Oznanila – 6. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom… Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ne prešuštvuj!‹ Jaz pa vam pravim: Kdor koli s poželenjem gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo. Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo vse tvoje telo vrženo v pekel.« (Mt 5,17–19)

BESEDA O BESEDI

Današnji evangelijski odlomek, vzet iz Jezusovega govora na gori, vsebuje na videz trde in težke zahteve. Za koga smo slišali, da si je izdrl oko ali odsekal roko? Koga smo videli oditi od oltarja, da bi se spravil s sprtim bratom? Ali res ne smemo pogledati lepe in urejene ženske? Ali naj obsodimo vse, ki so doživeli zakonski brodolom, pa skušajo – kakorkoli že – splavati na suho?

Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih tudi slaba nagnjenja. Ve, da jih ne moremo zlahka in na hitro izkoreniniti. Želi pa, da bi jih z vztrajnim prizadevanjem preraščali in prepojili z nadnaravnim gledanjem. Opozarja nas, da se ne smemo nikoli zadovoljiti z doseženo pravičnostjo, kot so to delali samozavestni pismouki in farizeji, temveč moramo vedno znova preverjati njeno pristnost.

Vsaka lepota, tudi ženska, je odsev Božje lepote. Zato jo smemo gledati. Toda ne poželjivo, temveč zrelo in spoštljivo. Pri ločitvah zakona je krivda navadno porazdeljena med dva ali celo med tri, deleži te krivde pa so različni. Zato tudi evangelijska obsodba prešuštva ne more veljati za vse enako. Smemo jo razlagati kot opomin, da je urejen zakon vrednota, za katero moramo storiti vse, kar je mogoče, da jo ohranimo.       Po: F. Cerar

IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
za mandat 2020 — 2025

Spomladi 2020 končuje petletni mandat sedanja zasedba župnijskega pastoralnega sveta. Po vseh župnijah v vseh slovenskih škofijah bo zato potekala izbira novih članov za nov petletni mandat.

Že zdaj napovedujemo datum, ko bomo izbirali nove člane. To bo na četrto postno nedeljo, 22. marca 2020.

V župnijskih oznanilih vas bomo sproti spodbujali k molitvi in razmišljanju o pravi izbiri, možnem sodelovanju v župniji in dejavnostih v novem mandatu. Predvsem pa molimo: v zahvalo sedanjemu mandatu za opravljeno delo, v priprošnjo za nas, za modro izbito novih članov ter za nove izbrane, da bi skupaj iskali in se vključevali v Božji načrt za našo župnijo.

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta

Dobri Bog,
pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek,
dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah
po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh,
pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli
za bogato življenje naše župnije.

Kako lahko sodelujem v župniji?

Na področju bogoslužja:

 • čiščenje bogoslužnih prostorov, zakristije
 • krašenje cerkve
 • pranje in likanje cerkvenega perila (prti, prtički,..)
 • cerkveno petje (organisti, pevovodje, pevci, instrumentalisti)
 • oblikovanje sodelovanja pri bogoslužju
 • branje beril, prošenj, oblikovanje in branje uvodov in zahval
 • usposabljanje za bralce beril
 • priprava seznama bralcev
 • skrb za projekcijo
 • vodenje in sodelovanje pri molitveni uri
 • vodenje molitve rožnega venca
 • vodenje in sodelovanje pri ljudskih pobožnostih (križev pot,šmarnice, …)
 • odklepanje in »varovanje« cerkve
 • skupine za ministrante
 • ministriranje
 • mežnarjenje
 • pobiranje nabirke
 • zvonjenje in pritrkavanje
 • ozvočenje v cerkvi in na pokopališču …

ODLOMEK IZ PASTIRSKEGA PISMA SLOV. ŠKOFOV ZA POSTNI ČAS 2020

»Bog nas je obdaril s spominom, da bi iz preteklosti živeli  za  prihodnost  in  ohranjali  živo  zavest, kdo smo, za kaj vse moramo biti hvaležni Bogu in katerim zavezam in obljubam moramo ostati zvesti.

Med lepe spomine na dogodke izpred treh desetletij  spada  spomin  na  našo  takratno  zavzetost, družbeno odgovornost in enotnost večine prebivalcev Slovenije. Lotili smo se skoraj nemogočih in neverjetnih nalog osamosvojitve in demokratizacije. Uspešni smo bili, ker smo v to verjeli in bili enotni. Skoraj nihče ni stal ob strani, skoraj nihče ni rekel: »Kaj me briga!« Nihče tudi ni izključeval drugega. Celo Cerkvi ni takrat nihče očital, da se »vtika v politiko«. To je dragocena izkušnja, na katero ne bi smeli pozabiti…

Premalo se zavedamo še tretje ravni odgovornosti, odgovornosti za celotno družbo in za razmere v državi, katere državljani smo. Predvsem smo odgovorni za to, kdo nam vlada, saj sta od oblasti v največji meri odvisni sreča in blaginja nas vseh.

Sem sodi tudi odgovornost za naravno okolje, sredi katerega živimo. Tu se še posebej pokaže,  koliko  je  kdo  odgovoren  za  prihodnost nas  vseh.  Brezbrižno  odmetavanje  odpadkov, potratna poraba energije in razmetavanje hrane so skrb vzbujajoči pojavi naše neodgovornosti za skupno dobro. Kot kristjani sicer ne pristajamo  na  ideologije,  ki  pravijo,  da  med  človekom in drugimi živimi bitji ni bistvene razlike. Ta razlika je, saj smo samo ljudje svobodna in odgovorna bitja s pravicami in dolžnostmi. A ravno to naše dostojanstvo nam narekuje odgovoren odnos do drugih živih bitij in do prihodnjih rodov, ki imajo pravico, da pridejo živet na Zemljo, kjer bo lepo živeti.

Nemalokrat se upravičeno pritožujemo nad slabimi razmerami. Ni pa prav, če rečemo, da se ne da ničesar narediti, in ostanemo doma, ko pride trenutek volitev ali drugega glasovanja. Če bi pred tridesetimi leti tako ravnali, ne bi izpeljali vsega tistega, na kar smo danes ponosni.«

Brezplačni programi škofijske Karitas v Vrbju: 17.2. ob 9.00 Medicinska pedikura; 19.2. ob 9.00 Predavanje o novostih socialno varstvenih prejemkov; 19.2. ob 17.00 Skupina za svojce s težavami z zasvojenostjo; 20.2. ob 18.30 Kateheza Vera, upanje, ljubezen.
NEDELJA – 16. 02.

6. nedelja med letom

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za vse † Blaževe

PONEDELJEK – 17. 02.

sv. Silvin

17.30 za † Ivana Čulka
TOREK – 18. 02.

sv. Frančišek Regis

15.00 pogreb z mašo za † Marjana Šmigla
SREDA – 19. 02.

sv. Konrad

17.30 za † Ivano Grah (30. dan)
ČETRTEK – 20. 02.

bl. Jacinta Marto

17.30 za † starše Marijo in Franca Derča
PETEK – 21. 02.

sv. Peter Damiani

17.30 za † Danico Košenina (obl.)
SOBOTA – 22. 02.

Sedež apostola Petra

17.30 za † Ano Pristalič in vse njene
NEDELJA – 23. 02.

7. nedelja med letom

 

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Marijo Semprimožnik

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Sandi Završnik, Anka Trogar

                                 pri 2. sv. maši: Robi Natek, Petra Rančigaj

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Dežurni ministranti: Tjaša Glušič, Zala Jelen

Srečanje župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo, 19. marca 2020 ob 19.00. Člani vabljeni na predzadnje srečanje tega mandata!

Napovedujemo:

Þ  Slavljenje ob sodobni krščanski glasbi z nagovorom in adoracijo bo v petek, 6. 3. ob 19.00 v Domu srečanj na Gomilskem. Med nami bo Tadej Vindiš iz skupine Svetnik! Mladim in mladim po srcu bo všeč, vabljeni!

Þ   Dekanijska Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 na 24. tradicionalni dobrodelni koncert “Z roko v roki”,ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstopnice: v zakristiji, župnišču, na TIC-u Žalec, eno uro pred koncertom.