Oznanila za 46. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_46-1
In njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je odgovoril: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« (Jn 2,15–19)


         
BESEDA O BESEDI

IZRAZIMO HVALEŽNOST  Jn 2,13–22

Prav je, da se vsaj enkrat v letu posebej spomnimo na tisto osnovno lastnost, ki bi jo moralo imeti naše življenje: na hvaležnost. Morali bi biti hvaležni Bogu; bolj bi mu morali biti hvaležni! Pa tudi ljudem, saj smo tako odvisni drug od drugega.
Na hvaležnost Bogu nas bodo na zahvalno nedeljo spomnile bogato okrašene slovenske cerkve; ne toliko s cvetjem, ampak predvsem z različnimi pridelki s polj, vrtov, vinogradov in gozdov, pa tudi z izdelki človeških rok in njegovega uma, tega velikega Božjega daru. Če morda drugače kaj radi pozabljamo, da bi se Bogu zahvaljevali za vse prejete darove in za ljudi, po katerih tudi prejemamo veliko pomoči in dobrega, naredimo to vsaj na zahvalno nedeljo. Storimo to z dobro mislijo in besedo, posebej pa še z molitvijo, ki nas odpira za globljo povezanost z Bogom, s tistimi, s katerimi živimo tesneje povezani in jim dolgujemo veliko hvaležnosti, pa tudi z vsemi drugimi ljudmi, s katerimi smo tako ali drugače povezani, pa jih morda niti ne poznamo. Saj iz vsakdanjega življenja dobro vemo, kako drugače bi bilo, če bi se vsi potrudili biti hvaležni drug do drugega in bi to tudi vsaj kdaj pa kdaj pokazali.
Udeležba pri evharistični daritvi na zahvalno nedeljo nas posebej vabi k hvaležnosti za Jezusa, za evharistični kruh, ki se lomi in deli za naše življenje. Ob evharistični mizi se zbiramo kakor velika družina, ki skupaj moli, poje in prejema kruh življenja. Ali ni to obenem povabilo, da Jezusa povabimo medse tudi takrat, ko se zbiramo ob družinski mizi? Tisočere dobrote prejemamo: rodi jih zemlja, ki jo Bog zaliva s svojim blagoslovom. Preden pa pridejo do nas, je vmes dostikrat še cela vrsta ljudi, ki bi jim tudi morali biti hvaležni. Zaradi vsega tega je še kako na mestu vprašanje: ali še zveni po naših domovih skupna molitev pred jedjo in po jedi, kot izraz naše hvaležnosti za to, kar prejemamo? Pokažimo Bogu svojo hvaležnost za darove zemlje s tem, da to molitev zavestno gojimo in ohranjamo. (po: www.notredamke2.rkc.si)

Zahvalna nedelja

2014_46-2Gospodu se hočemo danes še posebej zahvaliti za neštete dobrote našega telesa, da nam je podaril življenje in zdravje, da lahko opravimo svoje delo. Kaj bi nam koristila najlepša njiva, najboljši vinograd, če ne bi imeli zdravih rok, ki jih obdelujejo, kaj najbogatejša žetev, največji pridelek, če nam jed in pijača ne tekneta?
Znani pobožni zdravnik Hilling je poznal umetnost, da je slepim ozdravil živec. Zelo rad je pripovedoval, kako so bili toliki slepi neskončno veseli, ko so spet uzrli ljubo luč. Tako stari Jud o svojem sinu Joelu: In ti imaš vid od svoje mladosti, vsako jutro uzreš dnevno svetlobo. Si se velikemu Zdravniku že kdaj zahvalil za svoje zdrave roke, noge, ušesa, ude telesa? Zdrav utrip srca dnevno več kot 300.000-krat, vsak sveži vdih, jasno oko, sveži udi, vse, vse, kar je tebi in tvojim ljubo in drago, je kot glasen klic zvona: »Ljubi Boga in se mu zahvali!« Brezštevilni slepi, gluhi, bolni, tudi njihovo stokanje, nas nenehno opominjajo k zahvali in hvalospevu.
Človek ceni dobrotnike šele tedaj, ko jih nima več. »Kaj imaš, o človek, česar ne bi prejel« (prim. 1 Kor 4,7)? Toda vse telesne dobrine so le senca v primerjavi s tistimi dobrinami, ki jih Bog daje človeku – duhovne dobrine in milosti so kot tanek pivnik, v katerega zavijemo dragocene jagode.

PONOVLJENA PROŠNJA

Že v petek in soboto pred to – zahvalno nedeljo je bila  akcija Hrana za potrebne. Povabljeni ste bili, da nekaj od letošnjih pridelkov darujete za ljudi, ki trpijo pomanjkanje. Tistim, ki ste se že odzvali – Bog povrni!  Ker pa je bilo v primerjavi z prejšnjimi leti darovalcev znatno manj (zaradi slabega vremena ali pomanjkljive obveščenosti?) je čas zbiranja še na ta ponedeljek od  10. do 11. ure in popoldne od 15.30 do 16.30. ure.  Po predhodnem obvestilu bo možno tudi v drugem času .  Prosimo v  imenu Karitas.

Otroci in odrasli, vabljeni k sodelovanju za Slomškovo bralno priznanje.

Naslovljeno na vas

ZAHVALA NAŠEGA ŠKOFA
/najprej se škof zahvaljuje za duhovne darove: za pastoralno prenovo  Cerkve v naši domovini, ki ga usmerja krovni dokument »Pridite in poglejte« pa tudi sinoda o družini v oktobru v Rimu. Zahvaljuje se za novega nadškofa in metropolita v Ljubljani. Nadaljuje z zahvalo svojim sodelavcem in sodelavkam na Škofijskem ordinariatu ter članom škofijskih ustanov: Duhovniškega sveta, Pastoralne službe, Škofijskega pastoralnega sveta, Zbora svetovalcev, Zboru dekanov in naddekanov, Škofijske Karitas, Gospodarske uprave in drugih škofijskih odborov in komisij. Zahvaljuje se Bogoslovnemu semenišču, Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni službi, …  Zahvalo, priznanje in blagoslov kliče na vse duhovnike, redovnike, redovnice, diakone, bogoslovce in vse sodelavce, ki prenašajo »težo dneva in vročino.«/
Zahvala pastoralnim sodelavcem in ustanovam po naših župnijah, še posebej katehetom, katehistom in katehistinjam, članom Župnijskih pastoralnih svetov, članom Župnijskih gospodarskih svetov, cerkvenim ključarjem, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov. Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše skrbite za duhovnike, za različne cerkvene ustanove pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.    … v veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofije! Obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. Antona Martina Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana pa naj spremlja in podpira naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

Stanislav Lipovšek, celjski škof  in ap. admin. mariborske nadškofije

ŽUPNIKOVA ZAHVALA:  vsem, ki ste se našli v škofovi zahvali sodelavcem in dobrotnikom  po naših župnijah se tudi jaz zahvaljujem za našo župnijo. Hvala vsem omenjenim in prav tako  hvala neimenovanim!
Bog, ki ve za vsako vaše dobro delo, naj vam bogato nagradi!

MAŠNI NAMENI

NED—9.11.
32. ned. med letom – zahvalna nedelja
Gracijan iz Kotorja, red.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Marijo in Edvarda Vošner
Pri vseh  zahvalnih mašah bo zahvala  z zahvalno pesmijo

PON. – 10.11.
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
17.00 za +Terezijo Topovšek (5.) oblet.

TOR—11.11.
Martin (Davorin), škof
17.00 za vse verne rajne

SRE—12.11.
Jozafat Kunčevič, škof, mučenec
17.00 za +Marijo Laznik in sorod.

ČET—13.11.
Stanislav Kostka, redovnik
16.00 za +Franca Šuc – oblet. (v Šentrupertu)
17.00 za +Rudija Fonda

PET—14.11.
Nikolaj Tavelić, mučen
17.00 za +Franca Lončarja – oblet.

SOB—15.11.
Bogomir, škof
17.00 za +Viktorja Jelena – oblet.

NED—16.11.
Zahvalna v Grajski vasi
Jedrt, redovnica
Začetek tedna zaporov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Franca in Marijo Lončar in  +župnika Jožeta in vse Krajnčeve (Grajska vas)
11.30 poroka, krst (Gomilsko)

Seja tajništva ŽPS: bo v sredo  ob 19.30 uri v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev šestega in sedmega razreda šentrupertske skupine bo v četrtek ob 17.45 uri v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem. Starši, vsi lepo vabljeni.

Bralci  v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Sonja Mandelc  II. ki bodo prišli v cerkev sv. Krištofa
Dežurni ministrant(ka):  Lončar Nejc, Lončar Aljaž
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas
Napoved: v nedeljo 23. novembra bo druga sv. maša (ob 10.30) v Šmatevžu – zahvalna