Oznanila za 24. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_24_1In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosivci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi. (Lk 7,14–15)

BESEDA O BESEDI
BOG NAS BO OBISKAL  (Lk 7,11-17)   
Evangelist Luka, ki nam je prejšnjo nedeljo govoril o bolezni, nam danes pripoveduje o smrti. Ne o smrti starčka ali odraslega bolnika, temveč o smrti mladeniča. Ne leži doma na parah – že ga nesejo na pokopališče. Nima bratov in sestra – je edinec. Povrh vsega je njegova mati vdova. Primer, do skrajnosti zaostren, evangelist pa nam ga slika v skopih obrisih in skoraj neprizadeto. Vse se dogaja pred mestnimi vrati, kjer Jezus sreča pogreb. Vdova se mu zasmili, pa ji reče, naj ne joka. Potem ustavi sprevod, se dotakne nosil in reče mladeniču, naj vstane. Ta brez obotavljanja stopi na noge in začne govoriti. Jezus ga vrne materi. To je vse.
Evangelistu bi mogli reči: Dragi Luka, kar si napisal, se lepo bere. Če ti verjamemo vse drugo, ni razloga, da ti ne bi verjeli tudi tega dogodka. Vprašamo pa se, komu je to v pomoč. Koliko vdov je bilo v tistem času v Palestini, ki so še naprej ostale vdove; koliko mrličev, ki jih ni nihče obudil; koliko pogrebov, ki jih ni nihče ustavil. To tvoje pripovedovanje o mladeniču iz Naina je nekaj tako izjemnega in oddaljenega od naše vsakdanjosti, da z njim ne vemo kaj početi.
Morda bi nam Luka odgovoril nekako takole: Tega, kar ste mi pravkar povedali, sem se zavedal že takrat, ko sem dogodek vrgel na papir. Takratnim vernikom sem bral v očeh isto vprašanje. Če dodam, da je mladenič kasneje ponovno umrl in bil pokopan kot vsi drugi mrliči, postane pomembnost njegovega obujenja še manjša.
Dogodek pa ima drugačno sporočilo: povedati hoče, da je Nekdo, ki vidi solze vseh vdov in sliši vzdihe vseh pogrebcev sveta. Ta Nekdo ni brez srca. Vsi jokajoči se mu smilijo. Ta Nekdo bo nekoč – on ve, kdaj – ustavil vse pogrebe in vsem žalujočim rekel: Ne jokajte! Z oblastjo, ki jo ima nad smrtjo, se bo dotaknil vseh nosil in vsem mrtvim zaklical: Vstanite! Takrat se bo res reklo: Bog je obiskal svoje ljudstvo. (po: F. Cerarju)

10. nedelja med letom

Čudeži vodijo v spoznanje, da Božje kraljestvo presega napačno pojmovanje neke zgolj duhovne odrešenosti, kajti zadeva celotnega človeka: v njegovi telesni razsežnosti ter njegovo življenje v svetu in s svetom. Čudeži so torej znamenja odrešenja, ki ga prinaša s seboj uresničevanje Božjega kraljestva že v sedanjosti. Zato razodevajo tudi telesno – svetno razsežnost Božjega gospostva nad svetom. Jezusova čudežna dejanja lahko razvrstimo v štiri skupine: čudeži v zvezi z naravnimi pojavi, ozdravljenja, eksorcizmi in obujanje mrtvih. Prav slednjega nam še posebej izrazito naslika današnji evangelij. (po: M. Turnšku)

So ljudje, ki ne morejo
več verjeti v sonce,
ko pride noč.
Manjka jim samo malo
potrpljenja, da bi čakali,
dokler ne nastopi jutro.
(Phil Bosmans)

MIR     
(Razmišljanje mladostnika …)

Ne maram nemirov.
Če se v moji okolici prepirajo, se vedno umaknem.
Strah me je konfliktov.
Rad/a bi imel/a svoj mir. Toda to ne pripelje do pravega miru.
Jezus, ti si nam obljubil svoj mir.
Če se  zavedam, da me brezpogojno ljubiš, čutim v sebi mir.
In tako sem sposoben/na ustvarjati mir, če se ljudje okoli mene prepirajo.
Čutim, da imajo spori pogosto vzrok v notranjem nemiru ljudi,
ki se prepirajo. Ker so v sebi nemirni, se morajo spopadati z drugimi.
Jezus, podari  mi notranji mir, da ga bom lahko širil/a okoli sebe.
Ko čutim v sebi tvoj mir, potem mi nemir v okolici ne povzroča strahu.
Lahko se soočim s prepirajočimi, ne da bi se spustil/a v prepir in izgubil/a svoj notranji mir.
Jezus, ti me resnično osvobajaš.
Bodi v meni, da skozi mene izžarevaš v svet svoj mir.
(po: A. Grünu)

