus obljublja Duha resnice, ki nas bo »uvedel v vso resnico« (Jn 16,13). Resnica o Bogu in človeku je, da smo ljudje srečni, ko imamo Boga za Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega Duha pa za Vodnika in Posvečevalca, na kar nas spominja današnji praznik Svete Trojice.
Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega Duha, ki nas bo uvedel v »vso resnico« o Bogu in bo v naša srca vlil »upanje na Božjo slavo« (Rim 5,2). Naj nam nakloni tako upanje, saj to »upanje ne osramoti«. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Naslovljeno na vas

PRAZNIKA:  PRVE SV. SPOVEDI – v petek, 27. 5. ob 17.45  uri
PRVEGA SVETEGA OBHAJILA – v nedeljo, 29. maja ob 10.00 uri

Tudi dan prve svete spovedi je velik dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! In to v svetem letu Božjega usmiljenja.
Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče, imeli možnost priti k Jezusu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv.spovedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to. Morda kateri že dolgo ni napravil tega koraka, pa naj zato ne okleva, saj bo v tem primeru dejanje še dragocenejše!
V petek so »prvospovedanci« po šmarnicah povabljeni v Dom srečanj na kratko in skromno praznovanje.

2016-21-2Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.
To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv. obhajilo.
Na slovesnost prvega sv. obhajila ste vsi prav lepo vabljeni.
Seveda pa bo prostor spredaj namenjen  prvoobhajancem, njihovim staršem in domačim. Hvala za razumevanje.
Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce

Procesije sv. Rešnjega telesa in drugi pomembni dogodki v juniju

V zadnjih oznanilih (deloma že enkrat prej) so bili objavljeni datumi in ure bogoslužnih slovesnosti do konca junija. Naprošeni ste bili, da si vse zabeležite v svoje koledarje, zdaj pa je PRIŠLO DO VELIKIH SPREMEMB, ki so bile sprejete v četrtek na seji ŽPS: bili smo obveščeni, da bodo v nedeljo, 19. junija, ko sta bila na programu sklep veroučnega leta in župnijski dan, imeli otroci gasilsko tekmovanje. Ker je velik del naših veroučencev v to zajetih, ni bilo druge možnosti, kot da termine  v juniju  /za maj ostane vse nespremenjeno/ spremenimo:
v nedeljo, 5. junija bo sklep verouka v župnijski cerkvi, ne bo pa župnijskega dneva, ki bo zaradi te spremembe ostal na koncu oratorija.
V nedeljo, 19. junija bo sv. maša in procesija v Šentrupertu (NE BO 5.6.)
V nedeljo, 26. junija (Petrovo) bo v Grajski vasi ob 10.00 uri (ni spremembe)
Slovesnost procesij bo potekala utečenem redu: najprej bo sv. Maša, nato procesija okrog cerkve z molitvami in blagoslovom pri »kapelicah«
Vsi lepo vabljeni k sodelovanju pri slavljenju odrešenika v sv. Evharistiji, še posebno pa bogoslužni sodelavci, tisti, ki postavljate kapelice, da bi od prve do zadnje procesije to češčenje čim lepše opravili.
Spremljajte, prosim, sproti oznanila, da ne bo neljubih pomot!

Krščeni sta bili
2016-21-3V nedeljo, 15. maja je sta prejeli zakrament  sv. Krsta:
Zoja Rožič Kelenberger in Lucy Klinar. S tem sta postali novi članici naše župnijske družine. Župljani se ju veselimo in jima voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrama in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otrokoma dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

 

MAŠNI NAMENI

NED – 22.5.
Nedelja Svete Trojice
Julija, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +starše Julino in Ignaca Cizej (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega telesa
Kvatrna nabirka za bogoslovje

PON – 23.5.
Evtihij, opat
18.30 za +Boldinove

TOR – 24.5.
Marija Pomočnica kristjanov – Mar. Pomagaj
18.30 za +Marijo Semprimožnik

SRE – 25.5.
Beda, častitljivi, d., c.u.
16.00 pogreb sv.mašo za +Alojzijo Drolc
18.30 za +Karla -(30.) oblet. in Angelo Slemenšek

ČET – 26.5.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Filip Neri, duhovnik
7.30 za vse župljane – žive in rajne
18.30 za +Ferdinanda Orožim (r. d.) in vse Jakovčeve (v župnijski cerkvi)
Procesija sv. Rešnjega telesa

PET – 27.5.
Alojzij Grozde, mučen.
17.45 prva sv. spoved, za odrasle tuj spovednik
18.30 za +Vero Jelen

SOB – 28.5.
Margareta Pole, muč.
18.30 za +Antona Pintarja

NED – 29.5.
9. nedelja med letom
Maksim Emonski, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in svojce
Slovesnost prvega sv. obhajila

Verouk ta teden za vse skupine (v nedeljo, 5. junija bo sklep verouka in delitev veroučnih spričeval – kdor ga ima še doma, naj ga prinese).

Sestanek za starše prvoobhajancev bo ta ponedeljek ob 17.30 uri. Pridejo naj tudi prvoobhajanci. Tu bo dan urnik priprave za naslednje dni.

Bralci v ned.: I. ki bodo pri prvi sv. maši II.  starši prvoobhajancev
Dežurni ministrant(ka): ministranti – šmarničarji
Urejanje župnijske cerkve: starši prvoobhajancev

Šmarnice bodo  med tednom ob 18.30 uri.