Oznanila za 15. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel:» Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (Jn 20,27–29)

BESEDA O BESEDI

NE VIDIŠ – PA VERUJEŠ Jn 20,19–31

»Blagor tistim, ki niso videli, pa so veroval!« (prim. Jn 20,29). Nekateri menijo, da Jezus te besede namenja nam, ki Vstalega ne moremo več videti v živo in bi naj verovali. Toda če je Tomaž podoba naše vere, potem moramo te Jezusove besede drugače razumeti. K naši veri vedno sodi dvoje: da smemo kot Tomaž Vstalega videti, izkusiti in se ga dotakniti, da pa ga istočasno gledamo in ne vidimo. – V našem življenju so obdobja, ko ne vidimo ničesar in ničesar ne izkusimo. Svojo vero bi radi in jo smemo poglabljati z izkušnjami, vendar je na izkušnje ne smemo vezati. Izkušenj ne moremo izsiliti: k poti naše vere sodi, da hodimo pogosto skozi puščave, skozi praznino in temo. In ničesar ne vidimo. – Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo, a vendar verujejo. Očitno obstaja še višja stopnja vere, do katere nas želi pripeljati. Vera presega izkušnjo. Vera je pogosto »neizkušnja« – toda v tej »neizkušnji« je vseeno trdna naveza na Boga, nevidnega in nedosegljivega. To »neizkušnjo« poznajo mnogi verniki: tičijo v temni luknji, v svoji temi ne vidijo nobene luči. Trpijo ob svojih ranah in ne čutijo nobene spremembe. Vendar kljub temu verujejo, da so v Božji rokah. Ne gre samo za to, da Jezusa ne vidimo več, kot so ga lahko videli njegovi učenci. Gre za osnovni problem, ko nas doletijo časi: ko ne vidimo ničesar od tega, kar nam obljublja Sveto pismo, ko ne občutimo nobenega olajšanja, nobene osvoboditve iz svojih strahov, ko ni ne tolažbe in ne tolažnika, in ko na koncu predora ne vidimo nobene luči. Kdor v tej temi lahko kljub temu veruje, je blagoslovljen. Jezus ne blagoslavlja nemogočega: sam je imel takšne izkušnje. V smrtnem boju na križu, ko se je zdelo vse brezizhodno, je kljub temu veroval in ostal v trdnem stiku z Očetom. – Velika milost je, da lahko verujemo, četudi ne čutimo Božje bližine, četudi nimamo ob sebi človeka, ki bi nam stal ob strani in nam vlival upanje. To je dar, da v globini našega srca ostaja vera, ki nam je ne more nihče vzeti. Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo pa verujejo. (po: Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

Naslovljeno na vas

OBNOVA ZUNANJŠČINE CERKVE SV. RUPERTA V ŠENTRUPERTU
Izvajalec /D-gradnje storitve d.o.o., Dobriša vas 18, Petrovče/ bo začel z deli takoj po 15. aprilu. V pogodbi je dana možnost, da dela, ki jih bomo sami lahko opravili /np. odvoz odpada/ se nam pri plačilu upoštevajo. Zato prosimo za vašo pomoč tudi v tem smislu. Po pogodbi mora grobove zaščiti izvajalec. Če jih boste še sami kaj dodatno
zavarovali tudi bolj oddaljene, bo tudi hvalevredno. Gotovo bo zaradi del na cerkvi prišlo da motenj v cerkvi in na pokopališču. Pa prosimo za uvidevnost in potrpljenje, saj se bo to dogajalo le kratek čas, potem bo pa lepše za vse.
Obnovo priporočamo vaši dobroti in darežljivosti. Svoj dar oddate v župnišču ali zakristiji ali pošljete po župnijskem sodelavcu, ali nakažete na TRR: SI56 0510 0801 5079 806, ŽUPNIJA GOMILSKO, Gomilsko 35, 3303 GOMILSKO, namen: Obnova Rupert. Hvala!

MOLITVENI SHOD ZA DUHOVNE POKLICE (DP)
V Marijini cerkvi v Celju v nedeljo, 15. aprila: ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 somaševanje. V tej cerkvi je vsako 3. nedeljo v mesecu takšno bogoslužje za DP. Vsakokrat je za to »dežurna« ena od dekanij naše škofije. Tokrat je na vrsti naša dekanija—braslovška. Zato naj bi sodelovali v čim večjem številu. Dodatna razloga za udeležbo: začetek tedna molitve za DP ter novomašnik, ki je iz naše dekanije. Vabljeni!

V marcu je bila krščena
V nedeljo, 18. marca je prejela zakrament sv. krsta Neža Železnik z Gomilskega 69 in bila v polnosti vključena v naše občestvo. Župljani se je veselimo in ji voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botri in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

VABILO DUHOVNIKOM, REDOVNIKOM, REDOVNICAM IN VERNIKOM CELJSKE ŠKOFIJE
Potem ko smo slovesno in doživeto obhajali velikonočne praznike in vstopili v skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, vas znova prisrčno vabim k obhajanju NEDELJE SVETNIŠKIH KANDIDATOV CELJSKE ŠKOFIJE, ki jo bomo slovesno obhajali na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega Pastirja, 22. aprila 2018, ko bo ob 15. uri v Marijini cerkvi v Celju molitvena ura, nato ob 16. uri slovesno somaševanje duhovnikov celjske škofije, pri katerem sodelujejo ministranti in drugi liturgični sodelavci, zlasti bralci, izredni delivci obhajila, kandidati za stalne diakone in molivci MZDP, ker je na to nedeljo tudi dan molitve za duhovne poklice. Pri slovesnosti bo prepeval stolno – opatijski mešani pevski zbor.
Ko smo v sredo, 4. aprila 2018, na god sv. Izidorja, obhajali rojstni dan in god našega mladega pričevalca Izidorja Završnika (1917-1943), me je zelo zadela upravičena pripomba napovedovalca Radia Ognjišče, ki je rekel, da je naš svetniški kandidat Izidor Završnik, žal, veliko manj poznan kot njegov poljski kolega sv. Maksimilijan Kolbe.
Sestre in bratje, še je čas, da popravimo zamujeno, zato lepo vabim sobrate župnike, da povabite vse vernike, še posebej ministrante, ki naj s seboj prineso liturgična oblačila. Za bogoslužje se bodo skupaj z duhovniki pripravili v Marijini cerkvi pod korom, kjer je dovolj prostora.
Na pastoralnem obisku »Ad limina« so nas zelo spodbudili, da več storimo za promocijo naših svetniških kandidatov, še posebej za tako simpatičnega pričevalca Izidorja Završnika, pa tudi za vse druge svetniške kandidate, posebej za kanonizacijo bl. škofa A. M. Slomška, prvega zavetnika naše škofije, in za beatifikacijo 7 duhovnikov naše metropolije, ki so bili umorjeni v Jasenovcu. Veseli smo, da ŠOM pripravlja srečanje mladih – Škofijafest 2018 , na katerem bo kviz o Frideriku Baragi.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in pomoč in vas z veseljem pričakujem v Celju.
                                                      +Stanislav Lipovšek, celjski škof

MAŠNI NAMENI

NED – 8.4. BELA
2. VELIKONOČ. NED.
Ned. Bož. usmiljenja
Dionizij, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Karla Sirše –oblet., sv. krst

PON – 9.4.
Maksim Aleksandr., škof
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 10.4.
Domen (Domnij), škof
19.00 za +Pavlo –oblet. in Franca Jernejc

SRE – 11.4
Stanislav, škof, mučen.
19.00 za +Frančiško (god) in Franca Šketa

ČET – 12.4.
Julij I., papež
17.00 za +Ivana Marguča (v Šentrupertu)
19.00 za +Vero –oblet. in Viktorja Jelen

PET – 13.4.
Ida, redovnica
19.00 za +Antona in starše Jelen

SOB – 14.4.
Lambert, škof
19.00 za +Jožeta Tiselja (r. d.)

NED – 15.4.
3. VELIKONOČ. NED.
Helena, kneginja
Začetek tedna za duhovne poklice
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Stankota Lobnikarja
Celje, Marija – 15.00 molitveni shod za duhovne poklice

V tem tednu:
Sestanek Tajništva ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Vsi mladi – od vključno devetega razreda naprej, ki bi želeli postati /na novo/ animatorji oratorija, lepo vabljeni to soboto ob 10.00 uri v Dom srečanj. Naredili boste veliko dobro delo! Najavi se na 031 274 880 /Eva Skok/ ali 070700456 /Tjaša Rožič/. Z veseljem vas pričakujemo.

Bralci v ned: ISonja Skok Franc, Mojca Strožer II. Mojca, Maša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Zala Jelen
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl