Oznanila za 45. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013-45-1Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol; zakaj danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno. (Lk 19,5–6.10)

BESEDA O BESEDI          

PRIMER SPREOBRNJENJA IN VESELJA (Lk 19,1–10)
Evangelist Luka nam pripoveduje čudovito zgodbo o spreobrnjenju nekega človeka. To je zgodba o višjem cestninarju Zaheju. Ta je bil zelo bogat, toda majhen po postavi. Lahko bi rekli: ravno zato, ker je bil majhen in se je počutil majhnega, je poskusil svoje manjvrednostne občutke kompenzirati s tem, da je zaslužil denarja, kolikor je le mogel. Pri tem so izžemali ljudi, kakor so takrat delali cestninarji, ki so od Rimljanov pridobivali carinski zakup in ga potem uporabljali po lastnem namenu. Bogastvo služi Zaheju za to, da bi povečal občutek lastne vrednosti. Vendar mu ne uspe. Čim več denarja nagrabi, tem bolj ga Judje odklanjajo. To je začaran krog, v katerem se nahaja veliko ljudi z manjvrednostnimi kompleksi. Čim bolj hočejo zbujati pozornost, da bi bili končno priznani, tem bolj so izolirani in odklonjeni. Zahej je bil višji cestninar. V svojo veličino je lahko veroval samo tako, da je druge pomanjševal. Moral se je postaviti nad ljudi, ker se je med njimi zdel samemu sebi premajhen. Toda postavljanje sebe nad ljudi ustvarja osamo. Iz začaranega kroga osamljenosti in odklonjenosti Zahej ne more iziti z lastnimi napori. Potrebuje srečanje z Jezusom, da bi lahko živel drugače, da bi se spreobrnil.
Zanimivo je, kako tukaj Luka uporablja veliko besed delovanja. Jezus pride v mesto in gre skozi. Zahej priteče sem pred množico. Očitno ne more priti tja skozi množico. Spleza na divjo smokvo, da bi lahko videl Jezusa. Jezus pogleda gor k Zaheju. Doslej so gledali nanj vsi navzdol ali mimo njega. Ko Jezus spoštljivo dvigne oči k njemu, mu podari ugled. Jezus se ozira k človeku. V človeku vidi nebo. V človeku vidi Božjo podobo. To preustvari Zaheja. Dobi nov obraz. V Jezusovem obličju Zahej odkrije svoj obraz. In obraz se napolni z veseljem. Jezus ga imenuje po njegovem imenu. Zahej spleza hitro dol. On, majhen, ki je hotel biti prevelik in se je ravno zaradi tega povzpel, spleza navzdol. Postane ponižen. Tam na ravni zemlji se zgodi čudež spremenitve. Po človeku Jezusu, ki bi rad z njim praznoval, jedel in pil, se Zahej spremeni. Ta izkušnja ga spreobrne. (po: A. Grünu)

31. ned. med letom – zahvalna        

2013-45-2Danes na zahvalno nedeljo se hočemo Bogu še posebej zahvaliti za neštete duhovne darove stvarstva in odrešenje, ki nam jih posebej daje.
a) Med milijoni ustvarjenih bitij je ljubi Bog ustvaril tebe po svoji podobi, ti dal razum, da ga spoznaš, voljo da ga ljubiš, se veseliš s svojimi soljudmi. Si se mu za to kdaj zahvalil, da te ni ustvaril kot kamen, drevo, tovorno žival, kar bi bil lahko prav tako storil? Tako kot lončar izdela iz materiala enkrat imenitno posodo, drugič prezira vredno.
b) Med milijoni ljudi ti je ljubi Bog dal, da so te rodili in vzgojili izobraženi katoliški starši. S svetim krstom te je sprejel za svojega otroka, ti dal svojo nevesto sveto Katoliško cerkev za mater, da te vzgoji.  Vsak glas zvona, ki te kliče k molitvi, te vabi k bogoslužju, Božja beseda, spovednica, Gospodova miza, ali niso to vse sami zakladi milosti za duhovno življenje tvoje duše?
c) Medtem ko milijoni ljudi kot pogani sedijo v senci duhovne smrti, se le malo razlikujejo od živine. Nadaljnji milijoni živijo v pogubni zmoti, medtem ko si ti v vse zveličavnem naročju Katoliške cerkve z vsem preskrbljen, kakor srečen otrok v hiši svojega očeta. Ko so pred več kot 300 leti sv. Frančišek Ksaverij in drugi misijonarji prišli na Japonsko, da bi pridigali evangelij, in so Japoncem pripovedovali, kaj je Bog storil za nas ljudi, tedaj so ti vzklikali: »O, kako dober ljubezniv je Bog, ki ga kristjani molijo!« (po: A. M. Slomšek – Prazniki)

Kdor Boga za vse poprosi,
se za vse zahvali,
naj bo bridko ali dobro,
žalostno ali veselo,
lahko mirno in srečno živi.
 (bl. Anton Martin Slomšek)

O Bog, hvala ti za  mnoge darove s katerimi nam razodevaš svojo  ljubezen in dobroto do nas!

Naslovljeno na vas

ŠKOFOVA ZAHVALA
Med duhovne darove, ki smo jih v preteklem letu prejeli, spada gotovo leto vere, katerega sporočilo pa ostane tudi po sklepu na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, saj bomo še naprej utrjevali dar vere.
Zahvalim se vsem, ki ste z delom in molitvijo pripravljali in tudi izvedli različna župnijska, dekanijska in  škofijska srečanja, ki naj odmevajo in bogatijo naše pastoralno delo. Zahvalim se za kvatrne in druge nabirke, za binacije in trinacije in druge prispevke, ki jih oddajate na škofijo.
Zahvala članom župnijskih pastoralnih svetov, župnijskim gospodarskih svetov, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorom. Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše in pri sv. mašah skrbite za naše duhovnike, za različne duhovne ustanove pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim iin onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo. Msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof                     

ŽUPNIKOVA ZAHVALA
Pridružujem se zahvali gospoda škofa v vsem kar se nanaša na našo župnijo in naše župljane kot posameznike ali na člane župnijskih skupin. Dodajam še zahvalo sodelavcem karitas, družini, ki lepo ureja in krasi duhovniški grob.  Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri obnovi glavnega oltarja v cerkvi sv Krištofa, ali pri obnovi in nabavi novih klopi v župnijski cerkvi – ali pa boste s svojimi darovi še sodelovali za poplačilo stroškov.
Pa vsem, ki ste veliko dobrega storili meni. Bog naj vam obilno povrne!
Vaš župnik

OSNOVANJE SKUPINE SAMSKIH IN VDOVIH.
V soboto, 9.11.2013 ob 17.30 uri bo v Domu srečanj prvo srečanje skupine  samskih in vdovih – žensk in moških. Skupaj se bomo duhovno krepili in prav gotovo prijetno preživeli čas do 19. ure. Na voljo so nam bogate vsebine, predvsem pa mi kot soljudje.
Trdno prepričana vam s polno mero odgovornosti zagotavljam, da vam nikakor ne bo žal, če se boste odzvali povabilu. Nasprotno, naslednjega srečanja se boste zelo veselili.   Voditeljica srečanja

MAŠNI NAMENI

NED—3.11. – zahvalna
31. ned. med letom
Viktorin Ptujski, škof, mučenec    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Franca in Marijo Lončar, žpk.
Jožefa in vse Krajnčeve
10.30 za +Franca n vse Šramove (v Šentrupertu)   
Ob 12.00 v župnijski cerkvi sv. krst

PON—4.11.
Karel (Drago) Boromejski, škof  
17.00 za +Karla in Dragota Vovk

TOR—5.11.
Elizabeta in Zaharija, starša Janeza Krstnika  
17.00 za +Ivanko Lončar in vse Hacetove

SRE—6.11.
Lenart, opat      
17.00 za +Leopoldino Vasle- oblet., vse Horvatove

ČET—7.11.
Engelbert, škof  
15.30 za +Trapove (v Šentrupertu)
17.00 za +Jurija Zorko ter Alojza in Julko Slemenšek

PET—8.11.
Gotfrid (Bogomir), škof
17.00 za +Ludvika Sajovica in Filipa Slakana -oblet

SOB—9.11.
Posvetitev lateran. bazilike     
17.00 za + družino Šket Mohorjeve

NED—10.11.
32. ned. med letom
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Viktorja Jelen -oblet
10.30 za dobrotnike cerkve -zahvalna (v Grajski vasi)

Ta teden: zopet redno verouk
Mladinski – srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 18.00 uri v Domu srečanj.  Lepo vabljeni!
Bralci v ned.:  I. Sonja Mandelc, Franc Skok:  II. Saša Podbregar, Damjana Rojnik; v Grajski vasi: ki bodo tam pri maši.
Dežurni ministrant(ka): Tilen in Tajda Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Napoved: srečanje nekdanjih ministrantov bo v nedeljo 24. novembra.  Mislite na to.