Naslovljeno na vas

15. junij –  SV. VID
2013_24_2Sveti Vid je eden najbolj češčenih svetnikov na Slovenskem. Posvečenih mu je kar 76 cerkva. Po večini spadajo med najstarejše in segajo v začetek krščanstva na naših tleh, zato domnevajo, da so jih naši predniki postavljali v krajih, kjer so prej častili slovenskega poganskega boga Svetovita. Sv. Vid spada med tiste mučence, ki so jih kristjani dobro poznali, in morda prav zato nihče o njih ni poizvedoval, ker pač ni bilo dvomov. Skoraj zanesljivo je, da je živel v 7. stoletju in da je bil doma s Sicilije. Po legendi sta ga starša vzgajala v krščanski veri in vsi trije bi naj tudi skupaj umrli mučeniške smrti. Priporočajo se mu za zdravje živcev in oči (vida), zoper božjast, ob nevarnosti bliska in ognja ter zoper kačji pik. Upodabljajo ga kot mladeniča s palmo v roki.

2013_24_3Obvestilo Karitas: Škofijska Karitas Celje organizira letovanje otrok, družin in starejših v Portorožu in enodnevni izlet na morje za družine. Informacije dobite pri sodelavcih Karitas ali v župnišču.

Verouk ob koncu veroučnega leta
V tem tednu bo za nižje razrede devetletke (do vključno petega razreda) še zadnje veroučno srečanje v tem veroučnem letu, ki bo namenjeno zaključku veroučnega leta. Višji razredi pa nimajo več verouka, ampak naj bi vsak od teh veroučencev prišel en dan v tednu k sv. maši  – vrtnicam – in opravil sv. spoved pred počitnicami, priložnost je vsak dan pol ure pred sv. mašo.
Vsi veroučenci in njihovi starši, pa naj si rezervirajte čas za bogoslužni  sklep verouka, ki bo v nedeljo, 23. junija ob 9.30 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, kjer bo tudi delitev spričeval ter podelitev priznanj devetošolcem in pohval za šmarnice.  Na koncu pa veselo druženje.2013_24_4

Otroci  in mladi!
Na kaj  vas spomni ta risba?
Se vam zdi znana?
Čez tri tedne  lahko postanete del tega dogajanja.

MAŠNI NAMENI

NED—9.6.
10. ned. med letom
Primož in Felicijan, mučenca
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Amalijo Merzelj (v Grajski vasi)
Procesija sv. Rešnjega telesa
Ob 11.00  v župnijski cerkvi sv. krst

PON—10.6.
Bogumil Poljski
18.30 za +Jožico  -oblet. in Ivana Vaš
Vrtnice – češčenje Jezusovega srca

TOR—11.6.
Barnaba, apostol
18.30 za +Klemenove

SRE—12.6.
Eskil, mučenec
18.30 za +Antona Šlander, vse Koprivove

ČET—13.6.
Anton Padovanski, redovnik, cerkveni uč.
17.00 za +Marijo Burkelc (v Šentrupertu)
18.30 za +starše in sestri Darinko in Terezijo Štrajhar

PET—14.6.
Rihard, opat
18.30 za +Ferdinanda Orožim -oblet. in vse Jakovčeve

SOB—15.6.
Vid, mučenec
18.30 za +Francija Lončar

NED—16.6.
11. ned. med letom
Beno, škof
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za vse Dobnikove in Vitančeve (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega telesa

Vrtnice: češčenje Srca Jezusovega v mesecu juniju, ki je pri nas združeno z dnevno sv. mašo, vabi vse k udeležbi –  prihajajmo k temi neusahljivemu viru ljubezni in dobrote.

Bralci v nedeljo: I Janez Jelen, Katja Kunst; II. V  Šmatevžu: Damjana Rojnik, Saša Podbregar
Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin, Špela Pajer
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Obvestilo: v naslednjih nedeljah bodite še pozorni na čas nedeljskih sv. maš (natančneje: druge sv. maše), ker bodo nekatere spremembe: 9.6. bo v Grajski vasi in 16.6. v Šmatevžu ob 9,30 uri. Te nedelje, ko bodo sv. maše s procesijami pri podružnicah, v župnijski cerkvi druge sv. maše ne bo. Bo pa druga sv. maša zopet v nedeljo 23.6., ko bo sklep veroučnega leta.   Vnaprej hvala za razumevanje in upoštevanje!