Oznanila za 45. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo. To je prva zapoved. Druga je tej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh ni nobena druga zapoved.« (Mr 12,30–31)

BESEDA O BESEDI
KAJ BOG ŽELI OD NAS? (Mr 12,28b-34)
Obstaja zapoved, ki pravi, kaj je tisto osnovno, kar Bog od nas pričakuje. Vprašanje, katera je največja zapoved, sprašuje po tem, kaj je pri Bogu v vseh ozirih pomembnejše, v kaj naj usmerimo vso svojo moč. Ker smo dogovorni Bogu in je naše življenje vredno toliko, kolikor je vredno v Božjih očeh, je od odgovora na to vprašanje odvisno, ali bo naše življenje dobilo resnični smisel, ki ga ne more več izgubiti. Besede »naše življenje ima smisel« pomenijo: življenje gre v pravo smer, proti cilju, ki je postavljen od Boga in bo pred Bogom imel pravo težo. Jezus je na vprašanje, kaj Bog želi od nas, po kateri poti naj hodimo, da bo naše življenje zagotovo imelo smisel, odgovoril z besedami iz Stare zaveze. V tem odgovoru pa je njegovo celotno delovanje našlo svoj vrh. Dejstvo, da je pismouk Jezusovemu odgovoru pritrdil in ga v celoti ponovil ter razložil s pomočjo daritvenega bogoslužja, še enkrat kaže na velik pomen Jezusovih besed.

Prva in najvažnejša naloga je ljubiti Boga z vsemi močmi, kolikor jih premoremo. A Jezusa so vprašali po prvi zapovedi, on pa jim ob tem imenuje še drugo: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!« Ljubezen, ki jo imamo do sebe samega, je Jezus imenoval za kriterij ljubezni do bližnjega. Ljubezen do samega sebe živi manj od občutkov in čustev, pomeni pa, da človek sprejme samega sebe z vsemi svojimi sposobnostmi in mejami. Ljubezen do sebe samega se razodeva v osebnem obnašanju in v vsem, kar storimo zase. Da živimo in da smo prav te osebe, se nenazadnje moramo zahvaliti Bogu. S tem ko z ljubeznijo sprejmemo samega sebe, pritrdimo obenem Božji stvariteljski volji.

Bog torej od nas želi vseobsegajočo ljubezen do njega samega in ljubezen do bližnjega. To je prava smer za naše življenje. Z njo dobi naše življenje dokončen in neuničjiiv smisel. (Po: K. Stocku)

31. nedelja med letom – prva v novembru – zahvalna

Človekova ljubezen je odsev Božje ljubezni

Za Božje otroke je bistvena oznaka »ljubezen«, in to še preden se razdeli na ljubezen do Boga in do bližnjega. Vsak ljubeči človek, kolikor resnično ljubi, je rojen iz Boga in Boga pozna. Ljubezen je ena izmed razvidnosti novega rojstva, ki smo ga deležni v krstu. Kristjani smo dolžni ljubiti drug drugega, ker je to naša nova narava, ki izhaja iz tega, da nas je Bog ljubil ter nam izrazil najvišjo stopnjo ljubezni s tem, da je poslal svojega Sina kot edinorojenega Pravičnega v naš greh. To je Božja ljubezen, udejanjena na človeški način in kot takšna je za kristjane prapodoba, prototip in tudi cilj njihove človeške ljubezni, ki bi tako naj postala zgodovinsko žarišče Božje ljubezni, na podoben način, kot je bila v človeški naravi Jezusa Kristusa. (Po M. Turnšku)

Dobri Bog,
radi bi se ti iskreno zahvalili –
ne zgolj za materialne dobrine,
s katerimi vedno znova obdarjaš
nas in naše bližnje,
temveč bi ti želeli izreči zahvalo
tudi za številne iskrene poglede,
besede ter ljubezen,
ki po tvoji moči
prihaja v naše življenje.
Vedno znova nas spremljaj
s svojim obilnim blagoslovom,
da bomo znali ceniti življenje
in vse, kar nam je z njim
podarjeno.

Če hočeš srečno živeti,
si moraš to zaslužiti tako,
da si dobrosrčen do vseh,
da jokaš z jokajočimi,
da drugim ne zavidaš sreče,
da delaš dobro vsem
in nikomur nič slabega.
(Janez Bosko)

Naslovljeno na vas

Razmišljanje mladostnika …
MOČNEJŠE OD STRAHU

Ko v časopisu preberem, koliko jih je umrlo v nesreči na avtocesti,
v letalski nesreči, na železnici ali v terorističnem napadu, bi svoje srce najraje preslišal/a.
Kajti ob toliko smrtnih žrtvah sem čisto zmeden/a, ne bi rad/a ves čas mislil/a na svojo smrt.
In vendar vem, da bom brez strahu lahko živel/a le tako,
da se soočim s tem, da je moje življenje na zemlji minljivo.
Vera v vstajenje mrtvih me vedno spominja na to, naj tu in sedaj zavestno živimo.
Naj užijem vsak trenutek in sem ves/vsa prisoten/na.
V vse, kar lahko tu s čutili sprejmem, je že položena obljuba večnosti,
ki me čaka po smrti. Takrat boš izpolnil moje najgloblje hrepenenje.
Prav zato niso prazne sanje, ki jih sanjam za svoje življenje.
Mogoče se mi bodo vse uresničile. Toda po smrti mi jih boš tako uresničil,
da bo preseglo vse moje predstave. Zato se smrti sploh več ne bojim.
Žal pa so le trenutki, ko tako čutim in razmišljam.
Pogosto pa imam še vedno strah pred smrtjo in bi misel na to najraje zatrl/a.
Dobri Bog, z vstajenjem svojega Sina si nam podaril gotovost,
da tudi mi po smrti ne bomo pristali v praznini, ampak v tvojem ljubečem objemu.
Utrdi tudi mojo vero. Naj živim v polnosti,
da bom že v tem življenju zaslutil/a, kaj me čaka v življenju po smrti. (Po: A. Grünu)

DOGODKI IN PRIREDITVE V OKVIRU ŠKOFIJE V TEM MESECU
Izobraževanje ob Krovnem dokumentu slovenskega pastoralnega načrta bo v Domu sv. Jožefa v soboto, 17. novembra od 9.00 do 13.00 ure. Zadeva je pomembna, ker gre temelje pastoralnega načrtovanja za prihodnja leta slovenske pastorale. Pripravljeno besedilo predstavlja začetek večletnega duhovnega dogajanja in pastoralne prenove. Seminarja naj bi se udeležili iz vsake župnije: župnik in tajnik(ca) ŽPS ali voditelj katere od komisij ŽPS ali vsaj kateri drug aktiven član ŽPS. Ker župnik zaradi verouka v sosednji župniji ne bo šel, naj bi župnijo zastopala dva člana ŽPS. Dogovorite se z gospo tajnico.

Ministrantski kviz bo v soboto, 24. novembra v Don Boskovem centru v Celju. Prav bi bilo, da bi bili zastopani tudi naši ministranti če ne tekmovalci, pa opazovalci.

Sklep Slomškovega leta in slovesnost obletnice posvetitve naše stolnice bo v nedeljo, 25. novembra v celjski stolnici ob 15.00 uri. Bogoslužje bo vodil naš škof dr. Stanislav Lipovšek. Tudi iz naše župnije naj bi se nas čim več udeležilo te pomembne slovesnosti. Če vam je mogoče, si dajte to v program!

MAŠNI NAMENI

NED—4.11.
31. ned. med letom –
zahvalna nedelja
Karel (Drago) Boromejski, škof
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za vse +Jakovčeve in Vovkove
10.30 za +Stanislavo Podgoršek (r. d., g.) (v Šentrupertu)
Zahvalna pesem

PON—5.11.
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika
17.00 V zahvalo in prošnjo za Božje varstvo /R.

TOR—6.11.
Lenart, opat
17.00 za +Leopoldino Vasle in vse Horvatove

SRE—7.11.
Ernest, opat
17.00 za družino Šket Mohorjeve

ČET—7.11.
Deodat (Bogdan), škof
15.30 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00 za +Murnove

PET—9.11.
Posvetitev lateranske bazilike
17.00 za +Lojzeta Dobravc

SOB—10.11.
Leon Veliki, papež,
cerkveni učitelj
11.00 v zahvalo in prošnjo za srečo v zakonu –
ob 65. letnici poroke F. in M. Rančigaj
17.00 za +Dragota in Karla Vovk (g.)

NED—11.11.
32. ned. med letom –
Martin (Davorin) iz Toursa, škof
7.30 češčenje
8.00 Za vse župljane – žive in rajne
9.30 Za +duhovnika Jožefa Lončar (40.) oblet
10.30 Za +Karla Sirše in vse Rezarjeve (v Grajski vasi)
zahvalna pesem

Zbiranje pridelkov za Karitas bo ta ponedeljek (po zahvalni nedelji) od 9.-10. ure, popoldne od 15.- 15.45 ure, v torek pa zopet dopoldne od 9.-10. ure. Če boste pripeljali izven tega časa, prej telefonirajte v župnišče. Zbrano bo šlo na škofijski Karitas. Če kateri domači potrebujete ozimnico, se obrnite v torek popoldne na sodelavki Karitas na tel. 03 5726 370 ali 031 280 574.

Mladi – dekleta in fantje: vabljeni na srečanje v soboto ob 18.00 uri v Domu srečanj.

Bralci v nedeljo: I. Janez Jelen, Anka Trogar II. Petra Basle, Robert Natek
Dežurni ministrant(ka): Špela Pajer, Nika Šlander
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Gomilsko

Sprememba: za to sredo napovedano predavanje za starše (in druge odrasle člane družin) z naslovom »Otrokov odnos do drugih družinskih članov« bo iz utemeljenih razlogov preloženo na naslednjo sredo (14.11.) ob 18.uri. Oprostite – pa načrtujte svojo udeležbo za takrat.