Oznanila – 5. velikonočna nedelja


Prenesite in natisnite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite nedeljsko bogoslužje za družine.
Nova navodila Slovenske škofovske konference!


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« (Jn 14,6–7)

BESEDA O BESEDI

Francoski jezuit Aime Duval je pripovedoval, da mu je o Bogu največ povedal zgled očeta, ko so zvečer skupaj molili. Videl ga je, kako kleči, glavo ima v dlaneh in zbrano moli. In otrok je razmišljal: »Glej, kako je moj oče, ki je tako močan, da obvlada par volov, ki se prav nič ne boji župana in drugih veljakov, pred Bogom čisto majhen. Bog mora res biti zelo velik, ker moj oče pred njim kleči, pa tudi zelo prisrčen prijatelj, ker moj oče z njim govori kar v svoji delovni obleki.«

Slovenski pogovor pravi: »Kakršen oče, takšen sin.« Pa nima v mislih toliko zunanje, telesne podobnosti, potez obraza, tudi ne samo značaja. Meri predvsem na tisto, kar oče da svojemu sinu (seveda tudi hčeri) iz svojega notranjega bogastva, ki si ga je sam pridobil z vzgojo in samovzgojo, kot veren človek z oblikovanjem svoje osebnosti po načelih evangelija. Če je oče dober, pravimo: škoda da se sin ni vrgel po očetu! Tako govorimo, vendar vsak pameten človek ve, da se noben otrok ne »vrže« samo po starših, saj so poleg družinskih še nešteti drugi vzgojni vplivi. Psihologi in sociologi pravijo, da otrok že od najnežnejše dobe največ znanja in navad, dobrih in slabih, pridobi s posnemanjem, ki mu je prirojeno. Gotovo to še bolje kot učenjaki veste vsi, ki ste očetje in matere in ste svoje otroke ljubeče spremljali od trenutka spočetja dalje. Zaradi svoje telesne povezanosti z njim je otroku bliže mati, vendar otrok potrebuje tudi bližino očeta.      Po: S. Čuk

NAVODILA OB SPROŠČANJU UKREPOV
ob epidemiji korona virusa

S 4. majem so se cerkve znova odprle, vendar ni vse tako, kot je bilo prej, zato ponovno objavljamo nekaj najpomembnejših navodil in obvestil!

Svete maše

a) Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu.
b) V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.). Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika, ki jo nadene za delitev obhajila.
c) Pri vstopu in izstopu iz cerkve si mora vernik razkužiti roke.
d) Ves čas ohranjamo varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Pozor pri vstopu in odhodu iz cerkve in ko gremo k obhajilu!
e) Sedimo na označenih mestih. Skupaj lahko sedijo le osebe, ki živijo skupaj.
f) Blagoslovljene vode ob vhodu ni, kropljenje bo vključeno v mašni obred.
g) Pevski zbor ni dovoljen. Na koru so lahko organist in solist ali družina.
h) Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
i) Sveto obhajilo se deli samo na roko brez izjeme. Za trenutek zaužitja si odmaknemo masko.
j) Pobiranja darov ne bo med mašo, ampak boste lahko darovali ob vhodu v cerkev, pred ali po maši (tudi med tednom, če v nedeljo ne boste mogli priti).
k) Škofje v tem času dovoljujejo, da dolžnost nedeljske svete maše izpolnimo tudi z obiskom maše enkrat v tednu na kateri koli dan.

Župnijska pisarna

bo odprta le po predhodnem dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu. Za naročilo svetih maš pokličite po telefonu.

Sveta spoved

v spovednicah ni dovoljena, zato bo spoved potekala pod zvonikom. Pri tem spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.

Sveta birma

je preložena na jesenski čas.

Prvo sveto obhajilo

se ravno tako preloži na jesenski čas.

Verouka in drugih srečanj

do preklica ne bo. Do nedelje 7. junija veroučenci oddajo izpolnjene delovne zvezke v škatlo pred vhodom v župnijski dom . Prav tako tudi spričevala, kdor jih ima doma. Kateheti bomo na podlagi tega zaključili letnik.

NEDELJA – 10. 05.

5. velikonočna nedelja

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Marijo Semprimožnik in starše 

PONEDELJEK – 11. 05.

sv. Antim, duhovnik

19.00 za † spomin mašniško posvečenje Izidorja Završnika
TOREK – 12. 05.

sv. Pankracij, mučenec

19.00 za † Marto Kunst (30. obletnica)
SREDA – 13. 05.

sv. Servacij, škof

19.00 za † Ano Pristalič in vse njene
ČETRTEK – 14. 05.

sv. Bonifacij, mučenec

19.00 za † Antona in Štefana Šlander ter vse Koprivove
PETEK – 15. 05.

sv. Zofija, mučenka

19.00 za † Zofko Vasle in Mimi
SOBOTA – 16. 05.

sv. Janez Nepomuk

19.00 za † Magdo (Marijo) Mahor
NEDELJA – 17. 05.

6. velikonočna

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Ivano in Jakoba Drev

Naslednjo nedeljo 17.5. pridite k mašam verniki iz Grajske vasi, Šentruperta in Trnave. Ostali pridite kakšen dan čez teden — šteje kot nedeljska maša.

Če bo ob nedeljah v cerkvi dovolj prostora, boste lahko nadalje prihajali vsi. Ob primeru lepega vremena bi glede na razlago SŠK lahko sedeli tudi zunaj, če se zagotovi upoštevanje koronavirusnih ukrepov.

Prosimo, da člani istega gospodinjstva pridete k isti nedeljski maši, ker lahko sedite skupaj in bo tako na voljo več prostora.

Bralce in ministrante v času ukrepov  prosimo , da se prostovoljno daste na razpolago in upoštevate omenjena navodila za zaščito.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve ta teden: Šmatevž

Vsi, ki ste v tem času krize v osebni stiski ter potrebujete pogovor. Škofijska Karitas Celje vam nudi pomoč preko telefona 051 658 299 vsak dan med 8.00 — 13.00 ter 16.00 — 18.00.

Župnijska Karitas Gomilsko je v kontaktu s Civilno zaščito Braslovče. Če potrebujete dostavo hrane iz trgovine ali zdravil iz lekarne in podobno, pokličite brezplačno številko Civilne zaščite Braslovče 080 26 46 in vam bodo pomagali!