Oznanila za 25. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_25Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Peter in rekel: »Božji maziljenec.« (prim. Lk 9,19–20)

BESEDA O BESEDI

»ČE KDO HOČE …« – NE GRE ZA PRISILO!   (Lk 9,18-24)
Ali ne bi mogel Jezus, ko je že prišel na svet, izbrati drugačne življenjske poti, kot jo je izbral? Ali nas ni mogel odrešiti drugače kot s trpljenje in s smrtjo na križu? Ko nas je že ljubil – ali njegova Božja modrost ni mogla najti drugačnega načina, kako naj nam ljubezen dokaže? Zakaj se mora človek odpovedati samemu sebi, če hoče za Kristusom? In če se odpove sam sebi – ali sploh še ostane, kar je? Ali se ni izgubil v drugem?
Ne more biti drugače, ker je človek telo in duh. Po duhu je Božja podoba, je svoboda, je večnost, je življenje. Po telesu je zapisan minljivosti, odvisnosti, smrti. Dokler je živ, se telesu ne more (in ne sme) odreči, ker bi s tem prenehal biti, kar je. More pa se z močjo duha dvigati nad telesnost in osvobajati navezanosti na to, kar je v njem telesno, minljivo in časno. Če se zaradi Kristusa trudi za to nenavezanost, ne stopa v praznino, temveč v polnost Kristusovega božanstva. Umira sebi, zaživi pa v Bogu. Življenje na videz izgublja, v resnici pa ga vsak hip znova najdeva.
Jezus na to pot nikogar ne sili. »Če kdo hoče iti za menoj«, beremo v današnjem evangelijskem odlomku. Tudi sam je svobodno stopil na pot odpovedovanja in umiranja. Ni stopil v prazno, stopil je v življenje, v svobodo, v slavo.
In kakšna bo tvoja svobodna volja? (po: Beseda da Besedo)

11. nedelja med letom       

Vi pa?

Vi vendar verujete v Jezusa. Živite od njegove besede. Kar on stori, vam kaže pot v življenje. Njegovo vstajenje so vrata v upanje. Če vas vprašajo: »Kdo je on? Govorite nam o njem!« – Kaj potem vi pravite? In je izreden človek? Mislec s presenetljivimi besedami? Ali je rešenik ljudi? Odrešenik? Junak s sijajnimi dejanji? Božji Sin? Ali je ustanovitelj vere? Ali je Bog, ki deli življenje z nami ljudmi? Ali je revolucionar v družbi svojega časa? Ali je Bog s človeškim obrazom? Kaj pravite? Imate izoblikovano svoje mnenje? Komu podarjate svojo vero? (po: S. Singer)

Sklep procesij
sv. Rešnjega telesa
bo presveto Rešnje telo!

V tem tednu goduje

21. junij
SV. ALOJZIJ GONZAGA
Zavetnik in vzornik mladine
Rodil se je leta 1568 v Castiglioneju pri Mantovi v družini Gonzaga. Ko mu je bilo deset let, so ga poslali  v Firence na dvor toskanskega kneza v službo paža. Potem je šel v Španijo na dvor Filipa II. (1556-1598). Čeprav je živel na dvorih velikašev tistega časa, je bil vedno željan molitve in je v enajstem letu naredil zaobljubo čistosti. Zato se je izogibal posvetnemu življenju in zaprosil pri očetu, da bi se lahko umaknil v samostan. Leta 1585 je stopil v Družbo Jezusovo in po treh letih je prejel nižje redove v Rimu. Leto dni kasneje, ga je oče, ki je bil general, poslal domov v Castiglione, naj pomiri brata Rudolfa in grofa iz Mantove. V letih 1590 in 1591 je po Rimu razsajala strašna kuga. Z velikodušnim služenjem je pomagal bolnikom in umirajočim in tudi sam zbolel in umrl istega leta. Leta 1725 je bil razglašen za zavetnika mladih.

Naslovljeno na vas

Nedelja  – Gospodov dan  (tudi v počitnicah)

