Oznanila za 43. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013-43-1In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in dan, in bo pri njih odlašal? Povem vam, da jim bo hitro pomagal do pravice. Vendar, ali bo Sin človekov,kadar pride, našel vero na zemlji?« (Lk 18,6–8)

BESEDA O BESEDI

VZTRAJNA MOLITEV IMA VEČ MOČI KOT Lk 18,1–8
Žena, ki jo kot vdovo stiska sovražnik, stoji pred ogroženo krščansko skupnostjo, ki se zaman obrača na državno avtoriteto. Kajti sodnik se Boga ne boji in se ne ozira na nobenega človeka. Žena, ki jo predstavlja današnji evangelij, pa je lahko razumljena kot tip za posameznega človeka, ki ga drugi prizadenejo in se proti temu ne more braniti. Izgubila je moža in je s tem tako rekoč podoba slabotnih ljudi, ki so brez varstva prepuščeni čustvom njihovega okolja. Ta nimajo meje. Vse negativno iz njenega okolja vdira vanjo. Sovražniki predstavljajo življenjske vzorce, ki nam onemogočajo življenje, naše slabosti, ki nam povzročajo preglavice, in rane, ki nam jih je prizadejalo življenje. Sodnik, ki mu ni mar niti za Boga niti za ljudi, simbolizira nadjaz, notranjo instanco, ki bi nas rada ponižala, ki se ne zanima za naš blagor. Njej gre le za norme in načela.
Navidezno nemočna žena se bori zase. Vedno znova gre k sodniku in ga poziva: »Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku« (Lk 18,3)! Sodnik se pogovarja sam s seboj, kar je tipično stilno sredstvo grške komedije: »Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi vendarle pomagal do pravice, da me ne bo nenehno prihajala mučit. Sicer me bo na koncu še udarila v obraz« (Lk 18,5). Grška beseda dobesedno pomeni: »udariti med oči, prizadejati modrico« (Heininger). Poslušalci se radi muzajo, kajti ta mogočni sodnik se boji slabotne vdove, da bi mu lahko povzročila še modrico. Vendar prav s tem sodnikovim samogovorom Luka spodbudi bralca, da bi zaupal navidezno tako slabotnemu sredstvu molitve. Ta ima več moči kot vsi zunanji oblastniki. V molitvi pride človek do pravice. Človek ima pravico do življenja, pravico do pomoči, pravico do dostojanstva. V molitvi doživljamo, da ljudje nimajo moči nad nami. Kakor morilci ne morejo triumfirati nad Jezusom, ki moli na križu, tako tudi ti, ki nas stiskajo, nimajo nad nami nobene moči. (po: www.missio.si)

29. ned. med letom – misijonska    

Na današnjo (29. navadno nedeljo) se še posebej spominjamo misijonarjev po svetu. Pogumno in nesebično se razdajajo ljudem in širijo med njih Kristusovo ljubezen.
Prav vsi kristjani smo poklicani, da s svojim zgledom oznanjamo Kristusov evangelij. Ni nam treba daleč na druge kontinente. Pričnimo v svojem domu, v svoji ulici, v svojem kraju!

Pomen misijonske nedelje

Kristjani vsega sveta zajemamo pri istem studencu. Okrepljeni z Božjo besedo delujemo enotno v Kristusovem skrivnostnem telesu. Opogumljeni po delovanju Svetega Duha izžarevamo moč Božje ljubezni v povezanosti z vsemi brati in sestrami po vsem svetu. Vera nam veča ljubezen, ki utrjuje upanje, da bodo vsi ljudje lahko zajemali iz studencev odrešenja in bomo tako vse eno v veri, molitvi in solidarnosti.
Na ta dan nam postane jasno, da je naša vera dejavnost, ki je v blagor vsem ljudem in ni sama sebi namen.
Oznanjevanje vere se dogaja veliko bolj v obliki pomoči bližnjemu, omogočanju pravic revnim, vračanju dostojanstva izobčenim, z razvojno pomočjo, premagovanjem etničnih razlik in z ohranjanjem življenja v vseh fazah. Da je najpopolnejše znamenje vere – ljubezen do bližnjega – to dokazuje pomoč ljudem v najrevnejših deželah sveta. S svojim darom delamo Božjo dobroto otipljivo. To vrača ljudem upanje in jim kaže pot k človeka vrednemu in pravičnemu življenju.
Sporočilo naše vere ni nekaj, kar se dotakne samo naše notranjosti. Božja beseda je luč za našo pot, ki nas želi voditi v pravi smeri, v vseh krajih in časih. Hoče biti naša življenjska drža, ki je zgled tudi drugim. Izhaja iz našega osebnega prepričanja in oblikuje nas same, skupnost, v kateri živimo, in s tem tudi Cerkev. Tako postajamo pogumni sodelavci pri spreminjanju vsakdanjega življenja.

