Oznanila za 5. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-05-1Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata: Simona, z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodíta za menoj
in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim. (Mt 4,18–20)


BESEDA O BESEDI

NEBEŠKO KRALJESTVO SE JE PRIBLIŽALO  Mt 4,12–23
V današnji Božji besedi gre za skrbno pretehtane besede in izraze. Vsaka ima svoje bogastvo. Janez v prvem delu tako podaja roko Jezusu, skoraj kot bi mu hotel reči: »Sedaj oznanilo kraljestva zadeva tebe; tvoja naloga je.« In Jezus je začel oznanjati na meji ozemlja, ki ga je upravljal Herod; tisti, ki bo sodeloval pri njegovem trpljenju.
Jezusova prednostna naloga je torej oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvirnim pomenom besede predstavljen v drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki posreduje prvo oznanilo. To je pomembno za nas, ki moramo oznanjati v sekulariziranam svetu; kako pomembno je razumeti, v kakšnih okoliščinah se uresničuje Jezusovo »oznanjevanje«. Ni tako kot Krstnik »glas vpijočega v puščavi«, ampak je pravi glasnik, ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam si išče poslušalcev in nekega dne bo rekel svojim učencem, naj gredo, danes pa to govori nam.
Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Krstnik, ki pa se je omejil zgolj na »Spreobrnite se« in torej na predstavljanje kraljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus začenja s »Spreobrnite se!«, z besedo, ki je zelo globoka. Njen temeljni pomen je obrniti se naokrog, obrniti se nazaj, ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč od kraljestva. Kraljestvo pa se je približalo, je tukaj, vendar ni tam, kamor gredo. Zato se  morajo spreobrniti, obrniti se nazaj, če ga hočejo srečati, videti, ga narediti za svoje. Božje kraljestvo je tam, kjer je nekdo, ki izpolnjuje Božjo voljo, ki izpolnjuje vso pravičnost. Takšen je Jezus. Spreobrniti se torej pomeni srečati se z njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo z njim.
Jezus tako kraljestva ne vidi samo kot dogodek (kot to vidi Krstnik), ki sodi človeka, ampak kot zelo pozitivno in osvobajajočo resničnost. (po: M. Galizziju)

3. nedelja med letom
Nedelja Svetega pisma
2014-05-2

O Gospod, stori, da bi vsak človek na svetu poznal Sveto pismo.
Vzbudi v ljudeh lakoto po tvoji Besedi.
In daj, da postane naš vsakdanji kruh.
Da bi vsi, ki znajo brati, spoznali evangelij z lastnimi očmi.
Tisti, ki ne znajo brati, pa naj srečajo druge, ki jim ga bodo brali!
Toda predvsem – ko bodo ljudje poznali tvojo voljo,
te prosimo samo za to, da bi seizpolnila,
in za njeno uresničitev porabi nas!    Amen.
Evangeliji- najdragocenejši del Svetega pisma
V krščanstvu pomeni evangelij »dobro oznanilo«. Izraz je sestavljen iz dveh starogrških besed (eu – dobro in izpeljanke iz angelos – sel,glasnik) ευαγγέλιον: euangélion; iz tega izraza prihaja tudi beseda evangelist .  Izraz evangelij je uporabil sveti Pavel še predno so bili evangelij novozaveznega kanona napisani, ko spominja može iz cerkve v Korintu»na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem« (1 Kor 15,1), s čimer Pavel potrjuje, da so rešeni. Evangelij označi s preprostimi izrazi, da poudari Kristusovo navzočnost po vstajenju (15, 3-8): »Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni.« Uporaba besede evangelij (oziroma grške inačice evangelion) za opredelitev literarnega sloga besedil se datira v 2. stoletje. To zasledimo pri Justinu Mučencu (okoli 155) in nekoliko dvoumno pri Ignaciju Antiohijskemu (okoli 117).

Pogled naprej

6. februar: PAVEL MIKI IN DRUGI JAPONSKI MUČENCI
2014-05-35. februarja 1597 je dal cesar Tajkosama na Japonskem  izvršiti obsodbo proti krščanskim misijonarjem. Umorjenih je bilo 26 mučencev. Na prvem mestu vedno navajajo Pavla Mikija, japonskega jezuita; z njim sta umrla še dva japonska jezuita, šest je bilo frančiškanov, vseh šest španskega rodu, preostalih 17 mučencev pa je bilo Japoncev in vsi frančiškanski tretjeredniki.  Trije so bili mladostniki: Ludovik je imel 11 let, Anton 13 in Tomaž 14 let. Med svetnike jih je prištel papež Pij IX. leta 1862. Slovenci smo spomin prvih japonskih mučencev obhajali že od leta 1598 dalje. Predvsem so se jih spominjali jezuiti in frančiškani v svojih zavodih.

DUHOVNA OBNOVA ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE  bo v soboto, 15. februarja 2014 ob 10. uri v samostanu v Olimju, pod vodstvom patra Ernesta. Vabljeni vsi pevci, bralci, člani ŽPS, gospodarskega sveta – cerkveni ključarji, sodelavci Karitas, krasilke, … Prijavite se do nedelje, 2. februarja župniku ali predstavnikom posameznih skupin.
Župnijski sodelavci ste nepogrešljivi v življenju in delu župnije. Veliko dajete, mnogo se od vas pričakuje. Zato je dobro, da si vzamete čas tudi zase in napolnite »duhovne akumulatorje« , kar bo lepa priložnost tudi ta duhovna obnova.

Tečaj računalništva: po tečaju v okviru projekta Simbioza ste nekateri izrazili željo, da bi s tem nadaljevali, pa tudi drugi, ki takrat niste imeli priložnosti. Zato bo, če bo dovolj kandidatov tečaj organiziran. Tokrat bo treba nekaj prispevati za predavatelja in materialne stroške tečaja.  Prijave in dodatne informacije na tel.: 041-696-866.  Čas za prijave  je le še do konca tega tedna.

Informacija – napoved: duhovni dnevi  za  starejše bodo letos  od 7. do 9. marca v našem Domu srečanj. Starejši župljani, mislite na to druženje koristnega s prijetnim.

MAŠNI NAMENI

NED—26.1.
3. nedelja med letom
NEDELJA SV. PISMA
Timotej in Tit, škofa
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Jožeta Tiselja
17.00 dobrodelna igra »Razvalina življenja« – za Vero-
niko v Domu krajanov

PON—27.1.
Angela Merici, devica, ustanovitelj. uršulink
17.00 v zahvalo (M.)

TOR—28.1.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za poglobitev upanja med nami

SRE—29.1.
Valerij, škof
17.00 za +Franca in Ivanko Dobovišek – oblet.

ČET—30.1.
Martina, mučenka
15.30 za +Marijo in Albina Stepišnik (v Šentrupertu)
17.00 za +Štefana Vnučeca – oblet.

PET—31.1.
Don Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijanc.
17.00 za vse +Luskarjeve

SOB—1.2.
Sever, škof
17.00 za +Franca Rančigaja -30. dan

NED—2.2.
Jezusovo darovanje – SVEČNICA
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Franca Vasleta, vse Horvatove
10.30 za +Ivana Štuseja (v Šentrupertu)

Srečanje za odrasle (tokrat tudi za mlajše) bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Voditelj srečanja bo lanskoletni novomašnik in sedaj kaplan na Ravnah na Koroškem g. Jure Sojč. Tema: Šibka vera pri mladih kot priložnost za srečanje s presežnim in s človekom (ateizem – nevera je nemogoča, gre samo za šibko vero). Lepo vabljeni.

Mladinski bo v sob. ob 19.00 uri v Domu srečanj.  Vsi mladi, lepo vabljeni! Tokrat vabljeni tudi na srečanje v sredo zvečer.

Pospravljanje jaslic v župnijski cerkvi bo v nedeljo – na svečnico po 13.30 uri.
Mladi, prosimo, da to velikodušno opravite..

Bralci – v nedeljo:  I. Sonja Mandelc, Jure Vasle  II. Mojca in Tjaša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka):  Jernej  Semprožnik, Luka Rožič Plazovnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko