Oznanila za 21. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_21-1
Zdaj pa grem k tebi; in o tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja. Jaz sem jim izročil tvoj nauk in svet jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih varuješ hudega. (Jn 17,13–14)

BESEDA O BESEDI

ZA KAJ JE KRISTUS MOLIL? Jn 17,11–19

V evangeliju današnje nedelje se srečamo z besedami, ki jih je Kristus izrekel, preden je šel v smrt, in so za kristjane svete še na poseben način. Med zadnjimi Kristusovimi besedami je tudi molitev za učence, ki bodo nadaljevali njegovo delo. In za kaj Kristus prosi Očeta?
Najprej prosi, da bi učenci ostali zvesti: »Ohrani jih v svojem imenu.« Pomenljivo je, da tudi danes njegovi učenci nismo zvesti. Hitro se navdušimo za Kristusa, a kmalu odnehamo. Radi gremo k maši za velike praznike, da bi bili zvesti nedeljo za nedeljo, pa nas zmanjka. Koliko zakoncev ne zmore biti zvestih zakramentu … Pomislimo tudi na »zvestobo« birmancev. – Dalje Kristus prosi za enost med učenci: »Da bodo eno kakor midva.« Razdeljenost Jezusovih učencev je stalni vzrok pohujšanja in medsebojne razprtije zmanjšujejo moč našega pričevanja. – Kristus prosi tudi, da bi bili učenci posvečeni v resnici: »Posveti jih v resnici.« Jezus je razodetje nevidnega Boga. Resnica za nas ni abstrakten pojem, ampak oseba Jezusa Kristusa. Biti nezvesti Resnici zato pomeni biti nezvesti Bogu. Kako hitro lahko krščanski nauk zožimo na abstraktno učenje, pozabljamo pa na oseben odnos z Resnico, ki je Kristus sam.  – Zanimivo, da na nedeljo, ko beremo besede o resnici, v Cerkvi obhajamo nedeljo javnih občil. Naj se zato danes dviga naša prošnja k Gospodu, da bi bili tudi mi, njegovi sodobni učenci, ki živimo v svetu medijske kulture, posvečeni v resnici tako da bomo kritično sprejemali medijska sporočila. Naj v povezanosti s Kristusom, ki je Resnica, razlikujemo zrnje od plev.
Kristus dalje prosi, da bi bili učenci obvarovani hudega. Ne obljublja jim, da bodo na svetu brez problemov, ampak prosi, da bi imeli moč in bi vzdržali.
Tudi ko se mi trudimo, da bi bili Jezusovi učenci in prinašalci njegove besede svetu, velikokrat naletimo na težave. V težavah naj nam bo opora dejstvo, da je Kristus z nami. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

7. velikonočna nedelja – ned. sredstev obveščanja

Mediji lahko informirajo in formirajo, lahko pa zavajajo in kvarijo ljudi.
Novinarji imajo veliko odgovornost. Ob poročanju ljudje ne morejo ostati neprizadeti. Ko začutijo nevarnost in ogroženost, takoj iščejo svojo identifikacijo. In če je ne najdejo, jim pride prav vse, kar je na dosegu roke. Pluralnost kultur, ki se med seboj izključujejo in niso sposobne dialoga ter zato postajajo vedno bolj nasilne, slabi možnost zdrave identifikacije. Prihaja do trka ideološko pogojenih svobod. Njihova pomanjkljivost je v tem, da ne trpijo svobode drugega. Ob drugem se ideološko pogojena svoboda čuti ogroženo, zapostavljeno in se je sposobna zatekati tudi k nasilju (pa naj bo kakršnokoli že).
V pluralnosti kultur se je Cerkev odločila za novo evangelizacijo. To tudi pomeni rešitev krščanske kulture. Pri tem absolutno izključuje vsakršno nasilje. Papež Frančišek je pravi strateg v razumevanju, vrednotenju in upoštevanju kultur. Kamor pride, ne pride samo kot katoliški papež, ampak tudi kot multikulturni papež. Vsemu svetu sporoča, da se ni treba 2015_21-2bati nikogar in ničesar. V središču papeževih sporočil je vedno človek. Vsakega človeka hoče prebuditi k zavedanju o sebi, o tem, da je ustvarjen od Boga in je zato Božja podoba. Vsi ljudje imamo zato človeško dostojanstvo, ki je nedotakljivo. Odgovorni smo drug za drugega. In to je potrebno, da bi danes sredstva družbenega obveščanja vedno znova postavljala v ospredje – človeka in to v njegovem dostojanstvu. Vse ostalo je v službi slednjega. (po: škof P. Štumpf, Srečanje katoliških novinarjev)

Romanje na Brezje, 17. maja to nedeljo popoldne.
Odhod avtobusa bo ob 13. uri, vrnitev  pa 20.30 ure. Poleg Brezij bomo obiskali še cerkvi v Radovljici in Šmartin v Kranju.  Prijavite se lahko dokler ne bodo zasedena mesta v avtobusu. Molili pa bomo še posebno za naše prvoobhajance, ko bo nedeljo zatem prvo sv. obhajilo.  Molili bomo tudi za duhovne poklice, ker se ne bomo mogli udeležiti molitvenega shoda v Celju na isti dan, ki bo prav to popoldne v Marijini cerkvi v Celju ob 15. uri. Tisti, ki ne greste na Brezje, ste vabljeni tja!

Naslovljeno na vas

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA – v nedeljo, 24. maja ob 10.00 uri
2015_21-3Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.
To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv.obhajilo.
Tudi dan prve svete spovedi je velik dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k Jezusu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv.s povedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to (cerkvena poroka). Morda kateri že dolgo ni napravil tega koraka, pa naj zato ne okleva, saj bo v tem primeru dejanje še dragocenejše!
Na slovesnost prvega sv. obhajila ste vsi prav lepo vabljeni. Seveda pa bo spredaj prostor 2015_21-4namenjen prvoobhajancem, njihovim staršem in domačim.

Pri nas bodo šmarnice v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa pri mašah ob 7.30 in 10.00 uri.
V šentruperski cerkvi ob ponedeljkih (!!!) in četrtkih ob 17 uri.
Otroci in odrasli, pridite in povabite še druge.

MAŠNI NAMENI

NED—17.5.
7. VELIKONOČNA – Ned. sredstev obveščanja
Jošt, puščavnik        
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Julijano, Ignaca Cizej in sorod
13.00 odhod romarjev na Brezje

PON. – 18.5.
Blandina Merten, redovnica
šmarnice    
17.00 za +Rozalijo Cizej – 30. dan (v Šentrupertu)
19.00 za +Franca (r.d.), Ljudmilo Rančigaj

TOR—19.5.   
Krispin, redovnik    
19.00 za +Antona Jelena

SRE—20.5.
Hilarij, škof
19.00 po namenu gimnazijskih sošolcev
Sodelovanje okteta Gallus pri maši nato celovečerni koncert

ČET—21.5.
Teobald, škof
17.00 za +Marijo in Milana Korun (v Šentrupertu)
19.00 za duhovne poklice (A.P.)

PET—22.5.  
Emil (Milan), mučenec        
18.15 prva sv. spoved  -za odrasle bo tuj spovednik
19.00 za +Alojza Lukmana

SOB—23.5.  
Servul Tržaški, mučen.    
19.00 za +Ferdinanda Orožim (god, r.d.) in vse Jakovčeve

NED—24.5.
BINKOŠTI
Marija Pomočnica kristjanov -Marija Pomagaj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za prvoobhajance, njihove domače
Slovesnost prvega sv obhajila

Prvoobhajanci: priprava na prvo sv. obhajilo v torek ob 17.45 uri v cerkvi Gomilsko. Zraven naj bi bil vsak kdo od staršev.

Sestanek za starše sedmega razreda (gomilske in šentrupertske skupine) bo
v petek ob 17.30 uri v Domu srečanj. Starši, ki želite, da bi imeli drugo leto birmanca,  imejte udeležbo za obvezno.

Bralci – v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Jure Vasle II. starša prvoobhajancev
Dežurni ministrant(ka):  šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl