Oznanila za 46. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je prišla neka uboga vdova, je vrgla dva novčiča,kar je ena četrtinka. In poklical je svoje učenceter jimrekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrglaveč ko vsi, kateri so metali v zakladnico. Zakaj vsi so vrgli od tega, česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje. (Mr 12,30–31)

 

BESEDA O BESEDI
ZADNJA DVA NOVČIČA (Mr 12,38-44)
Evangelist Marko v današnjem odlomku slika darovanje v templju. Mnogi imenitneži se razkazujejo s svojim izobiljem. Pristopi pa tudi revna vdova, odvije robček in spusti v zakladnico dva novčiča – zadnja, ki ju je imela. Jezus pravi, da je dala več kot vsi drugi.
Računsko vzeto, Jezusu ne moremo dati prav. Dva novčiča sta pomenila majhno vrednost in tempelj si z njima ni mogel prida pomagati. Stroški vzdrževanja tako obsežne zgradbe so bili visoki in uprava jih je krila predvsem z darovi tistih, ki so prispevali večje vsote. Jezus se ni izrekel proti takim darovom niti proti njihovim prinašalcem. Ovreči pa je hotel mišljenje, da se človekova vrednost meri po denarju. Po tem mnenju bi bili bogataši cenjeni, reveži pa omalovaževani. Uboga vdova z borima dvema soldoma bi bila komaj vredna omembe. Toda Jezusova merila so drugačna. Človeka presoja po veri in velikodušnosti. Po tem merilu ta, ki da vse, presega onega, ki si je kaj pridržal, čeprav je – denarno gledano – oni dal veliko, ta pa malo.
Kakor ne smemo po denarju presojati vrednosti človeka, tako tudi ne vrednosti templja. Tempelj ni zakladnica denarja, ampak je zakladnica vere. Tempeljsko bogastvo so zakladi duha in srca, zakladi dobrote in radodarnosti, zakladi molitve in predanosti Bogu. Tempelj zato najbolj bogato obdaruje tisti, ki je prinesel največ tovrstnih dobrin. (Po: F. Cerarju)

32. nedelja med letom – zahvalna v Grajski vasi

Z denarjem si lahko kupimo hišo,
vendar ne toplote in družabnosti.
Z denarjem si lahko kupimo posteljo,
vendar ne spanca.
Z denarjem si lahko kupimo zvezo,
vendar ne prijateljstva.
Z denarjem se nam odprejo
vsa vrata,
samo ne vrata do srca.

Sreče ne moremo nakazati
preko bančnega računa.
Sreče ne moremo proizvesti
na tekočem traku.
Sreče ne moremo ustvariti v laboratoriju.
(Po: P. Bosmansu)

Ne skriva se vse v količini . Štejejo tiste, morda na prvi pogled nepomembne stvari. To, kar podarimo in podelimo iz srca, je vredno največ . Le to prinaša resnično srečo nam in tistemu, za katerega smo bili pripravljeni nekaj podeliti. (Po: M. Turnšku)

V tem jesenskem času, ko se bliža zima, postaja sveti tišji. Vse okoli nas izgublja barve in bledi. Mrazi nas. Manj smo razpoloženi za različno pohajkovanje in glasni hrup. Mnogo raje in lažje kot v drugih letnih časih se zadržujemo doma in tudi v samoti. Zdi se, kakor da bi svet postal sramežljivejši in kakor da bi izgubil pogum za samopotrjevanje, za trdno prepričanje in za ponos na svojo moč in življenje. Njegov polet v nasičeni polnosti pomladi in poletja se je umiril, kajti polnost se je ponovno razblinila.
Ta čas nam je dan, da zmoremo premagovati melanholijo, sami sebi tiho in vztrajno dopovedovati, kar nam govori naša vera. To je čas, da besedo vere potrdimo: verujem v večnost Boga, ki prihaja v naš čas, v moj čas. Pod utrujajočimi vzponi in padci življenja že skrito raste življenje, ki ne pozna več smrti. (Karl Raner)

Naslovljeno na vas

15. november: SV. ALBERT VELIKI

Albert iz Lauingena je ena najvidnejših osebnosti 13. stoletja, saj je veljal za vsestranskega genija svojega časa. Rodil se je konec 12. st.  pri Lauingenu na Bavarskem. Študiral je na univerzi v Padovi, kjer se je pridružil dominikanskemu redu. Po končanem študiju je poučeval na številnih šolah svojega reda. Leta 1248 je v Kölnu ustanovil redovno šolo, ki je sčasoma prerasla v središče duhovnega in duhovniškega izobraževanja. Najslavnejši Albertov učenec je bil Tomaž Akvinski, ki je postal eden največjih sholastikov srednjega veka. Albert je bil imenovan za nemškega provinciala dominikancev, leta 1260 je postal regensburški škof. Umrl je 15. novembra 1280. Papež Pij XI. ga je 16. 12 1936 razglasil za svetnika in cerkvenega učitelja. Je zavetnik naravoslovcev.

