Oznanila – velika noč

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

VELIKA NOČ 2021
NAJ TVOJA RADOST OSVOJI NAŠA SRCA

Gospod, naš Bog,
naj svetloba tvojega vstajenja ožarja naše dneve,
premagaj strah v globinah naše zavesti.
Naj utihnejo naše žalostne popevke, naj umolkne krik obupa.
Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v naših očeh
in odsevajo na naših obrazih.
Naj tvoja radost osvoji naša srca.
Gospod, daj nam zmagovito upanje.
Premagaj nas! Premagaj naše zakrknjeno srce,
razbij naše plahe misli, preženi našo grešno žalost.
Odpusti nam grehe proti veselju in upanju.

VSE TO IN ŠE KAJ—TUDI BLAGOSLOVLJENO PRAZNOVANJE V DUŠNEM IN TELESNEM ZDRAVJU—VAM VSEM BOG DAJ!
Vam vošči župnik Martin s sodelavci

VELIKA NOČ

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. (Jn 20,5–8)

BESEDA O BESEDI

PREŠLI SMO IZ SMRTI V ŽIVLJENJE Jn 20,1–9

Bistvena vsebina velikonočnega praznika je proslavljanje Jezusove zmage nad grehom in smrtjo, proslavljanje zmage Življenja. V pesmi slednici slišimo: »Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju: Gospod življenja je umrl, kraljuje živ.« Te besede opevajo zmago Jezusa, ko je s svojo smrtjo premagal smrt in nam obnovil življenje. Veljajo pa tudi za naše vsakdanje bivanje. Čutimo, kako v nas poteka nenehne boj med življenjem, tistim, kar je v nas Božje, ustvarjeno za večnost, in smrtjo, tistim, kar je v človeku umrljivo, omejeno, sebično. Vstali Kristus nas vabi v boj. Ne v boj enega proti drugemu, temveč v boj proti nam samim. To je notranji boj, boj proti sebičnosti, proti strahu pred življenjem, ki biva v nas. Ozkosrčna, vase zagledana ljubezen ne more voditi drugam kot le v kraljestvo smrti. »Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti,« piše apostol Janez, tisti, ki je pri zadnji večerji slonel Jezusu na prsih in je prvi prišel k njegovemu praznemu grobu. – V prvih krščanskih časih je bil edini praznik velika noč, obhajanje Gospodovega vstajenja. Ob nedeljah so se Jezusovi učenci zbirali, da so se spominjali njegove ljubezni do konca. Sad tega spominjanja je bil, da so svojega Gospoda posnemali. Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so strmeč govorili: »Glejte, kako se ljubijo med seboj!« Mislim, da se nam mora samo od sebe zastaviti vprašanje: Koliko smo mi, kristjani ob začetku tega tisočletja, tukaj, kamor smo postavljeni, med številne izzive časa, resnični Jezusovi učenci?
Med afriškimi kristjani, ki so po doživljanju vere precej podobni kristjanom prvih časov, je znano velikonočno voščilo: »Kristus, ki živi v meni, pozdravlja Kristusa, ki živi v tebi!« To niso samo lepe besede, to je živa resnica. Najlepše in najbolj trajno velikonočno voščilo bo, če si tudi mi voščimo tako – vsako jutro znova! (po: S. Čuk, Misli srca)

Naslovljeno na vas

Jezusovo vstajenje, ki je poleg stvarjenja največji dogodek vesoljne zgodovine, je stvarjenju prav podobno. Nihče, razen Boga samega, ni bil priča začetka sveta; nihče, razen Gospoda samega, ni bil priča vstajenja. In vendar eno in drugo je nadvse resnično: ustvarjene stvari vidimo vsi, vstalega Jezusa so videli »ne vsi ljudje, ampak od Boga prej odbrane priče.« Enajst skrajnih realistov z obrežja Genezareškega jezera. Enajst ribičev, ki so vsako ribo prešteli. Taki ljudje nimajo prikazni!
In tudi mi smo izbrani. Poznamo Jezusa. Tudi na to veliko noč smo bili priča njegovemu vstajenju. Pričujmo o tem veselju. Vzklikajmo »Aleluja!«

Ne moremo v resnici obhajati velikonočnih praznikov in velikonočnega časa, če ne umremo tistemu delu samega sebe, kjer smo preveč živi: svoji nečimrnosti, svojim bojaznim, svoji žalosti, svoji sebičnosti, in ako ne vstanemo v tistemu delu samega sebe, kjer smo preveč mrtvi: v veri, upanju, odpuščanju, v ljubezni, v veselju …
Kristus je vstal! Nepopisno je naše veselje zaradi velike odrešitve. Vzklikajmo v veselju in se radujmo. Aleluja! (po: Bogoslužno leto B)

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

MAŠNI NAMENI

NED – 4.4.
VELIKA NOČ
Izidor, škof
7.00 češčenje pri Božjem grobu
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Andreja in Amalijo Urankar

PON – 5.4. d. p. d.
VELIKONČNI PON.
19.00 za +Ivana –oblet. in Jožico Vaš

TOR – 6.4.
Velikonočna osmina
Irenej, škof, mučenec
19.00 za +Franca Kneza

SRE – 7.4. Vel. osmina
Janez de la Salle, duhov
19.00 za vse Dobnikove

ČET – 8.4. Vel. osmina
Julija, redovnica
19.00 za +Riharda Posedela –oblet.

PET – 9.4. Vel. osmina
Hugo, škof
19.00 v zavalo za zdravje

SOB – 10.4. Vel. osmina
Sikst I., papež
19.00 za +Danijela in vse Brišnikove

NED – 11.4. — bela n.
2. velikonočna nedelja
Ned. Božjega usmiljenja
7.00 češčenje pri Božjem grobu
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +starše in sorodnike Cirar

V tem tednu: Verouk: ta teden velikonočne počitnice
Sodelovanje pri bogoslužju je do 12. aprila zaradi zdravstvenih ukrepov ni možno. Ob urah, ko je v župnijski cerkvi sv. maša se v duhu pridružite; lahko spremljate prenos bogoslužja od drugod.
Več o prenosih sv. maš najdete na sledeči povezavi: 
https://evharistija.eu/PrenosiSvetihMas.html
Možnosti bo dovolj, samo nekaj dobre volje bo potrebno. Pa več molitve, še zlasti družinske, skupne naj bo.

Bralci Božje besede: ta teden ni dežurnih.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl