Oznanila za 33. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_32-1Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane
in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se njihov gospod vrne s svatbe, da mu takoj odpró, ko pride in potrka. Blagor služabnikom, ki jih gospod
ob svojem prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. (Lk 12,35–37)


BESEDA O BESEDI  
ODGOVORNOST IN DOSTOJANSTVO (Lk 12,32–48)
Priden bodi, uči se, rad ubogaj, lepo se obnašaj, prinesi dobro spričevalo, pa boš dobil novo obleko, uro, kolo – niso redki starši, ki tako pihajo na dušo svojemu nadebudnemu naraščaju. Še dve leti vztrajaj pri verouku, da prideš do birme, pa ti bo boter kupil motor, računalnik ali še kaj – koliko takih in podobnih obljub slišijo vsak dan naši šolarji.
Jezus pa v današnjem evangeliju ne govori samo otrokom, ampak predvsem odraslim. Naroča jim, naj bodo čuječi, zvesti in razumni. Takšno vedenje pa za odraslega človeka ni nikakršno zlo, temveč se ravno v takem vedenju kaže njegova odraslost. Evangelijskih naročil ne izpolnjuje zaradi obljubljene nagrade, ampak zaradi vrednot, ki jih evangelij vsebuje. Ve, da se za zrelega človeka tako spodobi, da to zahteva od njega čut odgovornosti, da tako najbolj izpolnjuje svojo osebnost in da se v tem kaže njegovo človeško dostojanstvo. Ni čuječ, zvest in razumen, ker bo za to poplačan – če nagrada ne bi bila obljubljena, bi ne ravnal prav nič drugače – temveč se čuti nagrajenega, da mu je sploh dana možnost služiti Bogu. Kraljestvo, ki mu je od Očeta obljubljeno, zanj ni nekaj, kaj bo šele prišlo, temveč ga poseduje že tukaj in sedaj v veselju, da to kraljestvo sploh obstaja, in v hvaležnosti, da je vanj povabljen.
Lahko se zgodi, da kdo noče biti čuječ, zvest in razumen. Rajši se najeda, popiva, … in uganja vsakovrstne nesposobnosti. Ali ni zanj največja kazen v tem, da s takim vedenjem kazi svojo osebnost in ponižuje svoje dostojanstvo? (po: Beseda da besedo)

19. nedelja med letom
Ste že kdaj videli plezalca, ki je bil z vrvjo privezan na drugega? Ne boji se, da bi padel v prepad, ker zaupa, da ga bo soplezalec z vrvjo obdržal.
Tudi Abraham je zaupal v Boga. Njegova žena Sara je dobila izredno moč, ker je verovala vanj. Številne prilike v evangelijih nam prav tako govorijo o zaupanju in veri v Boga. Zato se lahko vprašamo, kako je z našim zaupanjem in našo vero. Ali verujem, da Bog vodi moje življenje tudi takrat, ko ne gre vse tako, kot bi si sam želel? Zaupam Bogu, da me bo rešil iz stiske, me potolažil, mi dal moč za premagovanje težav? Ali sam sploh storim kaj, da bi bila moja vera trdna? Kakšno navezo iščem; na koga se opiram?

Veselo upanje
O večno življenje, kjer je veselje brez žalosti, počitek brez truda, zdravje brez bolezni, kjer mladost nikdar ne ovene, se življenje nikdar ne konča, lepota nikdar ne odcveti, ljubezen ne oslabi, kjer se blaženost ne zmanjša (sv. Avguštin). Tam kjer Marija sedaj kraljuje, se bomo zopet sešli. Tam se bomo skupaj veselili in našega veselja ne bo konec.
1. Veselite se! Ni se vam treba bati smrti. Vsi, ki ljubijo čistost, bodo sedeli pred jagnjetom in peli novo pesem.
Čisti v srcu bodo Boga gledali
2. Zato bodite pobožni in radi molite, tako kot je to storila Marija, naša Mati. Nihče ne ostane čist in kreposten, če mu tega Bog ne da. Nebeški Oče pa bo dal svojega dobrega Duha vsem tistim, ki ga za to prosijo. Bog rad usliši nedolžnost in vas ne bo pustil preizkušati prek vaših moči, noben sovražnik ne bo mogel pri vas kaj doseči, ker ste Jezusovi in Marijini ljubljenci. Le kdor pozabi na Boga, zapade v greh.
3. Bodite vedno marljivi in zvesti pri izpolnjevanju vaših dolžnosti, delajte radi v svojem revnem stanu, kot je to storila Marija, vaša mati. Greh in preizkušnja nimata nad tistimi nobene moči, ki jih najdeta pri delu. Brezdelje je začetek vseh pregreh, je največji sovražnik nedolžnosti. Četudi je vaše delo težko, plačilo tukaj majhno, tam je vaš Gospod in nebesa vaše plačilo. Če vas svet prezira in zasmehuje, iščite pri Jezusu in Mariji svojo tolažbo. (po: A. M. Slomšku)
2013_32-2
Praznujemo slovesen praznik
MARIJINO  VNEBOVZETJE  – 15. avgusta
SPOLNILO SE JE OBLJUBLJENO (Lk 1,39–56)

