Oznanila za 31. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakníti. Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹. Vi pa si ne pravite ›učitelj‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. (Mt 23,3–8)

BESEDA O BESEDI

SMO HVALEŽNI? Mt 23,1–12

Te dni pospravljamo še zadnje pridelke tega rodovitnega leta. V naših shrambah so police polne najrazličnejših marmelad, kompotov, kislih in posušenih shrankov … In včasih se verjetno utrujeno zalotimo, da imamo vsega dovolj in da ob obilju čutimo še najmanj tistega, kar bi morali – hvaležnosti.
Tako samoumevno je, da stvari imamo. Ko se sprehajaš ponekod po podeželju, ležijo in gnijejo pod drevesi sadeži, ki jih nihče ne pobira, ki nikogar ne razveseljujejo. Postalo je samoumevno, da imamo raje kakovostno sicer vprašljive sadeže, ki so svetleči in enaki po velikosti. Če taki ne rastejo pred našim nosom, jih dobimo tako, da pač obiščemo trgovino. Pa ni samoumevno. Ne obilje pridelkov in ne polne police v trgovini. Vse je dar. Tudi v mojem in tvojem življenju. – Bodimo hvaležni. Najprej samemu sebi. Vem, sliši se čudno, pa vendarle. Moja glava in moje srce želijo opravljati določene aktivnosti, ki pa bi bile popolnoma nemogoče, če ne bi moje telo zmoglo pri tem sodelovati. Vidim, hodim, govorim, objemam … Kako hvaležen sem lahko svoji dovršenosti, se zavem le občasno, ko sem v stiku s kom, ki mu telesne omejitve preprečujejo, da bi počel vse tako, kot bi si želel. Bogu sem hvaležen, da me preko teh ljudi spomni, kako obdarovan sem.
Bodimo hvaležni drugim. Včasih mi kdo pove, da sem v njegovem življenju v kakšni točki odigral pomembno vlogo in da mi je hvaležen za to. Zanimivo se mi zdi, da se to velikokrat zgodi, ne da bi se tega zavedal ali se posebej trudil za to. Kot bi Bog na konico svoje roke pripel – mene.
Svojo hvaležnost vam večkrat izrazijo mož, otroci in ostali najbližji sorodniki. Včasih za konkretno pomoč, včasih preprosto zato, ker ste, drugič za besedo, dejanje.
Počutimo se lahko izredno obdarovani. Na mestu je, da se znamo za to obdarovanost tudi zahvaliti: in to prav vsem – v prvi vrsti pa Bogu! (po: E. Mozetič)

31. nedelja med letom – zahvalna

Med bogoslužjem današnje nedelje nas apostol Pavel povabi, da se približamo evangeliju »ne kot človeški besedi, ampak, kar resnično je, kot Božji besedi« (1Tes 2,13). S tem lahko v veri sprejmemo opomine, s katerimi se Jezus obrača na našo vest, da bi svoje ravnanje preoblikovali po teh opominih. V današnjem odlomku Jezus graja pismouke in farizeje, ki so imeli v skupnosti vlogo učiteljev, saj je bilo njihovo obnašanje v očitnem nasprotju z naukom, ki so ga z doslednostjo nalagali drugim. Jezus je poudaril da »govorijo, pa ne delajo« (Mt 23,3). Še več: »Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti« (Mt 23,4). Dober nauk je vredno sprejeti, vendar pa ga lahko neskladno ravnanje razvrednoti. Zato Jezus pravi: »Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte« (Mt 23,3). 

V Sloveniji kristjani praznujemo t.i. Zahvalno nedeljo vsako leto na nedeljo po prazniku vseh svetih.
Ta dan praznujemo praznik hvaležnosti, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dal Bog, ampak tudi za druge darove, kot so svoboda, dobrota, dom, vera, medsebojni odnosi. Za kristjane zahvala zajema celotno življenje, ki je največji božji dar.[1]
Katoliška Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev svete maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujejo za vse, kar je podarjeno vernikom. Maša je prošnja in zahvala /beseda evharistija pomeni »zahvala«/ ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom.[2]
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je.

Naslovljeno na vas

KRSTI IN POGREBI
V drugi polovici leta je izostalo sporočanje o sprejemu novih članov v naše občestvo in o slovesu od naših župljanov. Z razumevanjem sprejmite te zapise za nazaj.

Krščena so bili
V nedeljo, 24. septembra sta bila krščena Rožle Vasle iz Zakla 13 in Taja Jakše z Gomilskega 78. V nedeljo, 29. oktobra je prejela sv. krst Lina Pikl iz Grajske vasi 54 b.
Najlepše želje novokrščencem in čestitke staršem!

K poslednjemu slovesu pa so nas zbrali
+Štefanija Rančigaj (Lončičeva) z Gomilskega 49, v četrtek 20. julija; +Milan Šlander iz Celja, Ob Koprivnici 50, v soboto, 5. avgusta; +Marija Rojnik iz Zakla 6, v soboto, 2. septembra; +Matej Valenčak iz Šentruperta 9, v petek 8. septembra v Šentrupertu; +Viktor (Viki) Jelen z Gomilskega 48, v petek 22. septembra; +Albina Basle iz Šmatevža 28, v soboto, 4. novembra.

Gospod, povrni rajnim vse dobro, ki so ga storili naši župniji ali komurkoli, z večnimi darovi svoje ljubezni.

Zahvala na zahvalno nedeljo

Zahvaljujem se vsem župnijskim sodelavcem in vsem drugim velikodušnim dobrotnikom naše župnije. Vaše sposobnosti in izkušnje so neprecenljive. Prav tako župniji namenjene moči in čas. Skupaj ustvarjate čudovit mozaik dobrega in lepega. Hvala vam: cerkveni ključarji – člani gospodarskega sveta, člani ̌ župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi tiste, ki skrbite za snaženje in krašenje cerkva, ki s svojimi darovi omogočate vzdrževanje stavb in župnijskih dejavnosti.
Hvala tudi za vse kar storite dobrega zame: posebno za stalno oskrbovanje s kosilom, s prinašanjem živil, čiščenjem župnijskih prostorov.
Hvala za vso uvidevnost in razumevanje
Naj vam Bog obilno povrne.

V tednu Karitas – 27.11.– 3.12.2023 bomo zbirali ozimnico za družine v stiski.

MAŠNI NAMENI

NED – 5.11.
31. ned. med letom – zahvalna nedelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)
Pri obeh sv. mašah zahvalna pesem

PON – 6.11.
Lenart, opat
17.00 za +starše Ducman, Vido Krajnc, Darkota Mariniča

TOR – 7.11.
Engelbert, škof
17.00 za +Franca in Marijo Lončar ter žpk. Jožefa in vse Krajnčeve
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 8.11.
Bogomir, škof
17.00 za +Karola Semprimožnika

ČET – 9.11.
Posvetitev lateranske bazilike, Teodor, muč.
17.00 za +Albino Basle—osmina

PET – 10.11.
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
17.00 za +Antona in Štefana Šlander

SOB – 11.11.
Martin, škof
17.00 za +Martina Dolerja (god) in Darjo Poznic

NED – 12.11.
32. ned. med letom
Zahvalna v Šmatevžu
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan (v Šmatevžu)

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Pričakujemo vse člane.

Napoved: v nedeljo, 19.11 ob ob 10.00 uri sv. maša v Grajski vasi.

Dežurni ministranti: Matevž Glušič in Matevž Lapuh, vsi ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. kdor bo zjutraj pri sv. maši; II. v Šmatevžu Brigita Stvarnik Novak, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava.