Miklavževanje 2012

Na večer pred Miklavževim godom, je Miklavž v spremstvu angelov, obiskal otroke v cerkvi v Šentrupertu in na Gomilskem. S kočijo se je peljal  skozi vasi Šmatevž, Zakl , Trnavo in Grajsko vas. Otroci so nestrpno pričakovali, kdaj se bo prikazal iz megle . Po kratki igrici so otroci priklicali Miklavža.                    

Pohvalil je vse pridne otroke, tiste, ki niso preveč pridni, pa je prosil, naj jih posnemajo. Še posebej je pohvalil tiste otroke, ki  sodelujejo pri župnijskem otroškem pevskem zboru in vse ministrante in ministrantke.

 Miklavž je najprej obdaril najmlajše , nato vse otroke do petega razreda osnovne šole. Iz vsakega razreda so otroci zmolili kratko molitev.

Otroci so se Miklavžu zahvalili za darila, on pa jim je obljubil, da jih drugo leto spet obišče.