Naslovljeno na vas

2013-43-2TUDI OTROCI LAHKO POMAGATE
Naša vas ali mesto je le drobcen del velike Cerkve, celo vsa Slovenija je le majhna dežela. Toda gledati moramo dalje, preko našega cerkvenega zvonika, ter prevzemati odgovornost za vse, ki so od nas revnejši in potrebujejo našo pomoč. K temu nas vabi misijonska nedelja.
Številni otroci po vsem svetu nimajo niti osnovnih dobrin za preživetje (hrane, oblačil, šolskih potrebščin …), drugi pa še toplega doma ne. Vsi mi, ki živimo bolje, bolj razkošno, smo povabljeni, da po svojim močeh pomagamo tistim, ki imajo manj od nas. Vsak najmanjši dar šteje. Tudi Jezus ni imel veliko, pa je vendarle vse svoje življenje prav vse delil z drugimi. Po njegovem zgledu naj se tudi preko naših dobrih del širi njegova ljubezen med vse ljudi sveta.

TELESNE DRŽE PRI  BOGOSLUŽJU
Različni ljudje kakor tudi različni narodi imajo tudi različno razvite sposobnosti telesnega izražanja, kar se odraža tudi v njihovi molitvi. Pri nas v Slovenji bi se verjetno težko privadili na maše z afriške celine, kjer večino sodelovanja ljudje ali vsaj skupine vernikov odplešejo in se ne naveličajo, tudi če traja več ur. Posebej močno so razvili telesne vidike molitve v večini vzhodnih verstev, od koder v zadnjih desetletjih prodirajo tudi na Zahod najrazličnejše »tehnike«« premišljevalne molitve. Seveda je treba biti tudi pri tem primerno kritičen in previden, saj gre pri telesnem izražanju  za resnično izražanje, ki prodira v človekove globine in nikakor ne gre vedno zgolj za telesne vaje, ampak za globoka simbolna sporočila, ki pa so kdaj lahko tudi nasprotna krščanskemu sporočili. V takšnih primerih uporaba takšnih telesno izraženi simbolov lahko vodi tudi v oslabitev v naši veri.

MAŠNI NAMENI

NED—20.10. -misijonska
29. ned. med letom
Rozalina, redovnica
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Grabnarjeve in Janove
11.30 romanje župnijskih sodelavcev
14.30 misijonska slovesnost v Petrovčah

PON—21.10.
Uršula, dev., mučenka    
18.30 za +Pavlo Hlastec -oblet

TOR—22.10. 
Janez Pavel II., papež 
18.30 za +Amalijo Javoršek

SRE—23.10.
Janez Kapistran, duhovnik    
18.30 za +Andreja Urankarja

ČET—24.10.
Anton Marija Claret, škof, redovni ustanov.
17.00 za +Antona (Staneta) Šinkovca (v Šentrupertu)
18.30 za +Silvestro Rovšnik

PET—25.10.
Krizant in Darija, muč.    
18.30 za +Jožefo in Ivana Virant

SOB—26.10.
Lucijan in Marcijan, mučenca    
!!! 18.30 za + Alfonza Tekavca oblet

NED—27.10  žegnajska
30. ned. med letom
Sabina Avilska, mučenka     
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za Danijela in vse Brišnikove
Slavilili bomo obletnice posvetitve naših cerkva in se zanje zahvaljevali

Sv. maše bodo zaradi obnovitvenih del v župnijski cerkvi tudi ta teden v Domu srečanj.

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 19.30 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev šestega in sedmega razreda šentrupertske skupine bo v petek ob 17.15 uri v župnijskem Domu srečanj. /Starši veroučencev istih razredov gomilske skupine, ki se v preteklem tednu niste mogli udeležiti srečanja, pa ste vabljeni v petek ob 16.30 uri./

Mladinski – srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 19.00 uri. Lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. Sonja Mandelc, Matjaž Rožič II. Saša Podbregar, Maja Rojnik
Dežurni ministrant(ka): Eva Skok, Marko Vošner
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: v tem tednu še ne, nato pa širša akcija.