Oznanila za 47. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_47-1
In pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: »Gospod, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.« Njegov gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in zvesti služabnik,
v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!« (Mt 25,20–21)

BESEDA O BESEDI

NAJLEPŠI DAR JE DAR ZA DRUGE  Mt 25,14–30

Vsak človek ima sposobnosti, saj zna vsakdo od nas nekaj narediti bolje kot drugi. Kaj bi bilo, če bi danes prišel Bog in nas vprašal, naj povemo, kako smo talente izkoristili? Gotovo bi znali povedati, da smo izkoristili ta talent tako, da smo se šolali, da smo dosegli določen naslov, da smo si pridobili premoženje, celo bogastvo, ali da smo si z njim pridobili slavo in kariero.       Vendar dar, ki smo ga prejeli, je dar za druge, ne zato, da ga vržemo skozi okno, niti ne zato, da ga bahavo položimo v zlato skrinjico in postavimo v občudovanje ljudem.
Današnjemu človeku najbrž ne bi zlahka očitali, da darov, ki jih ima, ne uporablja. Saj jih, a za svojo kariero, za svojo slavo, za svoje bogastvo. Da doseže visoko mesto v družbi ali si pridobi veliko bogastvo, zna pohoditi ljudi ob sebi, zanemariti družino, izdati prijatelja … Pot za uresničenje daru vodi prek trupel. Taki komolčarji postanejo groza za ljudi okrog sebe. Dar, ki so ga prejeli, je za druge nesreča, zanje pa le ambicija, ki pa v globini ne osreči niti njih samih. Podobno žalostno in naravnost tragično je, če v življenju ne vemo, kaj bi z darom – kot bi ga zakopali; v svoji neodločnosti z njim ne naredimo nič koristnega. Verodostojna podoba številnih naših sodobnikov, ki ne vedo, kaj bi počeli z darom življenja. Svoje bivanje čutijo kot nekoristno in nesmiselno.
Najlepši je dar, ki ga znamo darovati drugim. Ne gre samo za neprijetno askezo in za golo odrekanje. Ne, gre tudi za to, da v trenutku, ko talent, ki smo ga prejeli, postavimo v službo bližnjega, skupnosti ali Cerkve, opazimo, da smo izkoristili darove in osmislili svoje življenje. Naše življenje bo zorelo v smisel, saj vemo, da naš talent osrečuje druge. (po : B. Rustja  Tvoje obličje iščem)

33. nedelja med letom

Dal si nam telo

Usmiljeni, milostljivi Bog!
Dal si nam usta, da oznanjamo tvojo hvalo.
Dal si nam noge, da razširjamo tvojo slavo.2014_47-2
Dal si nam kolena, da jih v spoštovanju pripognemo pred teboj.
Dal si nam roke, da jih v zahvalo in priprošnjo dvigamo k tebi
in da z njimi delamo za blagoslov svojih bližnjih.
Dal si nam ušesa, da prisluhnemo tvojemu glasu.
Dal si nam srce, da gori v tvoji ljubezni
in da vse naše bitje usmerja k služenju tebi.
Pomagaj nam, da z vsemi svojimi darovi
z veseljem služimo tebi in svojim bližnjim.
Amen.   / Tako bodi./

DVAJSETLETNICA NAŠEGA MEŠANEGA CERKVENEGA ZBORA

Pred dvajsetimi leti je v naši župniji je v naši župniji znova zaživel mešani  cerkveni pevski zbor. Od začetka ga vodi /takrat še zelo mlada gospodična Vesna Herodež/ gospa Vesna Straus. Zbor ves čas svojim sodelovanjem lepša nedeljska in praznična bogoslužja praznična bogoslužja in daje slovesen ton našim slovesnostim.
Veliko ur za vaje in petje je bilo s strani pevovodkinje in pevcev podarjenih Bogu in nam v teh dveh desetletjih. Bog jim gotovo ne bo ostal dolžan, prav pa je, da tudi mi pokažemo, da smo hvaležni in veseli, da jih imamo. Priložnost za to bo še zlasti na letošnji praznik zavetnice cerkvenega petja – sv. Cecilije to soboto, 22. novembra, ob 17.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Najprej bo sv. maša, z lepo glasbo, za vse člane zbora, posebej pa se bomo spomnili tudi vseh pevcev, ki so že bili poklicani k nebeškemu bogoslužju.
2014_47-3Po sv. maši pa bo kratek pevski večer, pri katerem bodo sodelovali vsi trije zbori, ki pojejo v naši cerkvi.
Prav lepo vsi vabljeni na to slovesnost.
/Vsi pa, ki vam je Bog dal pevski talent, da bi ga uporabljali tudi v Božjo slavo, pa razmislite, da se jim pridružili. Radi vas bodo sprejeli./

