Oznanila za 52. teden 2013

BOŽIČ 2013

2013-52-1Kakor nebogljen plamenček, ki lahko v pišu vetra vsak hip ugasne, tako je nebeški Oče v Marijine in naše roke položil dragoceno življenje svojega Sina, ki naj bo življenje in luč sveta. Nam pa je dal nalogo, da ta plamen varujemo in nosimo, ga grejemo s toploto svoje dejavne ljubezni, da ob njej postajamo tudi mi vedno bolj luč sveta, sveta, v katerem živimo in kateremu moramo prinesti Luč odrešenja. (po: J. k.)

Blagoslovljene božične praznike v poživljenem prijateljstvu z Bogom in ljudmi, zlasti s svojimi domačimi in sestrami in brati v našem občestvu!
                                 Vam voščim vaš župnik s sodelavci

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013-52-2Angel jim je rekel: »Ne bojte se; zakaj, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo: Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod. In to vam bo znamenje: našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno.« (Lk 2,10–12)

BESEDA O BESEDI
PREKO ANGELA IN PASTIRJEV DO MIRU V NAŠIH SRCIH Mt 2,13–15. 19–23
Jezus se rodi v prostoru največjega uboštva. Pastirjem kot zastopnikom ubogih, ljudstva je sporočilo o Jezusovem rojstvu oznanjeno najprej. Angel stopi k njim, z njim pa se pokaže Božje veličastvo ter obžari pastirje. Božja luč spremeni noč, temo človeškega srca. Angel oznani pastirjem veliko veselje.
Vsebina angelovega oznanila se glasi: »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod« (Lk 2,11). On je Mesija, Božji Maziljenec. Resnični odrešenik je iz judovstva prihajajoči Kristus. Ta Kristus izpolnjuje Božje obljube. Svoje ljudstvo osvobaja iz zatiranja in suženjstva. Prihaja od Boga in je Božji Sin. Hkrati pa je Gospod, ki prinaša vsemu svetu mir in odrešenje, trajneje, kot bi to zmogel katerikoli cesar.
V tej ganljivi pripovedi o Jezusovem rojstvu zaslutimo skrivnost tega človeka. Je ves človek, toda prihaja od Boga. Je Odrešenik, po katerem hrepeni ves svet. V tej pripovedi evangelist povezuje nebo in zemljo, človeško hrepenenje in Božje ravnanje. Božje tako postane tukaj po človeških besedah vidno in otipljivo.
Poleg angela oznanjenja se prikaže cela vojska angelov, ki hvalijo Boga in pojejo: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14). Po Jezusovem rojstvu so nebesa in zemlja povezani drug z drugim. Božje veličastvo se prikaže na višavah. In v globini, na zemlji, se v Jezusu pojavi Božji mir. V tem rojstvu se skladata Bog in človek, nebesa in zemlja. Obstaja sozvočje med Bogom in človekom, med duhom in materijo, med angeli in ljudmi. Ta mir, pokoj, harmonija so obljubljeni ljudem, ki so Bogu po volji.
Med njimi smo, upamo, tudi mi – naj to globino notranjega miru zato prinese tudi nam. (po: M. Galizziju)

Naslovljeno na vas

Luč miru iz Betlehema
Na zadnjo adventno nedeljo, 22. decembra bodo (so) skavti prinesli luč miru v našo župnijo – pri obeh sv. mašah bodo prebrali poslanico. Letošnje geslo je: »Glej drugače!«   Svetilke (sveče – »lampice«) lahko nabavite v župnijski cerkvi na Gomilskem, dokler ne bodo pošle. Če boste vzeli plastične, jih prižgane postavite v stekleno posodo, da se ne bi kaj vnelo!

Štefanovo – drugi dan božiča – župnijski praznik
2013-52-326. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv.Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, pa je za nas vse ta dan še toliko večji praznik. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10.00 uri. Somaševanje bo vodil naš rojak g. Viki Košec. Pri tem prazničnem bogoslužju bo tudi blagoslov novih klopi ter zahvala Bogu in vsem, ki ste že ali še boste dali svoj prispevek zanje. Po njem pa bo pri Domu krajanov blagoslov konj.  Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci! Tisti, ki boste imeli takrat druge obveznosti, pa ste vabljeni k sv.maši ob 8.00 uri. Bodimo kot ena velika družina!

Prihod treh kraljev
Tudi letos so mladi namenjeni potrkati (pozvoniti) na vaša vrata kot Trije kralji in vam prinesti božično sporočilo in novoletno voščilo. Pričakujete jih lahko v dneh po božiču (v času počitnic) – najverjetneje ta petek in soboto. Trikraljevska akcija je dobrodelno zbiranje sredstev za misijone, zato jo dobrohotno podprite.

Župnikovi obiski domov, družin
Po že utečeni navadi želim  na vsakih nekaj let obiskati sleherni dom, ki me je voljan sprejeti. Zaželjeno je, da se opravi blagoslov doma, lahko pa je tudi samo pogovor. Sicer pa zdaj že v glavnem veste, kako to zgleda. Letos bom nadaljeval z obiski v naselju Gomilsko – gornji del, ker lani nisem uspel celotno naselje.
Če bo mogoče, pa bom potem nadaljeval v Šmatevžu. Začeti želim kmalu po praznikih. Če bi se želeli dogovorit za čas obiska, me prosim, pokličite na tel. 572-61-98 ali M 041-67-37-16

MAŠNI NAMENI

NED—22.12.
4. ADVENTNA NEDELJA
Frančiška Cabrini, redovna ustanovitelj.    
7.30 češčenje, spovedovanje /p. Andrej
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Zvonkota(r.d.), Amalijo Merzelj
13.30 postavljanje jaslic v župnijski cerkvi

PON—23.12.
Janez Kancij, duhovnik    
Božična devetdnevnica
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR—24.12.   
Adam in Eva, prastarša
SVETI VEČER    
! 7.30 za +Alojza Lukmana
Sklep zornic
22.00 za Albina in Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)
23.30 božičnica

SRE—25.12.      
d. p. d.
BOŽIČ – Jezusovo rojstvo
Evgenija, mučenka    
0.00 za vse župljane – žive in rajne
8.00 za +Pavlo Iršič
10.30 za +Jankota Lukanca (v Grajski vasi)
sveti krst

ČET—26.12.
ŠTEFAN, diakon, prvi mučenec
ŽUPNIJSKI PRAZNIK    
8.00 za domovino
blagoslov soli
! 10.00 za +žpk dr. Štefana Steinerja,  vse duh.
Za +Petra Pavla Košec
Blagoslov novih klopi
Blagoslov konj

PET—27.12.
Janez, ap., evangelist    
17.00 za +Ivana in Jožefo Virant
Blagoslov vina

SOB—28. 12.
Nedolžni otroci, muč.    
17.00 za +Ivana in starše Vaš

NED—29.12.
SVETA DRUŽINA
Marcel, opat    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Silvestro Rovšnik
Blagoslov otrok

Na verski tisk ne pozabimo: obnavlajmo naročnine, pa tudi nove naročnike vabimo.

Cerkveni ključarji bodo imeli srečanje v četrtek ob 19.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni!

Karitas: sestanek sodelavcev bo v petek ob 17.45 uri v župnišču. Lepo vabljeni!

Mladinski bo v soboto ob 19. uri v Domu srečanj. Vsi mladi, lepo vabljeni!

Bralci : na praznike bodite na razpolago  vedno, ko boste v cerkvi
V nedeljo:  I.  Lucija Blatnik, Matjaž Rožič   II. Petra Basle, Damjana Rojnik
Dežurni ministrant(ka):  v času počitnic in praznikov, naj vsak sodeluje čim večkrat.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl