Oznanila za 36. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen, potem boš našel milost pri Gospodu. Zakaj silna je Gospodova moč, zato ga ponižni poveličujejo. Za naduteževo rano ni zdravila, v njej se je namreč zakoreninila zel hudobije.  (Sir 3, 17—20.28)

BESEDA O BESEDI

Božja beseda prinaša pouk o ponižnosti, o kreposti, v kateri mnogi današnji ljudje le težko vidijo vrednoto. Občutijo jo prej kot življenjski slog zlomljenih ljudi. (B. Dolenc)

Sveti Ludvik, nekdanji francoski kralj, pa je uresničil to, kar je zapisano v Sirahovi knjigi: »Čim večji si, tem bolj bodi ponižen, potem boš našel milost pri Gospodu«.

Takole je Ludvik zapisal v svoji duhovni oporoki svojemu sinu: »Če ti bo Gospod dal bogastvo, ne samo da se mu moraš ponižno zahvaliti, temveč dobro pazi, da ne postaneš slabši zaradi domišljavosti ali zaradi česa drugega, pazi, da ne se ne boš postavil nasproti Bogu in ga žalil z njegovimi darovi«. Prosimo Devico Marijo, naj nas voditi po poti ponižnosti, da postanemo vredni Božjega povračila.

ZA VEROUČENCE OB ZAČETKU LETA

ŠOLARJEVA MOLITEV

Dobri Jezus, ponovno sedamo v šolske klopi in začenjamo novo poglavje našega življenja. Stoj nam ob strani v izzivih, ki nas bodo doleteli v tem letu, tvoja mati Marija pa naj nam bo v oporo, da bomo zmogli prestopiti tudi morebitne prepreke na naši poti do novih znanj. Daj nam moči, da bodo sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice v nas odkrivali tudi tvojo dobroto. Ponosni smo, da te poznamo in da nas spremljaš ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

NASLOVLJENO NA VAS

Srečanje župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta,

ki je potekalo v torek zvečer, je bilo obarvano v glavnem s seznanitvijo glede vodenja župnije v prihodnjem pastoralnem letu, ko bo g. župnika zaradi bolniške odsotnosti nadomeščal g. Vlado Bizjak, župnijski upravitelj. S pomočjo g. dekana smo uspešno razrešili vse nesporazume glede tega.

Vsi bomo zelo veseli, če bo g. župnik Martin v tem času zaradi dobrega okrevanja pripravljen še kaj pomagati ali se celo vrniti v župnišče.

Novi župnijski upravitelj (župr) je poleg župnij Gomilsko in Sv. Jurij ob Taboru soodgovoren še za izvajanje propedevtičnega (uvajalnega) letnika za duhovniške kandidate, za to bo vsaj en dan na teden odsoten z župnije.

Zaradi nastale situacije bo v prihodnjem letu nekaj sprememb, ki so v glavnem povezane z racionalizacijo dejavnosti, saj se bomo soočali z vedno večjim pomanjkanjem duhovnikov.

  1. Nedeljske maše ostanejo po istem urniku kot doslej, ob 7.30 in 10.00. Spremembe bodo zgolj v izjemnih primerih.
  2. Ob četrtkih bo sv. maša samo v Šentrupertu, zaenkrat ob 17.00.
  3. Zdaj je že znano, da bo upravitelj z župnije odsoten najmanj ob torkih, zato ta dan večinoma ne bo svetih maš na Gomilskem. Maševal bo v Šmarju pri Jelšah skupaj z bodočimi duhovniškimi kandidati.
  4. Verouk za višje razrede (5.— 9. razred) se zaradi navedenih razlogov ne bo več izvajal v Šentrupertu, ampak samo na Gomilskem.
  5. Župnijski sodelavci! Hvaležni smo vsem, ki ste v času odsotnosti duhovnika skrbeli, da se vse potekalo brez večjih težav. V poučevanje verouka se vključuje g. Simon Brdnik, ki zaključuje tozadevno izobraževanje. G. Simon se bo intenzivneje vključeval tudi v mežnarsko služenje. Hvaležni smo katehistinji ge. Mariji za požrtvovalno delo. Prav tako pa ge. Mariji, Rozi, Milki ter drugim, ki pomagate pri skrbi za gospodinjstvo ter urejenost prostorov, vsem, ki čistite in krasite cerkve, itd. … Laiški sodelavci so vedno bolj potrebni in dragoceni, posebej pa bo vse to v olajšanje dela g. župniku Martinu, ko se vrne.
NEDELJA – 1. 09.

22. nedelja med letom

7.00

7.30

10.00

Šentrup.

češčenje

za † Ivana Vadlan in zdravje brata Janka

za vse žive in rajne župljane

 

PONEDELJEK – 2. 09.

sv. Marjeta, mučenka

19.00 Ta dan ni sv. maše
TOREK – 3. 09.

sv. Gregor Veliki

19.00 Ta dan ni sv. maše
SREDA – 4. 09.

sv. Rozalija

19.00 za † Ivana Pintarja (obl.)
ČETRTEK 5. 09.

sv. Mati Terezija

17.00

Šentrup.

za † (Marijo) Miro Rakun

 

PETEK – 6. 09.

prvi petek

 

19.00

Obisk bolnikov bo naslednji petek!

za † Mojco Rojnik (obl.)

SOBOTA – 7. 09.

prva sobota

19.00 za † Jožeta Tislja
NEDELJA – 8. 09.

23. nedelja med letom

Marijino rojstvo

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Franca Završnika

Veroučna šola se začne v pon. 9. 9. Urnik bo objavljen naslednjo nedeljo, ker osnovne šole še usklajujejo dejavnosti.

Prvošolci imate priložnost za vpis prvi šolski dan, 2. 9., po zaključenem programu v šoli. Skupaj s starši ste vabljeni v Dom srečanj, kjer boste lahko nabavili tudi učbenike.

Bralca v nedeljo: 1. sv. maša: Simon Brdnik, 2. sv. maša: Damjana Rojnik

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Dežurni ministranti: Matic in Matevž Basle

Peš romanje na Brezje, ki je maja odpadlo, bo od 5.— 7. 9. Zainteresirani se javite ge. Mariji Orožim.

Srečanje mladih v Stični bo 21.9. Prijave: Nika Šram preko FB ali 031638850!

8. 9. bo srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih v Brestanici, slovenskem Lurdu. Ob 14.00 spoved, ob 15.00 maša z maziljenjem bolnikov.

Od 2.— 6. 9. je župnijski upravitelj odsoten. V primeru, da potrebujete duhovnika, se obrnite na g. Pirnata po večerni maši ali na 040 429 894.