Oznanila za 19. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_19-1
Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. (Jn 14,26–27)


BESEDA O BESEDI
KAKŠNA JE CENA MIRU? (Jn 14,23-29)
Mir je danes morda najpogosteje uporabljena beseda. Neštetokrat je zapisana, izgovorjena in obljubljena. Doživljamo pravo poplavo govorjenja o miru. Toda tega miru ni in ni. Kako to, da nikakor ne uspe?
Morda nam bo do odgovora pomagala judovska modrostna zgodba, ki po svoje razlaga svetopisemsko poročilo o stvarjenju:
Judovski modreci pripovedujejo, da so prvi protest v zgodovini naslovila na Boga drevesa v gozdu. Bilo je na šesti dan stvarjenja, ko je Bog ustvaril človeka. Drevesa so se pritožila: »Gospod vesoljstva, nas si ustvaril tretji dan. Ukazal si nam, naj rastemo, cvetimo, obrodimo sadove in prekrijemo zemljo z zelenim listjem. Toda danes, šesti dan stvarjenja, si ustvaril človeka in mu dal med drugim sposobnost, da izdeluje uničevalna orodja. Dvignil se je nad nas, da bi nas posekal, razrezal na kose, obdelal in oblikoval v les. Kako naj vendar preživimo, Gospod, kako naj izpolnimo poslanstvo, ki si nam ga ti dal?«
Bog je takole odgovoril ogorčenim drevesom: »Dajem vam čisto preprost nasvet: uprite se in ne dajajte svojega lesa, da bi iz njega človek izdeloval ročaje sekir in žag, s katerimi vas ogroža. Namesto da bi se upirali proti meni, se zedinite. In poskrbite, da nihče od vas ne bo izdal svojih prijateljev. Vsi kakor eden odklanjajte, da bi dajali les.«     Menim, da ima ta zgodba iz zakladnice judovske modrosti pomembno sporočilo za naš čas. Božji nasvet drevesom obrnimo nase. Ne pustimo se zlorabiti za »ročaje« in za orodje sovraštva in zla.
V svojem prizadevanju, da bi uresničili popoln in trajen mir v pravičnosti, pa kristjani vemo še za neko besedo, ki je močnejša od vseh človeških besed. Izrekel jo je tisti, ki nosi na rokah, na nogah in na srčni strani znamenja človeškega nasilja in hudobije. A njegove rane sijejo v poveličanju.
Po vstajenju je učencem pokazal te roke in stran, jim zaželel in podaril mir, kakor bi hotel reči: »Poglejte, za kakšno ceno je ta mir pridobljen, kako drago je plačan!« (po: Ozare – TV Slovenija)
 
6. velikonočna nedelja -Nedelja Turizma

Zadnji cerkveni koncil je z nekaj daljšimi presledki trajal več let, odloki, ki jih je sprejel, pa obsegajo zajetno knjigo. Prvi koncil v Jeruzalemu je bil mnogo krajši, odloke, ki jih je sprejel, pa je povedal v nekaj stavkih. Teh nekaj kratkih stavkov pa je odločilo bodočnost krščanstva. Vernike, ki so bili vznemirjeni in razdeljeni, je pomiril in jim dal zagotovilo, da so oznanjevalci evangelija na pravi poti.
In ravno o tem govori današnje prvo berilo iz Apostolskih del. Iz vsebine pisma namreč razberemo, da so ga udeleženci koncila namenili predvsem vernikom iz poganstva. Imenujejo jih brate in jim pošiljajo pozdrave. Obžalujejo, da so nekateri s prevelikimi zahtevami vnesli mednje nemir, ter jim zagotavljajo, da se smejo na to, kar učita Pavel in Barnaba, povsem zanesti. Zaradi večje gotovosti jim pošiljajo še dva zanesljiva in spoštovana moža, Juda in Sila.
Tudi mi smo večkrat zbegani, a po navzočnosti duhovnikov in Svetega Duha,  h kateremu se je vredno v slehernem dvomu zatekati, so naša prepričanja lahko bolj trdna, vera pa bolj poglobljena. (po: F. Cerarju)

Nedelja turizma, ki jo danes obhajamo, predstavlja eno od priložnosti, da se kot posamezniki in Cerkev vsaj za trenutek zaustavimo in zamislimo. Človeštvo na poti, Cerkev romarica, stotine milijonov ljudi, ki zapuščajo domove in iščejo delo, študij, novo domovino, nova spoznanja, oddih – vse to s seboj prinaša številne možnosti in izzive ter tudi nevarnosti.
Odkrivanje naravnih lepot, ki jih je razkošno razsejala Božja vsemogočna ustvarjalnost, in kulturnih vrednot, ki jih je kot bisere vtkala v ta svet misel in roka Božjih sodelavcev, priložnost za pogovor o vsem tem s človekom, ki stoji pri odprtih vratih in ima vedno čas za človeka, ki gre mimo, trenutki tišine ob zahajajočem soncu ali ob tabernaklju vedno odprte cerkve spreminja navadni turizem v nekaj veliko globljega, v pravo romanje. Kristjani, ki prihajajo kot turisti, in kristjani, ki sprejemajo turiste, lahko odigrajo pomembno vlogo pri povezovanju človeštva v vesoljno bratstvo, ki ga je Jezus s svojim prihodom na svet začel in ga svojim učencem zaupal kot zgodovinsko nalogo.
Turistična in romarska središča in bratski krščanski odnos, ki ga turisti vseh vrst doživijo v slovenskih krajih, naj bi postali šola za vsako slovensko družino, ki redno ali občasno v svojo hišo sprejema goste. Zaslužek nikoli ne bi smel biti na prvem mestu. So vrednote, ki jih ne moremo kupiti na trgu in ki jih gost nikoli ne pozabi, so pa neprecenljive, saj obogatijo tistega, ki jih daje, in tistega, ki jih sprejema.

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2013 V NAŠI ŽUPNIJI – od 1. do 7. julija
V župniji se že dalj časa misli na počitniške dni. Zlasti animatorji se skrbno pripravljajo zahtevno nalogo, ki jo pred njih postavlja počitniški oratorij.
Za lažje načrtovanje samega programa in vsega kar je z njim povezano, bi bilo zelo pomembno čim prej vedeti, koliko otrok se bo oratorija udeležilo. V ta namen so že na voljo zgibanke s osnovnimi informacijami in prijavnico. Zato vabimo otroke, da se s starši o tem pogovorite, se čim prej odločite, pridete k župniku po prijavnico in jo vsaj do 3. junija izpolnjeno vrnete. Na dosedanjih oratorijih ste bili udeleženi v glavnem zelo zadovoljni – upamo, da bo tako tudi letos.

Marija – maj  – šmarnice
VABILO: pri nas bodo šmarnice
Med tednom: v župnijski cerkvi na Gomilskem vsak dan ob 18.30 uri,
v cerkvi v Šentrupertu ob torkih in četrtkih ob 17.00 uri.
Ob nedeljah:    pri sv. mašah v dopoldanskem času.
Lepo vabljeni vsi – od najmanjših do najstarejših. – Po Mariji k Jezusu!

Romanje celjske škofije v Velehrad – 4. do 6. julij 2013
2013_19-2Ob velikem jubileju – 1150. obletnici prihoda sv. bratov Cirila in Metoda na Moravsko (Češka) – Škofija Celje roma v VELEHRAD, najpomembnejše romarsko središče slovanskih narodov, zgodovinsko mesto Metodove metropolije, prestolnico Velikomoravske kneževine, na zgodovinsko srečanje slovanskih narodov.
Romanje poteka od 4. do 6. julija 2013 z duhovnim vodstvom celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška.
Želja našega škofa je, da bi bile zastopane vse župnije – tudi naša! Ker bi bilo najbolje, da bi bilo že oddano število romarjev, se je potrebno zdaj hitro odločiti in  priglasiti. V župnišču so na voljo tiskani programi romanja.

MAŠNI NAMENI

NED—5.5.
6. velikonočna ned.
Gotard, menih, škof    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Tilčko, Franca in vse Turkove
10.30 za vse Ribičeve (v Šentrupertu)

PON—6.5. -prošnji d.     
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov    
18.30    Za +Ano Mahor -oblet.
Šmarnice vse dni v tem tednu

TOR—7.5. -prošnji d.
Gizela, opatinja  
17.00 za +Štefko Vede (v Šentrupertu)
18.30 za +Petra Pavla Košec

SRE—8.5. – prošnji d.
Bonifacij IV., papež     
18.30 za zdravje (V.)

ČET—9.5.
GOSPODOV VNEBOHOD
Izaija, prerok
17.00 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
18.30 v dober namen

PET—10.5.
Damijan Veuster,misij.
Binkoštna devetdnev.        
18.30 za +Rozalijo in Leopoldino Drča

SOB—11.5.
Mamert, škof  
18.30 Za +Terezijo in Ludvika Topovšek

NED—12.5.
7. velikonočna ned.
N. sredstev d. obveščanja, Pankracij, muč.
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Urha Ramšak in Zakonjškove
Sv. krst

V tem tednu bomo nadaljevali z našimi srečanji z Bogom in Marijo pri šmarnicah. Vsak od nas pa naj še koga spodbudi in privabi, saj upamo, da sedanje število ni dokončno; nekateri šolarji so bili na počitnicah, pa se naj sedaj pridružijo.

Priprava na prvo sv. obhajilo za gomilsko in trnavsko skupino bo v soboto ob 17.15 uri.

Bralci v ned: II. Janez Jelen, Sonja Mandelc II. Simeona Rakun, Majda Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Jernej in Luka Semprimožnik in vsi ministranti šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Napoved in vabilo: peš romanje na Brezje bo letos od petka, 17. maja popoldne, do nedelje, 19. maja (zapisa s prvih dveh takih romanj lahko najdete na spletni strani župnije).
Za podrobnejšo seznanitev in prijavo se obrnite na številki: 031 280 574 ali 041 696 866.
Če bo do te sobote dovolj prijav za romanje z avtobusom se bomo v nedeljo popoldne (19. maja) na Brezjah pridružili peš romarjem kot lani in predlani. Pohitite s prijavami.