Oznanila – 2. velikonočna nedelja


Prenesite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite velikonočno bogoslužje za družine.
Sledite objavam in navodilom Slovenske škofovske konference.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,24–29)

BESEDA O BESEDI

Današnji evangeljski odlomek govori o Jezusovem srečanju z apostolom Tomažem teden dni po vstajenju. Tomaž je človek, ki se ne zadovolji takoj in zato raziskuje, osebno preverja in želi priti do osebne izkušnje. Ob odrešilnem stiku z ranami Vstalega Tomaž pokaže dejansko svoje rane, svojo razcepljenost, svoje ponižanje. V znamenju, ki so ga pustili žeblji pa najde odločilni dokaz, da je ljubljen, pričakovan, razumljen. Nahaja se pred Odrešenikom, polnim miline, usmiljenja in nežnosti. Prav takšnega Gospoda je iskal v skriti globini svojega bitja, saj mu je bilo že vedno znano, da je tak.
Ko Tomaž doživi osebni stik z Jezusovo ljubečo in usmiljeno potrpežljivostjo, dojame globoki pomen vstajenja. Notranje preobražen izpove svojo polno in celovito vero vanj, ko vzklikne: „Moj Gospod in moj Bog!“ Tomaž se je tako rekoč dotaknil velikonočne skrivnosti, ki v polnosti razodeva Božjo odrešilno ljubezen, bogato z usmiljenjem (prim. Ef 2,4). In tako kot Tomaž smo v tej drugi velikonočni nedelji tudi mi vsi povabljeni v ranah Vstalega zreti Božje usmiljenje, ki je večje od vsake človeške zamejenosti in blesti nad temino zla in greha.                                       papež Frančišek (12.4.2015)

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Papež sv. Janez Pavel II. je leta 2000 na belo nedeljo, torej 8. dan po veliki noči razglasil, da bo odslej prav ta isti dan praznik Božjega Usmiljenja. To je storil na podlagi sporočil, ki jih je dal Jezus redovnici s. Favstini Kowalski, ki jo je ob isti priložnosti razglasil za svetnico. Papež je izjavil, da je bil to najlepši dan njegovega življenja. Duhovnost oz. sporočilo Usmiljenja pa je poimenoval za luč ljudem današnjega časa in »pot ljudem tretjega tisočletja«. Preroškost tega dejanja se je pokazala ob papeževi smrtni uri. Umrl je namreč 2. aprila 2005, ravno na predvečer istega praznika, ki ga je sam razglasil. Tako je na nek način Bog sam potrdil  pomen praznika in duhovnosti Božjega Usmiljenja.
Z duhovnostjo Božjega Usmiljenja so povezane mnoge pobožnosti. Devetdnevnica, ki bi jo naj opravljali vsako leto od velikega petka do nedelje Božjega Usmiljenja; rožni venec Božjega Usmiljenja, ki naj bi ga molili posebej ob umirajočih; ura Usmiljenja vsak dan ob 15.00, to je ura Jezusove smrti; podoba Usmiljenega Jezusa (natisnjena na prvi strani tega lista) ob kateri vzklikamo: »Jezus, zaupam vate!«
Mnogim je vse to že poznano, drugi pa povabljeni, da  se poglobite. Večino boste našli na: http://www.molitev.net/usmiljeni/

DUHOVNO OBHAJILO V ČASU KORONAVIRUSA

Vabimo, da kot družina v času, ko je v cerkvi sveta maša in je ne morete obiskati, molite naslednjo molitev z duhovnim obhajilom:

1) Pokrižajte se in molite veroizpoved.

2) Preberite evangelij dneva (hozana.si) in v tišini premislite vsebino.

3) Molite naslednjo molitev v času koronavirusa:
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

4) Dodajte še druge prošnje za različne potrebe po svoji presoji.

5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in dodate:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se povežem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končajte z znamenjem križa.

Kot molitev duhovnega obhajila vam lahko namesto zgornje služi tudi tale, ki jo je napisala uršulnika s. Elizabeta Kremžar:

STOPI, SVETI ANGEL, VARUH,
v cerkvi ti na prostor moj,
bodi tam pri sveti maši,
v duhu združen bom s teboj.

K darovanju tu položi
mojo dušo na oltar.
Moje križe, moje delo
Večnemu ponudi v dar.

Pri povzdigovanju
moli v sveti hostiji Boga,
prosi, da me skrije
v rano svojega Srca.

Dušam vernim, mojim dragim
nesi sveto Rešnjo Kri,
grešnike, umirajoče
z njo pokropi, grehe izmij.

Ko bo mašnik se obhajal,
tudi meni, angel moj,
sveto hostijo prinesi,
moli Jezusa z menoj.

Prosi, naj ves svet deležen
dragih mašnih bo darov,
meni pa na dom prinesi
svete maše blagoslov. (E. Kremžar)

KLIC V STISKI IN POMOČ

Vsi, ki ste v tem času krize v osebni stiski ter potrebujete pogovor. Škofijska Karitas Celje vam nudi pomoč preko telefona 051 658 299 vsak dan med 8.00 — 13.00 ter 16.00 — 18.00.
Župnijska Karitas Gomilsko je v kontaktu s Civilno zaščito Braslovče. Če potrebujete dostavo hrane iz trgovine ali zdravil iz lekarne in podobno, pokličite brezplačno številko Civilne zaščite Braslovče 080 26 46 in z veseljem vam bodo pomagali!
Župnijska Karitas bo preko škofijske Karitas Celje, kot vsako leto, sredi aprila, delila hrano iz evropske pomoči. Prosimo vse, ki so se v tem času znašli v stiski — ali če kdo pozna koga v takšni situaciji — , da se obrnete na župnijsko Karitas (Simon Brdnik, Marija Orožim).

 

NEDELJA – 19. 04.

BELA – nedelja Božjega Usmiljenja

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Dragota (obl.) in vse Ribičeve

PONEDELJEK – 20. 04.

sv. Anicet

19.00 za † Jožeta Kunsta
TOREK – 21. 04.

sv. Anzelm

19.00 za † Ano Pristalič in vse njene
SREDA – 22. 04.

sv. Agapit

19.00 za † starše in brata Škoberne
ČETRTEK – 23. 04.

sv. Jurij

19.00 za † Marijo in Antona Pintar in vse Mehanove
PETEK – 24. 04.

sv. Aleksander

19.00 za † Brankota Pikla in vse Jakcove
SOBOTA – 25. 04.

sv. Marko, evangelist

19.00 za † Tejo Basle
NEDELJA – 26. 04.

3. velikonočna

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Silvota in Majdo Lenko