To je dan, ki ga je Gospod naredil, radujmo se in se ga veselimo (Ps 118,24).
Dan vstajenja: novo stvarjenje
2174 Jezus je vstal od mrtvih “prvi dan tedna” (Mt 28,1; Mr 16,2; Jn 20,1). Kot “prvi dan” spominja dan Kristusovega vstajenja na prvo stvarjenje. Kot “osmi dan”, ki sledi soboti (prim. Mr 16,1; Mt 28,1), pomeni ta dan novo stvarjenje, ki se je začelo s Kristusovim vstajenjem. Za kristjane je postal prvi izmed vseh dni, prvi izmed vseh praznikov, Gospodov dan, “nedelja”.  Vsi se zbiramo na dan sonca, ker je to prvi dan (po judovski soboti, pa tudi prvi dan), ko je Bog materijo potegnil iz teme in ustvaril svet in ker je prav na ta dan vstal od mrtvih Jezus Kristus, naš Odrešenik (sv. Justin, Apol. 1,67).
Nedeljska evharistija
Nedeljsko obhajanje Gospodovega dneva in Gospodove evharistije je središče življenja Cerkve. “Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba po apostolskem izročilu v celotni Cerkvi praznovati kot glavni zapovedani praznični dan” (ZCP, kan.1246, 1).
“Prav tako je treba praznovati dan rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa, razglašenja, vnebohoda, sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi, Marije, svete božje matere, njenega brezmadežnega spočetja in vnebovzetja, sv. Jožefa, svetih apostolov Petra in Pavla in vseh svetih” (ZCP kan. 1246, par. 1).
Ta praksa zbiranja kristjanov sega nazaj v začetke apostolske dobe (prim. Apd 2,42-46; 1 Kor 11,17). Pismo Hebrejcem kliče v spomin: “Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo” (Heb 10,25).
Izročilo ohranja spomin na spodbudo, ki je vedno aktualna: “Prihajati zgodaj v cerkev. približati se Gospodu in izpovedati se svojih grehov, skesati se v molitvi … Biti pri sveti in božji liturgiji, končati svojo molitev in ne oditi pred odpustitvijo … Pogosto smo to dejali: ta dan vam je dan za molitev in počitek. Je dan, ki ga je naredil Gospod. V njem se radujemo in veselimo” (Neznani pisatelj, Serm.dom.).
“Župnija je določena, trajno ustanovljena skupnost vernikov v delni Cerkvi, katere pastoralna skrb je pod oblastjo krajevnega škofa zaupana župniku kot njemu lastnemu pastirju” (ZCP kan.515, par. 1). Je kraj, kjer je vse vernike mogoče zbirati pri nedeljskem obhajanju evharistije (maše). Župnija uvaja krščansko ljudstvo v redno izražanje bogoslužnega življenja, zbira ga v tem obhajanju; župnija poučuje v Kristusovem odrešenjsko-zveličavnem nauku; župnija uresničuje Gospodovo ljubezen do bližnjega v delih dobrodelnosti in bratstva. Ne moreš moliti doma tako kakor v cerkvi, kjer nas je navzoče veliko število, kjer se dviga klic k Bogu iz enega samega srca. Tu obstaja nekaj več: zedinjenje duhov, soglasje duš, vez ljubezni, molitve duhovnikov (Sv. Janez Krizostom, incomprehens. 3,6).

MAŠNI NAMENI

NED—16.6.
11. ned. med letom
Beno, škof    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za vse Dobnikove in Vitančeve (v Šmatevžu)    
Procesija sv. Rešnjega telesa

PON—17.6.
Albert, tretjerednik    
18.30 za vse Mežnarjeve
vrtnice – češčenje Jezusovega srca

TOR—18.6.
Marko in Marcelijan, mučenca    
18.30 za +Franca Maka -obl. in Marijo ter Antona Basle

SRE—19.6.
Nazarij, prvi koprski škof        
18.30 za +Viljema -obl. in Pavlo Natek

ČET—20.6.
Adalbert, škof
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
18.30 za zdravje (G.)

PET—21.6.  
Alojzij Gonzaga, redovnik        
18.30 za Ostrožnikove

SOB—22.6.  
Ahacij in tov. mučenci        
18.30 za +Alojza Lukmana – 30. dan

NED—23.6.
12. ned. med letom
Edeltruda, opatinja
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za + Lobnikar Slavinski -obet.
zaključek veroučnega leta, spričevala
sv. krst

Vrtnice: češčenje Srca Jezusovega v mesecu juniju, ki je pri nas združeno z dnevno sv. mašo, vabi vse k udeležbi –  prihajajmo k temu neusahljivemu viru ljubezni.
Veroučenci veroučnih srečanj v tem tednu ni več, ampak priprava na zaključek v nedeljo – tisti, ki še niste opravili sv. spovedi, to storite v tem tednu pred sv. mašo (ob 18.00).
Tajništvo ŽPS bo imelo sestanek v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I Mojca in Jan Strožer    II. devetošolca
Dežurni ministrant(ka): Ana Jelen, Tamara Kosem
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko

Obvestilo: to nedeljo bodite še pozorni na čas nedeljskih sv. maš (natančneje: druge sv. maše), ker bo 16.6. v Šmatevžu ob 9.30 uri. To nedeljo, v župnijski cerkvi druge sv. maše ne bo. Bo pa druga sv. maša zopet v nedeljo 23.6., ko bo sklep veroučnega leta. Vnaprej hvala za razumevanje in upoštevanje!