Oznanila za 44. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_44-1Cestninar pa je od daleč stal in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se je trkal na prsi in govoril: »Bog, bodi milostljiv meni grešniku!«
Povem vam: Ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa ne; zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in, kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,11–14)

BESEDA O BESEDI      

KAKŠEN TIP MOLIVCA PA SEM JAZ?  (Lk 18,9–14)
Evangelist Luka nam želi spregovoriti, da smo velikokrat v nevarnosti, da bi se s svojo molitvijo postavljali nad dru. ge, se imeli za boljše od drugih. Da bi skušal to nevarnost enostranskega idealnega upodabljanja preprečiti, nam spregovori v priliki. Molitev farizeja je pobožni narcizem (narcizem: občudovanje samega sebe, zlasti svoje lepote). Vrti se samo okrog sebe. V tej priliki pa sta predstavljena dva načina molitve: molitev samopravičnega farizeja in molitev ponižnega cestninarja. Že samo navzven sta njuni molitvi različni. Medtem ko je molitev farizeja dolga, je cestninarjeva kratka. Temu nasproti je priprava na molitev pri farizeju kratka. Preprosto se postavi tja in začne moliti. Cestninar pa ostane zadaj, se boji pogledati proti nebu in se udarja na prsi. Svojo molitev izrazi predvsem »v telesu«, s kretnjami. Farizej pa se v molitvi vrti le okrog sebe. Boga uporablja za to, da postavi samega sebe v pravo luč. Ne gre mu za Boga, ampak za lastno samopravičnost. V grščini beremo dobesedno takole: »Molil je k samemu sebi.« Sicer uporablja besedo »Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje« (Lk 18,11), toda v molitvi ostaja pravzaprav pri sebi. Ne zre v Boga, temveč le na samega sebe. Ne le on, temveč mnogi pobožni ljudje mislijo, da molijo k Bogu. Toda ostajajo pri sebi. Molijo k sebi samemu. Molijo samega sebe. Zlorabljajo molitev, da bi predstavili svojo veličino, da bi pred Bogom in pred ljudmi postavili sebe v lepo luč. Cestninar pa nasproti temu čuti svojo oddaljenost od Boga. Pred Bogom spoznava, kdo v resnici je. Tako se tolče po prsih in moli: »Bog, bodi milostljiv meni grešniku« (Lk 18,13)! Jezus sam poda sedaj komentar k tema načinoma molitve. Cestninar gre po svoji molitvi opravičen domov. Pred Bogom je spoznal resnico o samem sebi in mu jo poln kesa predložil. Samo molitev, v kateri stopimo pred Boga brez prizanašanja samemu sebi, nas bo naravnala na Boga in opravičila. (po: A. Grünu)

30. ned. med letom – žegnanjska                  

2013_44-2»Dva človeka sta šla v tempelj molit, eden farizej in drugi cestninar.« (Lk 18,10)
Ta dva predstavljata nas vse: grešniki smo, kot je bil cestninar, in prav po farizejsko se imamo včasih za pravične. Zato premislimo, preden s prtom pokažemo na druge. Preostali štirje prsti namreč kažejo nazaj, na nas!
Temeljno prizadevanje judovsko krščanskega vernika je doseči opravičenje, tj. živeti v dejavnem odnosu z Bogom in biti deležen njegovega usmiljenja.
Tako farizej kot cestninar sta z omenjenim namenom stopila pred Boga. Farizej je prepričan, da je cilj že dosegel, da je že pravičen (gr. díkaios). Vendar ima polne roke »dobrih« del in srce, polno obsodb, zato ne more sprejeti besede odpuščanja.

Kdor pa ni izkusil odpuščanja, ne pozna ne Boga ne sebe in se boji bližnjega. Prva lastnost pravičnih je ponižnost. Ponižen človek drži roko na prsih, pogled pa ima usmerjen kvišku. Ponižnost je mati modrih, ker velike varuje pred oholostjo in majhne pred samopomilovanjem. Vera brez ponižnosti je kot pevec brez posluha – nikogar ne privlači in ne prepriča. (po: M. Matjažu)

PRAZNIK POSVETITVE VSEH ŠTIRIH NAŠIH CERKVA
Ker tudi za naše štiri cerkve ne vemo datuma posvetitve, obhajamo na današnjo žegnanjsko nedeljo obletnice njihovih posvetitev.
Zahvaljujemo se Bogu zanje in vse božje darove, ki smo jih v njih deležni.
Hvaležni smo cerkvenim ključarjem naših lepih cerkva, vsem, ki se trudite, da so snažne in okrašene, vsem dobrotnikom naših cerkva.
Na zahvalno nedeljo se bomo zahvalili tudi za nove klopi v župnijski cerkvi in obnovljen, znamenit glavni oltar v grajski cerkvi. Obe pomembni pridobitvi upata v vašo darežljivost.

Naslovljeno na vas

PRAZNIK VSEH SVETIH (1.11) in Spomin vseh vernih rajnih (2.11.)
Življenje v neločljivi povezanosti z Bogom
O Bogu največ pove apostol in evangelist Janez, ko ga imenuje Ljubezen. Tri Božje osebe so v ljubezenskem pretakanju druge v drugo. Za osebo, ki je Bogu podobna, je torej temeljno podarjenje drugemu, izbiranje drugega pred seboj, uresničevanje rodovitnega ljubezenskega razmerja v mislih, besedah in dejanjih. In prav to je vsebina Božje večnosti. Popolna življenjska povezanost z Bogom je pravo nasprotje sebični peklenski osamljenosti. Zato si nebeške resničnosti sicer ne moremo v polnosti niti predstavljati, a vsekakor jo lahko istovetimo s popolno dejavnostjo, ko ni več noben delček človekovega bitja ujet v smrt.

ODPUSTKI: V prvih osmih dneh novembra pa Cerkev za obisk pokopališča in molitev za 2013_44-3rajne naklanja popolni odpustek. Prav tako dobi odpustek v vseh cerkvah in javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra, ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo, kdor moli vsaj očenaš, zdravamarijo , čast bodi in vero po papeževem namenu in je bil pri spovedi in obhajilu ter ni navezan na noben greh.

KARITAS: pridružite se akciji: Manjša sveča – za sočloveka sreča. Ob prazniku vseh svetih prižgite svečo manj in darujte v dober namen. Vsak  dober dar je je tudi lep spomin na naše rajne.

Priprava na zahvalno nedeljo
Zahvali se, človek, za val ljubezni, ki tiho polzi po svetu.
Nekje globoko leži skrivnost ljubezni.
Nekje te ima Nekdo neverjetno rad.
(po: Phil Bosmans)

Karitas Gomilsko bo v tednu pred zahvalno nedeljo  zbirala ozimnico za ljudi v stiski. V župnišču naj se oglasijo tisti, ki ozimnico potrebujejo..
Dostavite v torek med 9. in 10. uro, ali med 15.30 in 16.30 uro. Hvala!

Napoved:
– skupina samskih in vdovih naj bi zaživela 9.11.
– Srečanje nekdanjih ministrantov bo v nedeljo 24.11.

MAŠNI NAMENI

NED—27.10  žegnajska
30. ned. med letom
Sabina Avilska, mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za Danijela in vse Brišnikove
Slavili bomo obletnice posvetitve naših cerkva in se zanje zahvaljevali

PON—28.10
Simon in Juda Tadej, apostola
17.00 po namenu darovalca

TOR—29.10.
Ermelinda, devica
17.00 v dober namen

SRE—30.10
Marcel, mučenec
17.00 za +Silvestro Završnik

ČET—31.10. – d. p. d.
Bolfenk (Volbenk), šk.    
15.30 ne bo sv. mašŠentrupertu)
17.00 za +Alojza Lukmana

PET—1.11.
VSI SVETI
Prvi petek    
7.30 spovedovanje – tuj spovednik
8.00 za napredovanje na poti svetosti
14.00 za vse župljane,  molitev na pokop.
16.00 za +Štormanove, molitev na pokop. (v Šentrupertu)
18.00 rožni venec za rajne v župnijski cer

SOB—2.11.
Spomin vseh vernih rajnih, prva sobota    
15.30  vse verne rajne (v Šentrupertu)
17.00    ZaZa + Ferdinanda Orožim, Jakovčeve

NED—3.11. – zahvalna
31. ned. med letom
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Franca in Marijo Lončar,  žpk. Jožefa in vse Krajnčeve
10.30 za +Franca n vse Šramove (v Šentrupertu)
Ob 12.00 v župnijski cerkvi sv. krst

Karitas: sestanek sodelavcev bo ta ponedeljek ob 18.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Ministrantski izlet (v primeru neugodnega vremena pa ministrantski dan na Gomilskem). Dobimo se v sredo ob 8.00 uri. Vabljeni vsi ministranti in ministrantke. Sporočite!

Obiski bolnikov bodo v četrtek – dan pred prvim petkom (v petek je praznik).

Na praznik vseh svetih bo darovanje za sv. maše za rajne in potrebe župnije – za klopi.

Bralci na praznik.: pri kateri sv, maši boste, bodite pripravljeni brati
V nedeljo: I. Anka Trogar, Jure Vasle II. Robert Natek, Marija Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): v počitnicah vsak po en dan, na praznik in nedeljo pa VSI
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: bo v četrtek od 14. ure naprej. To bo temeljito čiščenje po žaključku obnovitvenih del. Zato prosimo, da vas pride čim več.