Oznanila za 37. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.«

(Lk 14, 25 — 27)

BESEDA O BESEDI

Za Jezusom gre velika množica. Pričakovati bi bilo, da bo izkoristil priložnost ter imel navdušujoč govor, s katerim bo ljudi še bolj pritegnil in jim obljubil, kaj vse velikega in dobrega jih čaka, če postanejo njegovi učenci. On pa jim govori nekaj povsem drugega, celo nasprotnega: njegov učenec more biti le tisti, ki je zaradi njega pripravljen pustiti očeta in mater, ženo in otroke, brate in sestre in se poleg tega odpovedati sploh vsemu, kar ima ali bi mogel imeti, celo lastnemu življenju.

Družinske vezi so nekaj velikega in lepega, a same povedo, kaj so: vezi. V tem je njihova slaba stran. Vežejo! Za Jezusom pa ne moreš, če si na karkoli navezan. Za njim moreš le, če si vsega prost, če si pripravljen pretrgati vse vezi, se vsega osvoboditi, vse njemu zapostaviti in zgolj v tem pomenu »zasovražiti«…       (Povzeto po: Beseda da Besedo)

SPODBUDA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA

Verouk je v bistvu spoznavanje Boga in poglabljanje ljubezni do Njega. Je pomoč nam staršem pri verski vzgoji otrok.

Poteka na treh temeljih:

– poučevanje znanja o veri,

– poglabljanje osebne vere,

– dejavno vključevanje v življenje Cerkve.

Večina otrok redno in rada hodi k verouku in lepo sodeluje. Pri tem so za otroka zelo pomembne spodbude nas staršev in naš odnos do verouka. Pri verouku se bo otrok naučil tudi nekaterih molitvenih obrazcev, še pomembneje pa je, da starši skupaj z otrokom doma molimo.

Pomembno je, da otrok redno prihaja k sveti maši, še pomembneje je, da starši prihajamo z njim.

Marsikaj se bodo otroci naučili pri verouku, pridobljeno znanje pa največkrat uporabljali po zgledu staršev. Otroci so predvsem posnemovalci. Še kako je tu na mestu pregovor: »Jabolko ne pade daleč od drevesa.«

Če želimo otrokovo življenje resnično obogatiti z vero, moramo tudi starši svojo vero vedno znova poglabljati, odkrivati njeno bogastvo in iz nje živeti.

Naj Vsemogočni blagoslavlja vsa naša skupna prizadevanja v tem letu!

VEROUČNA ŠOLA

Podrobnejša navodila o poteku veroučne šole, ki so namenjena predvsem stašrem, bodo dobili veroučenci ob začetku leta v publikaciji Veroučni vodnik. Tukaj pa objavljamo nekaj nujnih informacij.

Veroučna šola se začne s ponedeljkom 9. 9. 2019, in sicer v Domu srečanj na Gomilskem. Razen za prve štiri razrede, ki obiskujejo POŠ Trnava — tam se izvaja v prostorih POŠ.

Začetek veroučnega leta bomo obeležili pri 10.00 nedeljski maši 15. 9. Vabljeni veroučenci in starši!

Verouk bosta poučevala župnijski upravitelj Vlado Bizjak (6.— 9. razred) in katehistinja Marija Rančigaj (1.— 5. razred).

Potrebščine

Veroučenci potrebujejo delovni zvezek in učbenik (za prve tri razrede  je samo delovni zvezek), nižji razredi še delovno mapo. Vsi imajo na voljo tudi liturgični zvezek (obvezen pa bo za prvoobhajance in birmance).

Rabljene učbenike si lahko veroučenci priskrbijo od starejših sošolcev. Nove pa bodo nabavili pri verouku. Starše vljudno prosimo, da stroške čim prej poravnajo.

Cenik učbenikov

1., 2., 3., 8. in 9. razred: 10€

4., 5., 6. in 7. razred: 14€ (učbenik 8,5€ ; delovni zvezek 5,5€)

Mapa (za 1.— 5. razred) 1€

Liturgični zvezek 1€

URNIK ZA LETO 2019/20

Dom srečanj na Gomilskem

  1. razred: četrtek 12.35
  2. razred: četrtek 11.35
  3. razred: ponedeljek 12.35
  4. razred: četrtek 13.25
  5. razred: četrtek 14.15
  6. razred: ponedeljek 14.15
  7. razred: četrtek 14.15
  8. in 9. razred: četrtek 15.00

POŠ Trnava

  1. in 2. razred: ponedeljek 14.10
  2. in 4. razred: četrtek 7.15
NEDELJA – 08. 09.

23. nedelja med letom

Marijino rojstvo

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Franca Završnika

PONEDELJEK – 09. 09.

sv. Peter Klaver

19.00

 

za † Antona Kovačiča ter starše Kovačič in Virant
TOREK – 10. 09.

sv. Nikolaj Toletinski

19.00

 

za † Franca Kolška (obl.) ter Ivana in Terezijo Božič
SREDA – 11. 09.

sv. Prot in Hijacint

19.00 za † Boldinove
ČETRTEK – 12. 09.

Marijino ime

17.00

Šentrup.

za † Miroslava st. Roterja in teto Terezijo
PETEK – 13. 09.

sv. Janez Zlatousti

19.00

 

za † Milko Grah

Obiskovanje bolnikov na domovih!

SOBOTA – 14. 09.

povišanje sv. Križa

19.00

 

v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon
NEDELJA – 15. 9.

24. nedelja med letom,

katehetska, ob začetku veroučnega leta

7.00

7.30

10.00

 

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Jožija Planjšek in vse Hrvatove

Pri maši sodelujejo veroučenci

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Sonja Mandelc,  Magda Šalamon

                                 pri 2. sv. maši: Karmen Posedel Golob, Ivi Rančigaj

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Dežurni ministranti: Matevž in Aljaž Lončar

Molitveni shod za duhovne poklice bo v Petrovčah, v soboto 14.9. ob 9.00. Sv. mašo bo vodil upokojeni škof Stanislav Lipovšek. Vabljeni!

Srečanje mladih v Stični bo 21.9. Prijave do četrtka zbira Nika Šram preko Facebooka ali 031 638 850!

Slomškova nedelja ob 20 letnici njegove beatifikacije bo v nedeljo 22.9. v Črenšovcih. Kdor bi šel, naj se oglasi župnijskemu upravitelju za organizacijo prevoza.