Oznanila za 47. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹  (Lk 23,35–38)

BESEDA O BESEDI

Zadnje dni svojega življenja na zemlji je Jezus pokazal, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta in da ga ne vzpostavlja s silo, s prevratom in z orožjem. Nekaj dni pred veliko nočjo je na osliču prijahal v Jeruzalem, in to na izposojenem. Pravi Izraelov kralj ne prihaja na konju, ki je simbol vojaške moči, temveč na oslu. Osel je vojaško neuporabna žival, kakršno so takrat imeli revni ljudje, zato je simbol miru in nenasilja. Ne stopa v tekmo z vojskami in silami tega sveta. Njegov prihod v Jeruzalem na osliču je simbol, da se odreka zemeljski moči.

Bistvo Kristusovega kraljestva se nam še bolj razodene na veliki petek, ko »Jezus Nazarečan, judovski kralj« umira na križu. To je njegov pravi prestol. Križ je najvišji izraz zemeljske nemoči, hrkati pa izraz popolnega zaupanja v Božjo moč.

Njegovo kraljestvo je »kraljestvo resnice in življenja, svetosti in milosti, pravičnosti, miru in ljubezni«. Zato je v tem svetu tako krhko in nenasilno kakor njegov kralj, ki jezdi na osliču ali visi pribit na križ.

Jezus Kralj ni bil revolucionar ali vodja vstaje, kakršnega so si mnogi Judje želeli. Za revolucijami ostajajo pogorišča in kri. »Veliki časi« puščajo za seboj velike kupe ruševin, je zapisal H. Hesse.

TEDEN KARITAS

Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 25. 11. 2019, do nedelje, 1. 12. 2019. S Tednom Karitas bomo obeležili 29 letnico organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji. V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz vsakega srca.« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda in spodbuda, dobro delo.

Hvala za vse, kar boste v tem tednu storili dobrega za potrebne. Hvala za vse vaše darove preko prireditve Klic dobrote, nabirke na prvo adventno nedeljo , ki gre v celoti na Karitas in drugih načinov zbiranja pomoči.

ADVENTNA MISIJONSKA AKCIJA ZA OTROKE

Dragi otroci in starši!

Adventni čas, ki ga začenjamo v nedeljo, je priprava na Jezusovo rojstvo.  To pomeni prihod Božjega kraljestva med nas. To kraljestvo je kraljestvo miru in bratstva med vsemi ljudmi, kraljestvo v katerem ne bi smel nihče trpeti pomanjkanja.

Vemo pa, da naš ranjeni svet še vedno ne poskrbi za vse, posebno v misijonskih deželah. Zato posebej v adventu pokažemo, da se pripravljamo na Jezusov prihod z dobrimi deli, odpovedovanjem nepotrebnim stvarem, dajanjem miloščine ubogim in z molitvijo.

K temu bo otrokom v adventnem času pomagal adventni koledar, ki ga bodo otroci prejeli pri verouku. Starše spodbujamo, naj otrokom pomagajo. Naj družina skupaj prebere vsakodnevno zgodbo, naredi nalogo, otroci pa zbirajo prihranke v nabiralnik, ki ga sami izdelajo in ga ob koncu adventa položijo k jaslicam v domači cerkvi.

Hvala, ker tudi na ta način gradite družinsko toplino, sprejemate Boga v svoje družine in s pomočjo ubogim širite Jezusovo veselo novico.

G. ŽUPNIK SE VRAČA DOMOV

V letošnjem letu se vse dogaja zelo hitro. Po bolezni gomilskega župnika g. Martina Cirarja, je hudo zbolel še sosednji župnik na Polzeli g. Jože Kovačec, ki je upravljal tudi župnijo sv. Andraža nad Polzelo. Na škofiji, ki je trenutno brez škofa, skušajo situacijo reševati , kolikor je v njihovi pristojnosti.

