Oznanila – 4. velikonočna nedelja


Prenesite in natisnite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite velikonočno bogoslužje za družine.
Nova navodila Slovenske škofovske konference!


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« (Jn 10,2–5)

BESEDA O BESEDI

Dobro je, da je Jezus že v evangeliju mislil na »pastirje«, ki z ljubeznijo skrbijo za zaupane jim »ovce«. Še bolj kot poslušanja dušnih pastirjev, njihove podpore, vodenja in tolažbe so socialno angažirani laiki potrebni rednega, včasih celo vsakodnevnega obhajila. Omogočiti jim dar zakramentov, še posebej evharistije in spovedi, pa tudi stati jim ob strani v kriznih situacijah in v življenjskih odločitvah, sodi k neodložljivim nalogam pravega dušnega pastirja. Apostolsko služenje Božjemu ljudstvu obstaja tudi v mreženju in krepitvi vzajemno podpirajočih se jedrnih verskih skupin s pomočjo teoloških in duhovnih spodbud. Mladi in iščoči katoličani potrebujejo poleg tega še temeljne kateheze, da se lahko dobro poučijo o svoji veri – to je najbolj pristna naloga škofov, duhovnikov in pastoralnih delavcev.        Po: Docat – Kaj storiti?

Duhovnik ni preprosto uradnik, ki ga vsaka družba potrebuje, da v njej lahko izpolnjene določene naloge. On namreč dela nekaj, česar noben človek sam iz sebe ne more: v Kristusovem imenu izgovarja besedo odpuščanja nad našimi grehi in tako Bog po njem spreminja stanje našega življenja. Nad kruhom in vinom izgovarja Kristusove besede zahvale, ki so besede spremenjenja – on sam, Vstali, ponavzoči svoje telo in kri ter tako spremeni elemente zemlje: svet odpira Bogu in ga z njim združuje. Tako duhovništvo ni preprosto »javna funkcija«, marveč zakrament: Bog se posluži ubogega človeka, da je po njem na razpolago ljudem in zanje deluje. Ta drznost Boga, da zaupa človeku, čeprav pozna naše slabosti, človeka zavezuje, da zanj dela in da je tu. To je resnična veličina, ki se skriva v besedi duhovništvo. Papež Benedikt XVI.

NAVODILA OB SPROŠČANJU UKREPOV
ob epidemiji korona virusa

Splošna navodila so objavljena na spletni strani Slovenske škofovske konference!
Tukaj objavljamo navodila, aplicirana na župnijo Gomilsko.

Ukrepi veljajo od ponedeljka 4. maja 2020 do preklica!

Svete maše

a) Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.
b) V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.). Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
c) Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnija.
d) Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. V cerkvi so za to označena mesta. To ne velja za osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
e) Tudi bogoslužni sodelavci ves čas ohranjajo varnostno razdaljo, razen pri nujnih opravilih med mašo.
f) Blagoslovljene vode ob vhodu ni, kropljenje bo vključeno v mašni obred.
g) Dovoljeno je ljudsko petje. Pevski zbor med sveto mašo ni dovoljen. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu.
h) Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
i) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko.
j) Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra.
k) Pobiranja darov ne bo med mašo, ampak boste lahko darovali ob vhodu v cerkev, pred ali po maši (tudi med tednom, če v nedeljo ne boste mogli priti).
l) Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.
m) Zaradi majhnega cerkvenega prostora na Gomilskem bomo uredili tako, da se boste nedeljskih maš udeleževali po vaseh. Ostale, ki niste na vrsti pa prosimo, da pridete k maši kateri koli dan čez teden. Več v nadaljevanju.

Župnijska pisarna

bo odprta le po predhodnem dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu. V pisarni je lahko samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Za naročilo svetih maš pokličite po telefonu.

Sveta spoved

v spovednicah ni dovoljena, zato bo spoved potekala pod zvonikom. Pri tem spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst

je dovoljen ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 

Sveta birma

Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki. S starši se bomo o tem pogovorili na sestanku.

Prvo sveto obhajilo

Če so otroci ustrezno pripravljenih, je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. delavnikih. Če otroci še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas. Dokončno odločitev bomo sprejeli po sestanku s starši.

Poroke

Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

Bolniško maziljenje

je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 

Cerkveni pogrebi

so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju I) Svete maše tega navodila. Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Verouk in druga srečanja

Do preklica ne bo verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS itd.).

Do nedelje 7. junija naj vsi veroučenci oddajo delovne zvezke, v katerih so rešene vse naloge, v škatlo pred vhodom v župnijski dom na Gomilskem. Prav tako tudi spričevala, tisti, ki jih imajo doma. Kateheti bomo na podlagi tega zaključili letnik.

Oratorij

lahko poteka ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Več navodil sledi.

Šmarnice za otroke

letos niso v cerkvi, ampak potekajo po spletu in jih otroci skupaj z družino opravljajo doma. Še vedno se lahko prijavite tukaj: https://forms.gle/ZhoWrQ8qemUzfv2i8.

 

NEDELJA – 03. 05.

4. velikončna nedelja

nedelja dobrega pastirja

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Tomaža Lončarja

PONEDELJEK – 04. 05.

sv. Florijan, mučenec

19.00 za vse † Hacetove in starše Šketa
TOREK – 05. 05.

sv. Leon, puščavnik

19.00 za † Rozi Drča obl. in Poldi

in vse Drčeve

SREDA – 06. 06.

Marija, srednica milosti

19.00 za † Jurija Bogataja (osmina)
ČETRTEK – 07. 05.

sv. Roza, redovnica

19.00 za † Cirilo in Antona Plajh Šentrupert
PETEK – 08. 05.

sv. Viktor, mučenec

19.00 za † Jožeta Žnidarja (30. dan)
SOBOTA – 09. 05.

sv. Pahomij, opat

19.00 za † Marijo Sovinc
NEDELJA – 10. 05.

5. velikonočna nedelja

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Marijo Semprimožnik in starše 

V ponedeljek 4. maja lahko prvič spet pridete k maši. Prosimo, da upoštevajte navodila na prejšnji strani!

V nedeljo 10. 5. pridite k mašam verniki iz Gomilskega, Šmatevža in Zakla, ostali pridite kakšen dan čez teden — šteje kot nedeljska maša.

Naslednjo nedeljo 17.5. pa boste na vrsti verniki iz Grajske vasi, Šentruperta in Trnave.

Prosimo, da člani istega gospodinjstva pridete k isti nedeljski maši, ker lahko sedite skupaj in bo tako na voljo več prostora.

Bralce in ministrante v času ukrepov  prosimo , da se prostovoljno daste na razpolago in upoštevate omenjena navodila za zaščito.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve ta teden: Gomilsko II.


Vsi, ki ste v tem času krize v osebni stiski ter potrebujete pogovor. Škofijska Karitas Celje vam nudi pomoč preko telefona 051 658 299 vsak dan med 8.00 — 13.00 ter 16.00 — 18.00.

Župnijska Karitas Gomilsko je v kontaktu s Civilno zaščito Braslovče. Če potrebujete dostavo hrane iz trgovine ali zdravil iz lekarne in podobno, pokličite brezplačno številko Civilne zaščite Braslovče 080 26 46 in vam bodo pomagali!