Zakrament sv. birme

Sveta birma je zakrament odraslosti – zakrament vstopanja v zrelo in odgovorno življenje kristjana. Kar starši in botri obljubijo ob krstu otroka, za to se zdaj birmanec sam zavestno in svobodno odloči. Na Gomilskem je birma vsaki dve leti. Letos je zakrament sv. birme prejelo 21 birmancev iz osmega in devetega razreda . Birmovalec je bil g. Marjan Jezernik, celjski opat.

Birmanci so se v pripravah na birmo udeležili duhovnih vaj na Bledu, ki so pomembne za vsakega posameznika, da lahko ovrednoti svojo potrditev Svetemu Duhu in se mu hkrati prepusti v oblikovanje. Duhovne vaje spodbujajo birmance za temeljit vpogled v svoja življenja, jim pomagajo, da bodo svojo zagnanost in energijo izkoristili za hojo po pravi poti.

Da so se naši birmanci zavedali velikega pomena duhovnih vaj, se kaže tudi v tem, da so na slovesnost svete birme povabili sestro Martino iz Sestrske skupnosti hčera Marije Pomočnice z Bleda. Sestra Martina se je povabilu z veseljem odzvala.