Po skupnih pogovorih, kako naprej, je odločitev naslednja. G. Kovačec bo na zdravljenju do velike noči 2020. Za ta čas bo njegov namestnik (župnijski vikar) na Polzeli g. Vlado Bizjak, ki še ostaja župnijski upravitelj na Gomilskem in v Taboru.

To je mogoče, ker je gomilski župnik g. Martin Cirar že toliko okreval, da se bo iz Šoštanja preselil nazaj v župnišče na Gomilskem. Vsi smo hvaležni in veseli njegove vrnitve domov in mu izrekamo dobrodošlico!

Martinu še naprej teče bolniški dopust in bo na Gomilskem pomagal po svojih močeh. Tako bosta v župnišču na Gomilskem sedaj dva duhovnika. Župnijski upravitelj bo na Gomilskem še naprej opravljal večino svojih dolžnosti, razen tega, da ga pri svetih mašah večinoma ne boste videli, ker bo ob nedeljah in nekaj dni v tednu maševal na Polzeli.

Z današnjo nedeljo Kristusa Kralja (24. 11.) praznujemo zaključek cerkvenega leta, ki nakazuje tudi zaključek zgodovine. Zato se spominjamo Jezusa, ki se bo ob koncu časov vrnil na zemljo kot Kralj vseh in vsega. Zelo pomenljivo se na ta praznik v svojo župnijo vrača tudi g. župnik. S tem dnem začenja bivati v župnišču in vsak dan darovati svete maše.

Dveh duhovnikov naenkrat na Gomilskem najbrž ni bilo že dolgo. Najbrž tudi dolgo tako ne bo ostalo. Poskušajmo razumeti in z naklonjenostjo sprejeti to, kar nam je danes dano — morda nam bo že jutri vzeto.

Še pojasnilo: tisti dan, ko sta oznanjena dva mašna namena, pomeni, da bosta maševala oba duhovnika.

NEDELJA – 24. 11.

34. nedelja med letom

Kristus, kralj vesoljstva

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

Mariji na čast za zdravje

PONEDELJEK – 25. 11.

sv. Katarina Aleksandrijska

17.30 za † Milko Grah

za † Franca Završnika

TOREK – 26. 11.

oblet.  posv. celjske stolnice

17.30 za † Ivana Mahorja
SREDA – 27. 11.

sv. Virgil in Modest

17.30 za † Franca Obreza
ČETRTEK – 28. 11.

sv. Katarina Laboure

Gomilsko

17.30

Šentrupert

za † Marijo Pintar

 

za † Zofijo Rančigaj in vse Stepišnikove

PETEK – 29. 11.

vsi svetniki franč. redov

17.30 za † Ivana Dobnika obl. in sorodnike 
SOBOTA – 30. 11.

sv. Andrej, apostol

17.30 za † Andreja Urankarja in starše 
NEDELJA – 1. 12.

1. adventna nedelja

NEDELJA KARITAS

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

na Gomilskem za † vse Klemenove

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Sonja Mandelc, Magda Šalamon

                                 pri 2. sv. maši: birmanci

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Dežurni ministranti: Tjaša Glušič, Zala Jelen

Lepo vabljeni k pletenju adventnih venčkov, ki bo v sredo ob 17.00 v Domu srečanj. Adventne venčke bodo na voljo pri obeh nedeljskih svetih mašah 1. 12. na Gomilskem. Prispevki gredo župnijski Karitas.

Konec tedna gredo birmanci na duhovni vikend. Prosimo, da molite zanje! Pri 10.00 maši 1. 12. se bodo predstavili župnijski skupnosti!

V sredo 27. 11. je v dvorani Golovec v Celju Klic dobrote, vsakoletni dobrodelni koncert slovenske Karitas. V župnišču je na voljo nekaj vstopnic!

V soboto 23. 11. smo obhajali zlato poroko Janka in Tilčke Natek. Želimo jima blagoslova na vseh področjih življenja!