Duhovne vaje za starejše – »Življenjska izkušnja vere«: bodo pri Sv. Jožefu v Celju od 13. do 15. novembra. Vodil jih bo Jože Planinšek CM. Podrobnejše informacije dobite: Dom sv. Jožefa Celje, Plečnikova 29, tel. O59-073-800. Tisti, ki bi se odločili za udeležbo, se še danes ali jutri prijavite, če so še prosta mesta. Lepo bi bilo, če bi se vas kaj udeležilo, bi lahko potem svojo izkušnjo delili z drugimi, pa za prihodnjič še koga spodbudili.

Kratka duhovna obnova: »Preživimo dan z blaženim Antonom M. Slomškom: bo v soboto, 17. novembra od 9. do 13. ure. Voditelj Jože Planinšek CM, v  Domu sv. Jožefa v Celju. Vabljeni!    (Informacije kot zgoraj)

Predstavitev knjige »Zločini slovenskega Kajna« publicista in pisatelja Romana Leljaka bo v četrtek, 15. novembra ob 19 uri v Domu Sv. Jožefa.

YOUCAT – katekizem za mlade

Kaj je večno življenje?

Večno življenje se začne s krstom, teče skozi smrt in se ne bo nikoli končalo.
(KKC 1020)

Že tedaj, ko smo zaljubljeni, želimo, da se to stanje ne bi nikoli več nehalo. »Bog je ljubezen,« nam pove Prvo Janezovo pismo (1 Jn 4,16). »Ljubezen nikoli ne mine,« pove Prvo pismo Korinčanom (1 Kor 13,8). Bog je večen, ker je ljubezen; in ljubezen je večna, ker je božja. Če smo v ljubezni, stopimo v neskončno Božjo navzočnost.

MAŠNI NAMENI

32. ned. med letom  
Martin (Davorin) iz Toursa, škof
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +duhovnika Jožefa Lončar (40.) oblet.
10.30 za +Karla Sirše in Rezarjeve (v Grajski vasi)
zahvalna pesem

PON—12.11.      
Jozafat Kunčević, škof, mučenec
17.00 za +Viktorja Jelen -oblet.

TOR—13.11.
Stanislav Kostka, redovnik      
15.00 pogrebna za +Filipa Slakan in pogreb
17.00 za +Alojza Podgoršek, vse Andrejevčeve

SRE—14.11.
Lovrenc Irski, škof  
17.00 za Terezijo Topovšek oblet., Mežnarjeve

ČET—15.11.
Albert Veliki, škof,
cerkveni učitelj    
15.30 za +Poldiko Novak
17.00 za +Karla -oblet. in Marijo Tekavc

PET—16.11.  
Jedrt (Jerica), redovnica        
17.00 za +Amalijo in Vincenca Topovšek

SOB—17.11.  
Elizabeta Ogrska, redovnica 
17.00 za +Danijela in vse Brišnikove

NED—18.11.
33. ned. med letom
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +starše Tiselj in vse njihove
10.30 za +Hribenske (v Šmatevžu)
zahvalna pesem

Karitas: sestanek sodelavcev bo ta ponedeljek ob 18.00 uri  v župnišču. Vsi sodelavci – veseli bi bili tudi novih, lepo vabljeni.

Predavanje za odrasle, zlasti starše in mlade, z naslovom Otrok v sodobni družini (kaj je pametno od otroka določene starosti zahtevati in kaj ne? Kdaj je potrebno poseči v prepir s sorojenci? Kaj je s postavljanjem mej?) predavala bo psihologinja ga. Ana Miletič. Predavanje bo v Domu srečanj v sredo ob 18.00 uri.  Lepo vabljeni.

Seja tajništva ŽPS bo v sredo takoj po predavanju. Člani lepo vabljeni.

Mladi – dekleta in fantje: vabljeni na srečanje v soboto ob 18.00 uri v Domu srečanj.

Bralci  v nedeljo: I. Mojca in Jan Šlander II. Marija Rančigaj, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka):  Eva Skok, Luka Semprimožnik
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Grajska vas