Oznanila za 52. teden 2012

Da Bog postane človek, da, celo otrok v jaslih – to je skrivnost naše vere.
Skrivnost pred katero se človek začuden ustavi, začuden ko Marija in Jožef, pastirci in Modri z Vzhoda – začuden kot majhen otrok pred božičnim drevescem.

Drugi dan božičnega praznika slavimo tudi praznik sv. Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker je pa zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, je ta na dan tudi praznik naše župnije, naš praznik. Vsem prisrčne čestitke!

Božična skrivnost in njena radost, naj bosta vam vsem neusahljiv izvir miru, veselja, tolažbe in upanja, iz katerega vedno znova zajemajte skozi vse 2013. leto.
To vam iskreno želim.
Vaš župnik s sodelavci

Beseda živega Boga
In pohiteli so, prišli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, v jasli položeno. Ko so to videli, so povedali, kar jim je bilo rečeno o tem detetu. In vsi, ki so slišali, so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji; Marija pa je vse te besede ohranila in jih v svojem srcu premišljevala. (Lk 2,16–19)

Ob nesebični in pozorni dobroti naše nebeške Matere Marije se učimo prave dobrotljivosti! Marijin častilec p. Dominik Thalhammer jo je takole prosil: »Marija, kot si dobra ti, daj, da bomo vedno dobri tudi mi; da bomo nevidno izginili, kjer smo opravili svojo dolžnost, da ne bomo zahtevali zahvale, da bomo dajali, ne da bi vedela levica, kaj je storila desnica!«
Njena služba ljudem je bila vedno tudi služba Bogu! Pri svojem delu ni nikdar izgubila svoje duše. Nobeno opravilo je ni odtrgalo od povezanosti z Bogom.

Beseda o besedi
Lk 2,15–20 in Jn 1,1–18
BOŽJA LUČ SPREMINJA NOČ
Redko kdo je, ki ga zgodba o Jezusovem rojstvu, kakor nam jo pripoveduje evangelist Luka, ne presune. V besedilu je med seboj umetniško prepletel tri zgodbe: pripovedi o ljudskem štetju, o Jezusovem rojstvu in o oznanilu rojstva pastirjem. Luka ne poroča preprosto zgodovinskih dejstev, temveč ta dejstva razlaga.
Tako se Marija in Jožef podata na pot v Betlehem. »Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, svojega prvorojenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora« (Lk 2,6 s). Prenočišče, v katerem ni bilo prostora za par, ki je potoval, pomeni prostor v zasebni hiši, v kateri so potujoči običajno lahko prenočili. Toda v bivališču ni bilo več prostora. Tako sta morala Jožef in Marija iti v votlino, ki je ležala pod hišo in v kateri so bile v steno vklesane jasli. Jezus se rodi v prostoru največjega uboštva. Pastirjem kot zastopnikom ubogih ljudstva je sporočilo o Jezusovem rojstvu oznanjeno najprej. Luka pripoveduje svoj evangelij tako, da je vesela vest tako za Jude kot za Grke, vest, ki spregovori v njihovo duhovno obzorje in izpolni njihova najgloblja hrepenenja. Angel stopi k pastirjem, z njim pa se pokaže Božje veličastvo ter obžari pastirje. Božja luč spremeni noč, temo človeškega srca. (po: Anselm Grün-u)

Naslovljeno na vas
Luč miru iz Betlehema
Na zadnjo adventno nedeljo, 23. decembra bodo (so) skavti prinesli luč miru v našo župnijo – pri prvi sv.maši. letošnje geslo je: »Z roko v roki!« Svetilke (sveče – »lampice«) lahko nabavite tudi v župnišču ali cerkvi. Če boste vzeli plastične, jih prižgane postavite v stekleno posodo, da se ne bi kaj vnelo!)

 

 

Štefanovo – drugi dan božiča – župnijski praznik
26. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv.Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, pa je za vse nas ta dan še toliko večji praznik. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10.00 uri. Somaševanje bo vodil naš rojak g. Viki Košec, pridigal pa g. Dani Jesenik. Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci! Tisti, ki boste imeli takrat druge obveznosti, pa ste vabljeni k sv. maši ob 8.00 uri. Bodimo kot ena velika družina!

Prihod treh kraljev
Tudi letos bodo mladi potrkali (pozvonili) na vaša vrata kot Trije kralji in vam prinesti božično sporočilo in novoletno voščilo. Pričakujete jih lahko v dneh po Štefanovem (v času počitnic). Trikraljevska akcija je dobrodelno zbiranje sredstev za misijone, zato jo dobrohotno podprite.
20+G+M+B+13
POGUM+MIR+BLAGOSLOV

Župnikovi obiski domov, družin
Po že utečeni navadi želim vsakih nekaj let obiskati sleherni dom v župniji, ki me je sprejme. Zaželjeno je, da se opravi blagoslov doma, lahko pa je tudi samo pogovor. Sicer pa zdaj že tako veste, kako to zgleda. Letos je na vrsti naselje Gomilsko. Začeti želim kmalu po praznikih. Če bi se želeli dogovorit za čas obiska, me prosim, pokličite na tel. 572-61-98.

MAŠNI NAMENI

NED—23.12.
4. adventna nedelja
Janez Kancij, duhovnik
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Jankota Lukanca – oblet.

PON—24.12.
Adam in Eva, prastarši
Sveti večer
8.00 V dober namen, sklep devetdnevnice
22.00 za +starše Podgoršek in Vojkota (v Šentrupertu)
23.30 Božičnica (v župnijski cerkvi)

TOR—25.12.
BOŽIČ
Jezusovo rojstvo
0.00 polnočnica Za vse župljane
8.00 za +Pavlo Iršič – oblet.
10.30 za vse +Lobnikarjeve in Mazilove (v Grajski vasi)

SRE—26.12. Dan samostojn.
Štefan, diakon, mučenec
ŽUPNIJSKI PRAZNIK
8.00 za domovino
10.00 za +žpk dr. Štefana Steiner, v. duhovn.
za +Petra Pavla Košeca, za +Štefana Šladra
Blagoslov soli, konj (g. Viki K., g. Dani J.)

ČET—27.12.
Janez, apostol, evangelist
začetek trikraljevske akcije
15.30 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene
Blagoslov vina

PET—28.12.
Nedolžni otroci, mučenci
17.00 za +Silvota in Majdo Lenko

SOB—29.12.
Peti dan božič. osmine
Tomaž Becket, škof, mučenec
17.00 za +Ivana Orožima in vse Mlinarjeve

NED—30.12.
Sveta družina
Feliks I., papež
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +starše Dobnik, Vitanc in vse sorod.
Blagoslov otrok

Veroučenci: ta počitniški teden verouka ne bo. Naj bi pa radi sodelovali pri prazničnih sv. mašah in drugih bogoslužjih ter v čim večjem številu sodelovali pri trikraljevski akciji, kar bo veliko dobro delo.

Cerkveni ključarji: srečanje ob župnijskem prazniku bo v sredo zvečer ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni.

Bralci: na praznike naj bo vsak pripravljen brati, ko bo pri sv. maši; v nedeljo: I. Mojca in Jan Strožer II. Robert Natek, Damjana Rojnik
Dežurni ministrant(ka): počitniški spored – vsak en dan v tednu, na praznike VSI
Urejanje, (krašenje) župnijske cerkve: Grajska vas