2013_32-3Marija je žena, ki je blagoslovljena bolj kakor vse druge žene, kajti v sebi nosi Gospoda samega. Evangelist Luka nam danes pripoveduje čudovito zgodbo o srečanju. Tu dvanajst- ali štirinajstletno dekle odrine in hiti v gore. Za to pot običajno potrebujemo štiri dni. Marija mora biti že samozavestna žena, ko si upa sama na pot. Spodbudila jo je izkušnja Boga v prizoru oznanjenja. Tudi Elizabeta je bila v gibanju. Ko jo Marija pozdravi, dete v Elizabetinem telesu poskoči. Elizabeta pride v stik z Marijino rodovitnostjo, z Novim, ki rase v njej. In napolnjena je s Svetim Duhom. Postane prerokinja, ki v Mariji spozna skrivnost njenega materinstva. V tej čudoviti zgodbi ne gre le za takratno dogajanje. Prizor je predvsem vzor vsakega globokega človeškega srečanja. V vsakem srečanju gre za to, da v drugem odkrijemo Kristusovo skrivnost. Vsak nosi v sebi Kristusa. Če to razumemo, potem otrok v nas poskoči. Odkrijemo skrivnost drugega in svojo lastno skrivnost. Pridemo v stik z otrokom v sebi. Da bi bilo takšno srečanje mogoče, moramo vstati kakor Marija in se podati na pot. Da bi prišli k drugemu, moramo stati na lastnih nogah. In iti moramo preko gora, preko hribov ovir in predsodkov, da bi drugega videli takšnega, kakršen je.
Elizabeta blagruje Marijo kot tisto, ki je verovala, »da se bo spolnilo, kar ji je obljubil Gospod«. Tukaj Luka edinkrat v svojem evangeliju uporabi besedo »teleiosis = dovršitev, izpolnitev«. Jezusovo rojstvo je izpolnitev vseh obljub, ki jih je Bog dal kadarkoli v Stari zavezi. Tukaj je zbrano vse, kar je Bog obljubil človeku. Bog v Jezusu kaže, da bo on svoje ljudstvo otel iz vseh stisk, da mu on kaže pot življenja, da ga on rešuje iz ujetništva in zdravi vse njegove rane. Ne gre za to, da povežemo posamezne obljube z Jezusovim rojstvom, temveč da vidimo v Jezusu izpolnitev celotnega Svetega pisma. Elizabeta vidi v Mariji vernico, vzor tudi za našo vero. Bog bo tudi v nas izpolnil, kar nam je obljubil. Tudi nam bo storil velike reči, če kakor Marija verjamemo njegovim besedam. (po: A. Grünu)

MAŠNI NAMENI

NED—11.8.
19. ned. med letom
Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Leopolda in Frančiško Grah

PON—12.8.
Ivana Šantalska, vdova redovnica    
18.30 za +Silvestro Završnik

TOR—13.8. 
Radegunda, kraljica, redovnica      
18.30 za +Amalijo Korun

SRE—14.8.
Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec        
18.30 za vse +Travnarjeve

ČET—15.8. – d. p. d.
MARIJINO VNEBOVZETJE
Veliki šmaren    
8.00 za vse župljane
17.00 za +Jožeta Vedeta -30. dan (v Šentrupertu)

PET—16.8.  
Rok, romar, spokornik        
18.30 za +Frančiško -oblet. in Gašperja Toman

SOB—17.8.
Evzebij, papež, mučenec     
18.30 za +Elizabeto Kocmut

NED—18.8.
20. ned. med letom
Jernej (Natanael), apostol     
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Vinkota -oblet., Marijo in Antona Vitanc

V četrtek, 15. avgusta bo peš romanje v Marijino baziliko Petrovče. Na pot bomo krenili ob 5.15 izpred župnijske cerkve. Na Rezani se bomo pridružili romarjem iz Tabora in skupaj nadaljevali pot ob Bolski skozi Prebold, mimo cerkve (6.30) do Sv. Lovrenca in Šešč (7.10) in po poti ob Savinji do Petrovč (hoje 3,5 ure). Ob 10. se bomo udeležili slovesne sv. maše, ki jo bo vodil celjski škof. Lepo vabljeni!
Več informacij dobite pri Mariji Orožim (031 280 574)

Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Jure Vasle; II. Mojca in Tjaša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Tilen in Tajda Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko

2013_32-4Počitničarji, dopustniki! Bog naj vas spremlja povsod! Vi pa ne pozabite na vsakdanjo molitev in srečanje z njim ob nedeljah v Božji hiši!I.