Oznanila – 3. velikonočna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha.
Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. (Lk 24,36–40)

BESEDA O BESEDI

KAKŠNI PA BOMO MI OB KONCU ČASOV? Lk 24,35–48

V različnih obdobjih so bogoslovni učenjaki premišljevali in pisali o marsičem. Zanimalo jih je tudi, kakšna bodo naša telesa, ko bomo ob koncu sveta vstali, kakor izpovedujemo v veri. Mnogi so menili, da bomo imeli vsi telesa ljudi, ki štejejo kakšnih trideset let, ko so na višku svoje moči. Skrbelo jih je tudi, ali bomo tudi po vstajenju moški in ženske, pa še marsikaj. Vse to so ugibanja, ki jih lahko imamo za bolj ali manj utemeljena ali pa tudi za prazno besedičenje. Drži pa, kar je zapisal apostol Pavel: da bo vstali in poveličani Kristus, »z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobnega telesu svojega veličastva«. – Iz tega, kar so o Jezusovem poveličanem telesu po njegovem vstajenju zapisali evangelisti, lahko sklepamo, da bodo naša telesa po vstajenju na »poslednji dan« nekaj izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali zakoni prostora in časa, ki nas zdaj omejujejo. Kako bo to, ne vemo in naj nas niti ne skrbi. Skrbi pa naj nas nekaj drugega: naj bodo naša telesa, naše telesne moči, čuti in sposobnosti zvesto orodje duše tega Božjega ognja ljubezni, ki ga nosimo v sebi. Apostol Pavel nam kliče, naj imamo vedno pred očmi dejstvo, da so naša telesa Božje svetišče, tempelj, v katerem prebiva troedini Bog. Ob tem pristavlja: »Poveličujte torej Boga v svojem telesu!« – Kristusovo poveličano telo, s katerim se je po vstajenju večkrat prikazal svojim prijateljem, apostolom in učencem, je imelo vidne sledove ran na rokah, nogah in na srčni strani. Te rane so vidna sled njegove odrešilne ljubezni. Iz Jezusove prebodene strani je bila rojena Cerkev in vsi zakramenti, ki nas posvečujejo. Če smo v življenju zvesti obljubam, danim pri prejemu teh zakramentov, če zvesto hodimo za Kristusom, potem se bodo ta neizbrisna znamenja, s katerimi smo bili zaznamovani, na veke svetila in bomo nanje lahko upravičeno ponosni. (po: S. Čuk, Misli srca)

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Od 18. do 25. aprila 2021 v Cerkvi v Sloveniji obhajamo Teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki letos poteka pod geslom »PRIPADAJ, IŠČI IN SE ODLOČI«. To geslo izziva tako molivce za nove duhovne poklice kot tudi tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic. Velika pozornost je usmerjena na skupnost kristjanov, na občestvo. To pomeni, da problematika duhovnih poklicev zadeva tako posameznega kristjana kot družine, duhovnike in škofe. Vsi smo v istem poslanstvu in tudi skrbi za nove duhovne poklice. Verjamem, da Gospod tudi danes kliče mlade, tudi iz naše župnije za poslanstvo v Cerkvi. Zato molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznavali, da bi znali prav razločevati Božji klic in se tudi jasno odločiti. Če si želimo, da bi imeli dovolj duhovnikov, potem jim moramo pokazati, da smejo računati na našo podporo in molitev.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Vsem umrlim pa večni mir v Božji ljubezni.

Molitev za novoimenovanega celjskega škofa:

Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral, da bo kot naslednik apostolov vodil Tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo celjske škofije in v svetu uresničeval skrivnost Cerkve. Po Kristusu, našem Gospodu.

Naslovljeno na vas

POZDRAV NOVOIMENOVANEGA CELJSKEGA ŠKOFA

Dragi verniki celjske škofije, dragi duhovniki, redovniki in redovnice,
v petek, 5. marca 2021 je papež Frančišek po apostolskem nunciju v Sloveniji Jean-Marie Speichu sporočil, da me je izbral za novega škofa celjske škofije. Svetemu očetu se zahvaljujem za njegovo zaupanje, predvsem pa za njegovo očetovsko ljubezen in potrpežljivost, ki me je v tem času opogumljala, da sem v njegovem povabilu lahko prepoznal isti Klic, na katerega sem odgovoril že na začetku duhovništva: »Ali me ljubiš?« (Jn 21,16). Čeprav se zavedam, da poslanstvo te službe daleč presega moje človeške sposobnosti, ponavljam za ubogim Petrom: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«
V to novo poslanstvo stopam s ponižnim srcem, da bi lahko prepoznal in sprejel Očetovo voljo. Verujem, da ima On, ki je »tako ljubil svet, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16), edini besedo življenja, veselja in upanja tudi za naš današnji čas in za našo konkretno občestvo celjske škofije. In ne samo besedo, v svojem Sinu nam je vse tudi že podaril. Zato vas vse, ki kličemo Božje kraljestvo, prosim, da se v tem času, ko se pripravljam na sprejem škofovskega posvečenja in v času nastopa škofovske službe, še posebej močno povežemo med seboj v prošnji k Svetemu Duhu. Edino On, Duh občestva, nam lahko omehča srce, razsvetli misli in vlije poguma, da bomo prepoznali Cerkev kot Kristusovo Telo in sebe kot njegove ude, ki so poklicani, da v tem svetu kažejo nanj. Prenova pastoralnega življenja ne izvira ne od škofov, ne od duhovnikov, ne od pridnosti posameznikov, temveč od Gospoda. Če bomo spoznali, izkusili in sprejeli Njegovo ljubezen, ki gre za nas do konca, potem bomo lahko zanjo pričevali in živeli novo življenje. Skupaj z vami želim hoditi to pot za Njim.
Maksimilijan Matjaž, imenovani celjski škof

MAŠNI NAMENI

NED – 18.4.
3. velikonočna nedelja
Evzebij, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Marijo –oblet. in Antona Pintar in vse Mehanove

PON – 19.4.
Leon IX., papež
Začetek tedna molitve za duhovne poklice
19.00 za +Vero –oblet. in Viktorja Jelen

TOR – 20.4.
Teotim, škof
19.00 za +Jožeta Kunsta (r. d.)

SRE – 21.4.
Anzelm, škof, cerkv. uč
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

ČET – 22.4.
Aleksandra, mučenka
19.00 v čast D. Mariji za zdravje (R.)

PET – 23.4.
Jurij, mučenec
19.00 za +Franca Turnška

SOB – 24.4.
Fidelis, duhovnik, muč.
19.00 za +Jurija Bogataja—oblet.

NED – 25.4.
4. velikonočna nedelja
Ned. Dobrega Pastirja
Marko, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Teo Basle in vse Petrovčeve
Sklep tedna molitve za duh. poklice

V tem tednu: Verouk: ta teden bo v cerkvi, da bodo upoštevani zdravstveni ukrepi kot pri sodelovanju pri bogoslužju.

Sodelovanje pri bogoslužju: Dosledno naj se upošteva, prosimo, zaščitne ukrepe: uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, medsebojna razdalja /razen oseb istega gospodinjstva – zato je zelo zaželjeno, da pridete člani istega gospodinjstva skupaj in sedite skupaj; ali pa veroučenci istega razreda/.

Ministranti: istočasno iz iste družine ali razreda
Bralci Božje besede: bodite na razpolago, kadar boste navzoči.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž