Oznanila za 22. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_22-1
Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha;katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)


BESEDA O BESEDI

VESELA PLAT LJUBEZNI Jn 15,26–27;16,12–15

Če je ljubezen prava, bo morala prej ali slej v trpljenje. To je v naravi ljubezni same in tako se je zgodilo Kristusu. Njegova ljubezen do ljudi, ki je bila neizmerna, je morala na križ. Presenetljivo sem dobil kar nekaj odmevov, ki so pritrjevali tej trditvi. »Kolikokrat je res v življenju tako!« je marsikdo poudarjal. Brez dvoma ljubezen pozna darujočo se plat, a mora poznati tudi drugo, to je veselo, odrešenjsko razsežnost. In to poudarja binkošni praznik.
Morda je Cerkev v zgodovini res preveč poudarjala žrtvujoči se vidik Božje ljubezni in tako mnogim otežila stik z Bogom. Toda danes obstaja druga nevarnost, da bi kakor večina ljudi poudarjali samo radostno razsežnost ljubezni in tako zašli v napačni vitalizem, ki ne vzdrži in pade v trenutku, ko se pojavi senca križa. K temu je zlasti nagnjena vsa novodobska miselnost, ki tako rada govori o »pozitivnem« pogledu na življenje, popolnoma pa zanemarja darujočo se plat ljubezni. Ni naključje, da vam računalniški program kot neznani besedi podčrta pridevnika darovanjski in trpljenjski …
Obe razsežnosti Božje ljubezni, darujoča se (kristološka) in veseleča ali radostna (pnevmatološka), sta neločljivi in sta dve plati ene same bleščeče medalje ljubezni. Kristus je žrtvujoča se ljubezen, Sveti Duh pa je polnost darujoče se ljubezni med Očetom in Sinom, je kakor veselje nad to žrtvijo. Zato je Sveti Duh Tolažnik. To poudari tudi Kristus v današnjem evangeliju, ko obljubi Svetega Duha, ki bo »Tolažnik« (Jn 15,26) in ga bo učencem »poslal Oče«. Ljudje potrebujemo ta veseli in tolažeči vidik ljubezni. Zato je prav binkoštni praznik dopolnitev velike noči, ki je praznik darujoče se ljubezni. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

BINKOŠTI  PRAZNIK  SVETEGA DUHA

Sveti Duh kot ogenj (Apd 2,3)

2015_22-2Medtem ko vihar slišimo, ognjene jezike vidimo. Svetega Duha lahko torej vidimo! To je skrivnost binkošti, da nevidno postane vidno. Slika ognjenih jezikov je poznana predvsem pri rabinih: Božja beseda lahko kot ognjeni jezik sede na posameznika. V sliki ognjenih jezikov, ki so se razdelili, je možno videti, da je vsak posameznik napolnjen s Svetim Duhom, da Božji Duh vname vsakega osebno.
V mnogih kulturah ogenj velja za nekaj svetega. Medtem ko voda izvira iz zemlje, prihaja ogenj z neba. Zato je nekaj božanskega in mnoge kulture poznajo boga ognja. Ogenj lahko očisti in obnavlja, vse nepopolno dokončno očisti. Zlato se prav tako čisti v ognju; vse primesi izgorijo, da ostane čisto zlato. Tudi Sveti Duh bi naj v nas požgal vse, kar ovira naše življenje. V nas so mnoge motnje, kalni duhovi, kot so grenkoba, nezadovoljstvo, žalitve, užaljenosti. Vsi ti kalni duhovi nas ovirajo pri življenju; ne moremo sprejemati jasnih odločitev. Kalijo jih naša jeza, ljubosumje, naši manjvrednostni kompleksi., Hrepenimo po ognju Svetega Duha, da bi vse kalno in umazano v nas izžgal, da bi se lahko odločali  razsvetljenega in čistega srca. Ogenj pripravlja novo rojstvo na višjem nivoju: ko staro v nas izgori, lahko nastane v nas novo življenje.
Ogenj je tudi podoba živosti: ljudje lahko imajo žareče oči, izžarevajo življenje, veselje, pozornost. S svojimi žarom nas prevzamejo. Iz vseh oči pa ne žari ogenj, ki nas ogreje, ampak tudi bliskajoči ogenj, pred katerim se umaknemo. Takrat zaslutimo, da je v človeku nekaj nepredvidljivega in hudobnega.
Ko prosimo za ogenj Svetega Duha, še posebej prosimo za ogenj, ki budi življenje, ki ponovno razplamti v nas ugaslo žerjavico. (po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

Naslovljeno na vas

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA – nedelja, 24. maja ob 10.00 uri
2015_22-3
Naše oltarno občestvo obhaja pomemben in zelo lep evharistični praznik – slovesnost prvega sv. obhajila. Veselimo se z prvoobhajanci in zanje molimo. Želimo da bi jih odslej še bolj privlačila Jezusova bližina v Božji hiši.
Vsem prvoobhajancem – Aljažu, Ani, Filipu, Isi, Lavri, Maticu,  Nejcu, Tini, Valeriji,
iskreno iz srca čestitamo. Naj jim ta dan ostane v čim lepšem spominu!

Karitas – ta teden bomo razdeljevali pakete hrane. Vabimo vse, ki so se znašli v materialni stiski, da pridejo po paket. Prosimo tudi, da sporočite, če je kdo v vaši bližini ostal brez službe ali se kako drugače znašel v stiski.

Pri nas bodo šmarnice  v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa pri mašah  ob 7.30 in 10.00 uri. V šentruperski cerkvi ob ponedeljkih (!!!) in četrtkih ob 17 uri.
Otroci in odrasli, pridite še zadnji teden in povabite še druge.

Vsakdo čuti v Marijini bližini
samo toplo ljubezen in dobroto srca,
ki mu nič človeškega ni tuje
in ki čuti vsako človeško stisko
kot svojo.
(Dominik Thalhammer)
MAŠNI NAMENI

NED—24.5.
BINKOŠTI
Marija Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za prvoobhajance, njihove domače
Slovesnost prvega sv. obhajila

PON. – 25.5.
Marija Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek
šmarnice
17.00 za +Valerijo Brdnik (v Šentrupertu)
19.00 za +Slemenškove

TOR—26.5.
Filip Neri, duhovnik
19.00 za +Marijo Semprimožnik

SRE—27.5.
Alojzij Grozde, mučen.
19.00 za +Baševe

ČET—28.5.
Margareta, mučenka
17.00 za +Marjana Žnidar -obl. in sorod. (v Šentrupertu)
19.00 za +Katarino Šorn Rezar

PET—29.5.
Maksim Emonski, škof
19.00 za družino Pirš Pikl

SOB—30.5.   – kvatrna
Ferdinand Kastil., kralj
19.00 za +starše Rovnik

NED—31.5.
Nedelja Svete Trojice
Obiskanje D. Marije
Sklep šmarnic
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Vero Jelen
Kvatrna nabirka za bogoslovje

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo to sredo ob 19.30 uri v Domu srečanj. To bo prva seja ŽPS v novem sestavu. Na tem uvodnem srečanju naj bi bila oblikovana notranja zgradba tega župnijskega temeljnega občestva, zato naj bi bili vsi člani zraven.

Sestanek za člane Karitas bo v četrtek  ob 19. 45. uri v župnišču. Vsi  vabljeni.

Sestanek za starše sedmega in osmega razreda (gomilske in šentrupertske skupine), ki jih ni bilo na zadnjem sestanku, bo v petek ob 17.30 uri v Domu srečanj. Starši, ki želite, da bi imeli drugo leto birmanca,  imejte udeležbo za obvezno.

Bralci – v nedeljo: I. Mojca in Jan Strožer, II. Majda Jelen, Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka):  šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl