Oznanila – 17. nedelja med letom


Oznanila v PDF obliki.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.«   (Mt 13,44)

BESEDA O BESEDI

Kristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega – niti stvari niti človek – ne more v celoti izpolniti vseh naših hrepenenj. Svojo osebnost lahko zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo Boga in ga ljubimo nad vse stvari. V tej luči potem prav vrednotimo in cenimo tudi vse zemeljske stvari. On in njegovo kraljestvo sta za nas skrit zaklad in dragocen biser. Če je Bog v središču našega življenja in gibalo naših misli, besed in dejanj, bo to življenje zares smiselno in izpolnjeno.
Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi Salomon je priznal, da »ne ve, ne kod ne kam« in zato prosil Boga za razumno in modro srce, da bi »znal razločevati med dobrim in hudim«. Kolikokrat tudi mi ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za dobro je vse težja, ker je zlo zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro ali vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava življenjska modrost je v tem, da se vedno odločamo za večjo, za največjo dobrino. Prava svoboda ni v stalnem nihanju, ampak v tem, da se z vsem srcem odločimo za dobro.
Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, ker drugače ne moremo pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega pričevanja je odvisna predvsem od trdnosti in premočrtnosti naše krščanske osebnosti. Tudi mi prosimo Gospoda: »Daj nam razumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da najdemo prave vrednote – predvsem zaklad, ki si ti in tvoje kraljestvo – in vse sile vprežemo v to, da jih uresničujemo.«    Po: B. Dolenc

KRIŠTOFOVA NEDELJA

Letošnja že 33. vozniška akcija MIVA poteka prav v posebnih okoliščinah pandemije koronavirusa, ki razsaja tako pri nas, kakor tudi drugje po svetu. Preventivni ukrepi širjenja okužb, ki so praktično zaustavili javno življenje, bodo najbolj prizadeli svetovno gospodarstvo. Te »stranske« posledice pandemije, v kolikor jih lahko tako imenujemo, pa bodo najhuje občutili ljudje v deželah tretjega sveta, kjer je gospodarstvo že tako in tako zelo šibko, revščina ljudi pa velika. Za ponazoritev stanja v katerem so se znašli ljudje v teh deželah, je najbolje, če predočimo besede, ki jih je ob začetku izbruha bolezni zapisala s. Urša Marinčič, misijonarka v Ugandi: »V ljudeh se čuti strah in negotovost. Tako zaradi same bolezni, kot tudi zaradi vseh teh omejitev. Pri nas namreč ostati doma pomeni biti lačen. In potem izbiraj – umreti doma zaradi lakote ali vseeno oditi ven in poiskati kaj za pod zob v upanju, da te policaji in virus ne dobijo […] Tu namreč ni tako, kot pri nas, ko država vseeno poskrbi z določenim odstotkom plače – ne biti v službi pomeni ne dobiti ničesar, ne glede na vzrok […] Iz vsega tega pa se je razvil še en problem – zaradi teh strogih preventivnih ukrepov so se bili mnogi iz večjih mest, kjer je bil virus tudi znanstveno dokazan, prisiljeni vrniti v domače vasi, ker tam preprosto ni bilo niti teoretično mogoče preživeti. Ali so s sabo prinesli tudi virus, se bo kmalu videlo … oz. se verjetno niti ne bo. Določeno število ljudi bo samo preprosto umrlo. In domači jih bodo pokopali v svojem nasadu banan, kot je to v navadi. Takole je pri nas … A mi kljub temu ostajamo optimisti! Vemo, da je Gospod večji od vsega, zato ga iz srca prosimo, da obvaruje Afriko, ki že tako živi v zelo težkih razmerah, hkrati pa prosimo tudi za vas v Evropi in v ostalih prizadetih državah …«
Urša je nato čez nekaj časa, ko so se zadeve malenkostno umirile, ukrepi pa rahlo sprostili, na Misijonsko središče posredovala sledeč zapis: »No, pri nas pa imamo še vedno “lock down” [zaprtje], a policaji niso več tako strogi, pa tudi ljudje se sedaj ne bojijo več tako močno. Po vaši zaslugi – MIVA akciji – se lahko z našim pick-up-om [poltovornjakom] tudi premikamo po cesti. Dovoljen je namreč prevoz hrane. Kar pomeni, da nabašemo kakšen bunt matok v prtljažnik in nam policaji ne komplicirajo. Na tak način smo uspele prepeljati tudi eno hudo bolno ženo k zdravniku in se sedaj uspešno zdravi. Bogu in vam hvala!!!«

***

Čas, v katerem smo se sedaj vsi skupaj znašli, je zagotovo čas, ko se mora povečati bratska solidarnost. Je čas, ko moramo stopiti skupaj, se povezati in si pomagati. Prav je tudi, da pomagamo našim oddaljenim bratom in sestram, ki jih je ta kriza tudi najbolj prizadela in med katerimi delujejo naši misijonarji in misijonarke. S svojo skrbjo in nesebičnimi deli ljubezni blažijo že tako težko situacijo, ki se je s pojavom koronavirusa še poslabšala, in na ta način – z dejanji – oznanjajo ljudem evangelij Jezusa Kristusa (prim. Jak 2,18). In pri svojem delu so jim avtomobili, kupljeni z vašimi darovi – zbrani preko akcije MIVA – v neizmerno pomoč.
V imenu vseh naših misijonarjev se vam zato iz srca zahvaljujemo za vašo širokosrčnost. Naj Bog obilno povrne Vašo dobroto in naj vas na vseh vaših življenjskih poteh spremlja varstvo svetega Krištofa.

MIVA Slovenija je z darovi slovenskih darovalcev v letu 2019 pomagala pri 17 projektih v skupni vrednosti 343.286,63 €. Spodaj objavljamo eno od prošenj za letošnje leto.

BOGDANA KAVČIČ – P. AVILA BAYONA DE JESUS, CENTRALNO AFRIŠKA REPUBLIKA
»Lazaristi v Centralno afriški republiki odpirajo nov misijon. Država je zelo uboga, življenje tam pa je zelo drago. Nov misijon je zelo oddaljen iz mesta in potrebujejo zanesljiv avto, saj javnega prevoza skoraj ni. Na misijonu ni ničesar in bodo najprej začeli z gradnjo hiše za bivanje. Župnija meri okoli 6000 km2 in ima 29 podružnic. Na nekaterih podružnicah so že formirana razna občestva, ki pa jih je potrebno občasno tudi obiskati. Vozilo bodo potrebovali za pastoralne namene, obisk podružnic, prevoz težko bolnih in nosečnic. In dokler bo na misijonu trajala gradnja tudi za prevoz materiala. Veseli bodo vsake pomoči, saj sami ne bodo zmogli take investicije. CAR ima namreč visoke davke in carino na vozila, ki znašajo kar 100% njegove vrednosti. Hvala za vsak vaš dar, da bodo lahko kupili avto.«


Dobri Bog, na priprošnjo sv. Krištofa nas varuj pred nevarnostmi
in nezgodami. Utrdi v nas zavest odgovornosti in nas z vsake poti
srečno pripelji domov. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj …
SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS

 

NEDELJA – 26. 7.

17. nedelja med letom,

Krištofova

7.00

7.30

10.00

 

češčenje Najsvetejšega

za vse žive in rajne župljane

v Grajski vasi za † Slavko Gajšek in Matildo Jilg (roj. Brinovec)

PONEDELJEK – 27. 7.

sv. Gorazd, Kliment …

19.00 za † Ano, Anko Šlander

in vse Koprivove

TOREK – 28. 7.

sv. Viktor, papež

19.00 za † Marijo Šmit (obl.)
SREDA – 29. 7.

sv. Marta, svetop. žena

19.00 za † Terezijo Kokovnik (osm.)
ČETRTEK – 30. 7.

sv. Peter Krizolog, škof

19.00 v Šentrupertu

za † Vido Krajnc in starše Ducman

PETEK – 31. 7.

sv. Ignacij Lojolski, red.

19.00 za † Slavko (obl.) in Jožeta Tiselj
SOBOTA – 1. 8.

sv. Alfonz Ligvorij, škof

13.00

19.00

poroka z mašo (Lesjak — Vovk)

za † Antona Jermana

NEDELJA – 2. 8.

18. nedelja med letom

7.00

7.30

10.00

 

češčenje Najsvetejšega

za vse žive in rajne župljane

v Šentrupertu za † Poldiko Novak in Roka Teršek

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Anka Trogar, Nejc Lončar
                             pri 2. sv. maši: Simeona Rakun, Karmen Posedel Golob
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava
Dežurni ministranti: Urška Rančigaj, Neža Rožič Kelenberger

Pri obeh sv. mašah danes smo se zahvalili za srečno vožnjo, blagoslovili vozila ter darovali za potrebe vozil slovenskih misijonarjev po svetu.

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
Nenehno ohranjanje medosebne razdalje 1,5 metra, razen med osebami istega gospodinjstva.
OD DANES NAPREJ JE OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA)!