Naslovljeno na vas

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE (SBP) TUDI V NAŠI ŽUPNIJI

SBP je bralno gibanje v organizaciji Slovenskega katehetskega urada in Celjske Mohorjeve založbe, ki stopa že v petnajsto leto delovanja in je priložnost, da se v župniji ob dobri knjigi zbirajo in povezujejo vse generacije. Vključenih je že več kot 5000 bralcev, ki se v župnijah zbirajo v posebnih bralnih skupinah, kjer se pogovarjajo o vsebini prebranih knjig, ki jih predstavijo v obliki pisne obnove ali s pomočjo drugih umetniških načinov izražanja. Mentorji so lahko duhovniki, katehisti ali drugi člani župnijskega občestva. Mnoge župnije ob koncu šolskega leta pripravijo prireditev s kulturnim programom, skupno zaključno srečanje vseh bralcev pa vsako leto poteka na Ponikvi, letos bo v soboto, 9. maja 2015.
Odločili smo se, da se tudi naša župnija vključi v to gibanje. Iz seznama knjig, ki so priporočene in ki si ga lahko ogledate na spletnih straneh sku.rkc.si, smo za vse kategorije otrok (od predšolskih, do šolskih) naredili ožji izbor knjig, ki jih bo priskrbela župnija. Tako ne bo potrebno otrokom kupovati knjig, saj jih bomo med seboj organizirano izmenjevali, kakšna pa se najde tudi doma. Odrasle, ki se bodo vključili v SBP pa naprošamo, če si knjige priskrbijo v splošnih ali domačih knjižnicah ali pa na župniji, če so na razpolago.
Splošno prijavo smo že oddali in s tem zadostili formalnemu pogoju. Imamo tudi zadostno število map z nalepkami. Za enkrat bi vas lepo povabili, da pri prijavah spodbujate svoje otroke, vnuke in da morda vi prvi naredite ta zgleden in posnemanja vreden korak. Če boste čutili, da potrebujete še kakršen koli podatek ali se želite prijaviti, se z vprašanjem obrnite osebno ali po telefonu na g. župnika (tel.:  03-572-61-98 in 041-673-716) ali tajnico ŽPS, Marijo Rančigaj (tel.: 041-696-866).
Prijave zbiramo do konca novembra. Vsem, ki se boste vključili v to izjemno aktivnost, bomo kasneje podali še natančnejše informacije o samem poteku branja in pravili. Prav gotovo nas čaka veliko lepih doživetij in trenutkov, doma in na srečanjih. Blaženi A.M.S. bi bil ponosen na vsakega od nas in bi morda rekel: »Žal naj ti bo le za tri reči v tvojih preteklih dneh: za hudo storjeno, za dobro zamujeno, za izgubljeni čas.« (po: A. M. Slomšek)

MAŠNI NAMENI

NED—16.11.
33. ned. med letom
Zahvalna v Grajski vasi
Začetek tedna zaporov    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Franca in Marijo Lončar in +župnika Jožeta in vse Krajnčeve (v Grajski vasi)
11.30 poroka, krst (Gomilsko)

PON. – 17.11.
Elizabeta Ogrska, redovnica    
17.00 za +Ivanko Lončar -oblet. in vse Hacetove

TOR—18.11.   
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla    
17.00 za +Anico Košenina -oblet.

SRE—19.11.  
Anastazij II., papež    
17.00 za +Ivana Vadlana -oblet. in vse njegove

ČET—20.11.
Edmund, kralj 
16.00 za +Roka Teršeka  -oblet. in Poldiko Novak (v Šentrupertu)
17.00 za +Alojza Lukmana

PET—21.11.
Darovanje D. Marije
17.00 za +starše Natek, Zgubič in sorod.

SOB—22.11.  
Cecilija, dev., mučenka
17.00 za pevce CPZ – sedanje in pokojne
Po maši še nekaj za ljubitelje petja

NED—23.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Klemen I., papež, muč.
Začetek tedna Karitas    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Piškove (v Šmatevžu), zahvalna
Pri obeh mašah namenska nabirka

Sestanek sodelavcev Karitas bo  v ponedeljek ob 18.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Seja župnijskega pastoralnega sveta: bo v sredo  ob 19.30 uri v Domu srečanj.      Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev prvega razreda gomilske in trnavske skupine  bo  v četrtek ob 17.45 uri  v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem. Starši, vsi lepo vabljeni.

Bralci  v nedeljo: I. Franci Skok, Jure Vasle     II. ki bodo prišli v cerkev sv. Mateja
Dežurni ministrant(ka):  Melanija Hadolin, Pajer Špela
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Napoved: v nedeljo 23. novembra bo druga sv. maša (ob 10.30) v Šmatevžu – zahvalna