Oznanila za 29. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_29-1
In poklical je dvanajstere ter jih po dva in dva začel pošiljati in jim je dal oblast nad nečistimi duhovi. Naročil jim je, naj ne jemljejo na pot nič drugega kakor le palico, ne kruha ne torbe ne denarja v pasu; ampak naj imajo sandale na nogah in naj ne oblačijo dveh oblek. (Mr 6,7–9)

BESEDA O BESEDI

NAJNUJNEJŠA PRTLJAGA Mr 6,7–13

Ko je Jezus poslal apostole oznanjat evangelij (prim. Mr 6,7–13), jim je naročil, naj ne jemljejo s seboj »ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu«, ampak naj vzamejo le najnujnejše ter potujejo svobodni. Bog bo stal ob strani tistim, ki zaupajo vanj in se mu popolnoma izročajo. Če želimo hitro potovati, moramo s seboj vzeti čim manj prtljage, da bomo čim bolj svobodni. Na tako pot moramo vzeti močno vero, da nas Bog pošilja in da sledimo njegovemu klicu. To lepo vidimo v prvem berilu. Ko so preroku Amosu prepovedali oznanjati, je ta odgovoril: »Nisem bil prerok in ne sin preroka … Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: ‘Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‘« (Am 7,14).
Kakor vsak Božji izbranec si tudi prerok ni izmislil sam poslanstva, ampak je sledil Božjemu klicu. Zato je najnujnejši tovor, ki ga moramo vzeti s seboj na pot, zavest, da nas je Bog v svoji neizmerni ljubezni poklical in izbral za svoje glasnike. To je naš najnujnejši tovor. Če jemljemo še veliko drugih stvari, na katere se zanašamo, bomo potovali izredno počasi, če se bomo sploh sposobni premikati. Če kaj jemljemo na pot, vzemimo to le zato, da bi vse svoje sposobnosti in dobrine uporabili v korist Božjega kraljestva. V današnji Božji besedi je zelo poudarjena Božja pobuda. Bog kliče in pošilja. Zato tudi stoji ob strani poklicanim, da morejo narediti velike stvari kljub lastnim pomanjkljivostim. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

15. nedelja med letom

Znanstvenik Louis Pasteur je preživljal počitnice v gorski vasi, kjer je ob večerih hodil k župniku igrat šah. Nekega večera je bil župnik vidno nepotrpežljiv in gost je opazil, da se ga želi znebiti. Pasteur je župnika naravnost vprašal, kaj ga muči.
Duhovnik je priznal: »Jutri bo nedelja in nisem se še pripravil na pridigo.«
Znanstvenik se je začudil: »A je tako težko pridigati preprostim ljudem? Vedno sem mislil, da je to lahko.«
»Prav to je težko,« je vzdihnil župnik. »Poslušajte, gospod profesor, kako bi vi tem ljudem razložili, da je Cerkev Božjega izvora?«
Pasteur je za hip pomislil, nato pa dejal: »Takole jim recite. Vzemimo iz naše vasi dvanajst mladeničev in jih dajmo v uk za dve leti. Potem pošljimo enega v Pariz, drugega v Rim, tretjega v New York in tako vseh dvanajst po vsem svetu. Po dveh letih bomo videli, če bo še kdo vedel kaj o njih.«
Položaj dvanajsterih apostolov, ki jih je Kristus poslal oznanjat, ni bil nič boljši. In vendar so ustanovili Cerkev po vsem svetu. Kristus je izbral prav njih, nesposobne, da bi svet uvidel, da niso oni opravili tega ogromnega dela, ampak da jih je Božja milost uporabila za svoje orodje. Ko so se dali Bogu popolnoma na razpolago, je On po njih naredil velike reči. (po: B. Rustja)

2015_29-2
Danes nas je kristjanov več kot ena milijarda. Pa tudi, če bi nas bilo velik del kristjanov samo po imenu, je še vedno zelo veliko v primerjavi s skupinico apostolov. Pa se oni niso ustrašili naloge, ki jim o je naložil Kristus.

Pa se smemo malodušno umakniti mi?!
 

 

Naslovljeno na vas

SKLEP ORATORIJA in ŽUPNIJSKI DAN

Teden ki je za nami je bil v naši župniji čas živahnega in veselega dogajanja. Hvala Bogu, doslej je vse v redu in po sreči potekalo. Veliko dragocenih spoznanj in lepih doživetij se je je napolnilo glave in srca otrok in mladine. Ko nastaja ta zapis, še ni mogoče dati popolne »bilance« letošnjega oratorija, a upamo, da bo do konca potekalo tako, da bomo lahko vsi zelo zadovoljni.
Na oratoriju se je prav gotovo utrdila povezanost med mladimi in so se spletle tudi nove vezi. Župnijski dan pa daje obilo priložnosti, da bi se to razširilo na vse generacije in vse sloje našega krščanskega občestva. Upamo, da bo to nedeljo čim bolj uresničeno. To je v našem času zelo potrebno, ker je v našem življenjskem prostoru toliko razdeljenosti in odtujenosti med ljudmi. Krščansko občestvo naj bi bila velika družina bratov in sester, prijateljev in znancev. Pa je toliko zapiranja vase ali ozek krog. Če se bo vsaj kateri te krogov razprl, bo namen dosežen.

Naši rajni

V preteklem tednu so se v zvoniku cerkve sv. Krištofa v Grajski vasi spet oglasili zvonovi v slovo. Tokrat + Mojci Rezman, katere življenje se je nesrečno končalo. Od pokojne smo se poslovili v soboto v župnijski cerkvi in na gomilskem pokopališču. Spominjajmo se je v molitvi in pri maši.

Počitnice, dopusti
2015_29-3
Naj ne bi tako hiteli, da bi vas angel varuh ne dohajal!
Pri blagoslovu voznikov je duhovnik opozoril, da pri hitrosti nad 130 km na uro blagoslovu ne daje garancije.

Poletni teden v Taizeju v Franciji za mlade celjske škofije
26. julij –2. avgust 2015.
Več informacij najdete v oznanilih ene preteklih nedelj.

MAŠNI NAMENI

NED—12.7.
15. ned. med letom
Mohor, škof in Fortunat,diakon, mučenca        
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Amalijo Merzelj, sina Zvonkota
Sklep oratorija, nato župnijski dan
Nabirka pri sv.maši bo za animatorje

PON. – 13.7.
Henrik, cesar 
19.00 za +Mojco Rezman -osmina

TOR—14.7.
Kamil, duhov, red. ust.    
19.00 za +Jakoba Dreva

SRE—15.7.
Bonaventura, šk., c.uč.    
19.00 za +Leopoldino Erzar, Tekavčeve

ČET—16.7.
Karmelska Mati božja (Karmen)    
17.00 za +Heleni in teto Mari (v Šentrupertu)
19.00 ne bo sv. maše

PET—17.7.
Aleš, spokornik        
19.00 za +Ivana -oblet. In Marijo Knez

SOB—18.7.
Arnold, državnik    
19.00 za +Katarino Šorn Rezar

NED—19.7.
16. ned. med letom
Arsenij Veliki, puščavnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Lončilčeve

V tem tednu: ni na programu kakšnih posebnih dogodkov ali slovesnosti. Pa vendar bo edinstven saj se ne bo nikdar ponovil, zato ga živimo polno.

Sestanek cerkvenih ključarjev – župnijskega gospodarskega sveta bo v sredo ob 20.0 uri v domu srečanj. Vsi lepo vabljeni.

Bralci – v nedeljo.: I. Mojca in Jan Strožer II. Robert Natek,Marija Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Klemen Jernejc, Lucijan Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Napoved: župnijsko romanje bo v soboto, 1. avg. v Vrhpolje in še kam po Primorskem.