Oznanila – 14. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah!« Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« (Mr 6,2.4)

BESEDA O BESEDI

VSAK KRISTJAN JE PREROK Mr 6,1-6

Današnja Božja beseda govori o preroku kot Božjem poslancu. Svojemu izvoljenemu ljudstvu je Bog pošiljal preroke, da bi Izraelce spominjali na zavezo, sklenjeno na gori Sinaj. Tam jim je Bog zagotovil: če boste hodili po mojih potih, če boste spolnjevali moje zapovedi, vas bom vedno varoval; če pa boste na svoje obljube pozabili, vas bom prepustil samim sebi. Ko so Izraelci prišli v obljubljeno deželo, kjer jim je zemlja bogato obrodila, so v udobju kmalu pozabili na svojega Dobrotnika in se oprijeli navad svojih poganskih sosedov. Bili so gluhi za opomine Božjih poslancev prerokov, skušali so jih celo na razne načine utišati, da jim ne bi vznemirjali vesti. Bog pa je njihovo oznanjevanje potrjeval s tem, da so ljudstvo zadele razne preizkušnje. Kadar je ljudem »šlo za nohte«, so se spet spomnili na Boga. Trdovratnim Judom smo prepogosto podobni tu mi, ki se na Boga spomnimo tedaj, ko nas zadene kaj hudega. – Bog pa nas je izbral za višjo nalogo: želi, da bi bili njegovi preroki v današnjem času, v teh razmerah in okoliščinah. S svojim življenjem naj bi oznanjali resničnost tistega sveta, o katerem govori Jezus v evangeliju. Nalogo bomo najbolje izpolnili tedaj, ko se otresemo svoje pomembnosti in postanemo preprosto orodje v Božjih rokah. To je lepo izkusil apostol Pavel, velik prerok Nove zaveze. Za oznanjevanje evangelija je zastavil vse svoje sile in izredne sposobnosti. Pa še več bi storil, če ga ne bi mučila neka skrivnostna peklenska sila, zaradi katere je trpel. Bog je to preizkušnjo dopustili in Pavlu dejal: »Dovolj ti je moja milost.« Pavel je prišel do spoznanja: »Močan sem tedaj, ko sem slaboten.« Torej takrat, ko po meni deluje Vsemogočni. – Pri krstu smo postali deležni Kristusove preroške službe. Bodimo njegovi pričevalci, preroki sodobnega časa; pa ne le v času preizkušnje, temveč sleherni dan. (po: S. Čuk, Misli srca)

14. nedelja med letom

Kristjan je duhovnik, prerok in kralj

Zakrament sv. krsta se po koncilu pogosto podeljuje med mašo, zato se verjetno vsi spominjate, da je pri krščevanju poseben obred maziljenja s sveto krizmo, pred katerim krščevalec razloži, da novokrščenci prejemajo delež pri Kristusovi trojni službi: duhovnika, preroka in kralja. Že pri krstu torej vsi prejmemo poslanstvo, da Bogu opravljamo daritve, da v njegovem imenu oznanjamo blagovest odrešenja in da posnemamo Kristusa, kje je prišel, da bi stregel, in ne, da bi se mu streglo, ter tako z dejavno medsebojno ljubeznijo izvršujemo kraljevsko službo. (po: Silvester Čuk)

Dobri Oče. Družini si namenil odlično mesto v družbi in Cerkvi. Naj tvoj Sveti Duh, napolnjuje družine. Tako bodo človeško družbo plemenitile in zidale tvojo Cerkve. S svojo izkušnjo bodo pomagale premagovati predsodke in izkrivljene poglede v družbi. Naj delujejo kot sol zemlje, ki družbo ozdravlja, in kot luč, ki v družbi sveti s svojim zdravim okoljem za varno, dostojno in zadovoljno življenje. Tvoj Duh naj napolnjuje družine z ljubeznijo do tvoje Cerkve, s katero bodo sooblikovale življenje domačih župnij in dogodkov na drugih ravneh Cerkve. Vanje naj vliva sočutje, da bodo čuteče do ljudi v stiski. Posebej naj se veselijo, če zmorejo družbo in Cerkev bogatiti z novimi člani. Veselijo naj se, če boš v njihovi družini koga izbral za duhovnika, redovnika, redovnico ali misijonarja. Naj podpirajo svoje člane, če se bodo čutili poklicane tudi v kateri drugi obliki služiti ljudem. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg; prvi F, drugi A.
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. V naprej: Bog vam povrni!

Zvonovi zvonite, nas k molitvi vabite!
Naslovljeno na vas

Krščen je bil
Preteklo nedeljo, 27. junija je prejel zakrament sv. krsta Luka Bončina iz Trnave 45 in bil v polnosti vključen v naše župnijsko občestvo. Župljani se ga veselimo in mu voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Poslovili smo se
V petek, 2. julija smo se s sv. mašo v cerkvi na Gomilskem, nato pa obredom za pokojne na gomilskem pokopališču poslovili od + Sandre Kolar , ki je učakala le 38 let. Prva leta osnovne šole je preživela v Grajski vasi, je bila pri nas še pri prvem sv. obhajilu, na to se je njena družina (Pelich) odselila v Prebold, zdaj pa je živela z lastno družino v Vojniku. Dolga leta je trpela zaradi bolezni. Jezus Kristus, ki je po trpljenju šel v svojo slavo, naj ji da delež sreče odrešenih. Mladoletnemu sinu, ki bo mamico najbolj pogrešal, pa oporo po dobrih ljudeh.

Počitnice
Ne dvomim, da ste se počitničarji dobro vživeli v počitnice. Tudi ne pogrešate prehudo druženja s sošolci kot v času šolanja na daljavo.
Kot veroučenci pa nekateri niso postorili vsega kar bi bilo treba do začetka počitnic. Kakšen še ni oddal delovnega z domačimi »izdelki«, več je takšnih, ki še niso vzeli spričevala in še kaj. Veroučenci, ki bi prihodnje leto radi bili birmanci, naj bi odšli na počitnice z znanjem osnovnih molitvenih in učnih obrazcev – kdor tega ne izpolnjuje, mora sedaj nadoknaditi. Rečeno je bilo tudi, da naj si vsak kandidat za sv. birmo sedaj nabavi priročnik, ki je hkrati učbenik in delovni zvezek, da bi ga v počitnicah malo »udomačil«. Veroučna spričevala pa čim prej vrnite podpisana.
Srečevali pa se bomo pri nedeljskih sv. mašah, v duhu pa bomo povezani v molitvi. Pa vsem vse dobro in lepo!

MAŠNI NAMENI

NED – 4.7. – izseljenska
14. nedelja med letom
Urh (Uroš), škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Štuseja (v Šentrupertu)
procesija, 2 sv. krsta

PON – 5.7.
Ciril in Metod, slovanska apostola
19.00 za +Ivana Tekavca oblet. in vse Koroščeve

TOR – 6.7.
Marija Goretti, mučenka
19.00 za +Antona –oblet. in Ano Laznik

SRE – 7.7.
Vilibald, škof
19.00 za +Ivano obl. in Jakoba Drev

ČET – 8.7.
Prokopij, mučenec
17.00 za družini Mežnar in Gregorčič (v Šentrupertu)

PET – 9.7.
Avguštin in kitajski mučenci
19.00 za +Sandro Kolar – osmina

SOB – 10.7.
Amalija, redovnica
19.00 za +Magdo in Ivana Mahor

NED – 11.7.
15. nedelja med letom
Benedikt, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Danijela (r. d.), vse Brišnikove

V tem tednu:
Zadnji teden priprav na počitniški oratorij, ki bo od 12. do 18. julija.
V torek praznik sv. slovanskih apostolov Cirila in Metoda.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.

Ministranti: Zala Jelen, Hana Rančigaj.
Bralci Božje besede v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Matjaž Rožič; II. Robert Natek, Marija Rančigaj.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.