Oznanila za 30. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_30-1
Rekel jim je: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se nekoliko odpočijte!« Mnogo jih je namreč prihajalo in odhajalo, da še jesti niso utegnili. In sami zase so se v čolnu odpeljali v samoten kraj. (Mr 6,31–32)

BESEDA O BESEDI

V CERKEV? NE, RAJE V …   Mr 6,30–34

Prosti čas je potreben. Človek potrebuje tudi počitek, kar naglasi tudi Jezus v evangeliju. Ljudje ne moremo stalno delati in v vseh zgodovinskih obdobjih poznamo praznovanja. Rad prebiram etnološke spise, ki opisujejo praznovanja naših prednikov. Kako lepo, bogato so znali praznovati! Kaj pa imam proti sodobnim praznovanjem? To, da so se spremenila v norenja, ki pa ne prinašajo smisla v življenje. Poglejmo razliko. Ko so nekoč ljudje praznovali, so ob ponedeljkih zjutraj šli strumno na delo. Danes ljudje po žurih potrebujejo najmanj dan, da pridejo k sebi. Saj menda veste, da mladih po praznovanjih tja do popoldneva ne bezajte iz postelj. V čem je skrivnost? Današnja praznovanja so postala praznovanja brez transcendenčne dimenzije. Brez Boga, po domače. Nedelja je postala dan za nakupe, ne pa več Gospodov dan. Prazniki priložnost, da gremo na smučanje v Avstrijo ali na počitnice v Španijo ali pa vsaj opravimo goro nakupov, ne pa da pred njimi opravimo spoved. Najbrž še ni bilo civilizacije v zgodovini, ki bi tako brez Boga preživljala prosti čas, kot je naša, a res je tudi, da ni civilizacije, ki bi tako strašno hrepenela po smislu življenja in ki bi jo tako mučila bivanjska praznina in zapleteni človeški odnosi kot našo!
Na drugi strani smo praznovanja in počitek uničili z nedeljskim delom. Ljudje potrebujemo dan počitka na teden, dan za duhovnost, dan stika z Bogom. To smo zavrgli in spremenili smo se v družbo pijančevanj, drog in nesmisla. Bivanje lahko osmisli Bog, veseljačenja brez zavor pa ne! Poplitveni žur kliče samo drugi žur, da prevpije bivanjsko praznino, smisla pa ne prinese. »Danes vidimo, da so velike katedrale tri: supermarketi, stadioni in diskoteke, v nasprotju z nekdanjimi katedralami duha,« je zapisal don Pierino Gelmini, ki je številnim vrnil smisel bivanja in tako orisal srž problema sodobnega nesmisla: današnji človek je iz prostega časa odrinil Boga in stik z njim ter v osrčje postavil potrošništvo in zabavo. Poskusimo v teh poletnih dneh postopati drugače. Dajmo tudi duhovnosti svoje mesto. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Pogled nazaj

ORATORIJ in ŽUPNIJSKI DAN
Za nami je sedmi oratorij v naši župniji. Lahko rečemo, da je zelo uspel. Dogajalo se je veliko lepega, brez kašnih posebnih težav. Posebno lepo doživetje za udeležence je bilo romanje na Rakovnik v Ljubljani, kjer je žarišče slovenskega oratorija in sodelovanje pri tamkajšnji oratorijski sv. maši z množično udeležbo otrok in mladine, obisk Radia Ognjišče, kjer so tudi posneli velik del programa za otroško  Sobotno iskrico; bili so tudi v slovenskem Parlamentu in Šolskem muzeju.  Vse je obogatila vsakdanja predstavitve življenjske zgodbe mladega svetnika Dominika Savia, lepe kateheze, prilagojene starejši in mlajši skupini oratorijcev, veliko pevskih vaj za mlada grla in kot krona sklepna oratorijska sv. maša.
Hvaležni smo Bogu, pa tudi požrtvovalnim animatorjem, na čelu z voditeljico oratorija Majdo Rančigaj. Bog povrni tudi vsem dobrotnikom, še zlasti sponzorjem. Ker se v nedeljo njihovih imen ni dovolj dobro slišalo in sta se jim zatem pridružila še dva, naj bodo tukaj videni. To so: Občina Braslovče, Peter Hadolin, Jure Vasle, Anton Rožič, Miha Pristalič, Dušan Urankar, družina Vovk, Simon Strojanšek, PGD Gomilsko, PGD Grajska vas, Kronoterm, Kmetija Flis Četina, Matej Drobež, FIS, Uroš Šmit, Rančigaj Marjana, Strugarstvo Rožič. Šturm, Zinka Šlander, Damjana Šlander, Sitra d. o. o., Jaka Orožim, Mehanika Basle, Pekarna Roter, Domen Novak, Termotehnika d. o. o., Milivoj Tekavc s. p., starši, vsi ostali.

Tudi Župnijski dan, ki se je začel z nedeljsko,  hkrati oratorijsko sv. mašo, je v glavnem izpolnil pričakovanja, le da si je precejšen del udeležencev  rezerviral premalo časa. Hvala  članom ŽPS za pripravo, vsem ki ste karkoli prispevali s sladkimi in drugimi dobrotami, strežbo, s prispevki, … Bog vam povrni.

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKO ROMANJE  – v soboto 1. avgusta 2015  (od 7. – 20. ure)
Tudi letos bo glavno župnijsko romanje pred največjim Marijinim praznikom velikim šmarnom. Glavna točka romanja bo župnijska cerkev  v Vrhpolju pri Vipavi, kjer je čudovit  in največji mozaik  p. Marka Rupnika  v Sloveniji. Tam bo romarska sv. maša s priložnostjo za sv. spoved. Če bo čas dopuščal  se bomo pred tem na kratko ustavili v  župnijski cerkvi sv. Vida v Podnanosu, po maši bo priložnost za kosilo  pri izviru reke Vipave, ki je v dolini, za kratek čas vstopili v župnijsko cerkev v Vipavi, ki ima istega zavetnika kot naša (sv. Štefana, diakona in prvega mučenca) in jo krasijo čudovite Jelovškove poslikave, nato pa bo bogoslužni sklep romanja v romarski Marijini cerkvi v srcu Krasa, na Oberšlanju pri Komnu. Romanje ne bo zahtevno in tudi stroškovno dostopno (prevoz in kosilo skupaj pod 20 evri).

Lepo vabljeni vsi. Prav bi bilo, da bi bili dobro zastopani tudi pripravniki na prvo sv. obhajilo in sv. birmo in njihovi starši, saj bomo zanje še posebej molili.

S prijavami pohitite. V glavnem naj bi bile prijave zbrane do drugega ponedeljka, oziroma do zasedbe prostih mest.

KRIŠTOFOVA NEDELJA IN MISIJONSKA AKCIJA M I V A – 26. julija

V naši župniji ima ta dan trojno razsežnost: najprej je to praznik zavetnika naše lepe 2015_30-2podružnične cerkve v Grajski vasi, praznik zavetnika šoferjev, in dan  misijonske akcije (MIVA), ko  darujemo za srečno prevožene kilometre dar za nabavo misijonskih vozil slovenskim misijonarjem. To je za njih velikega pomena, da morejo premagovati velike razdalje. Dar boste dali  po maši pri izhodu iz cerkve, kjer boste prejeli nalepko in kartonček z molitvijo za srečno vožnjo. Nato bo pokropitev vozil (molitev  za blagoslov pa bomo opravili pred tem  v cerkvi). Seveda je  posebno primeren kraj za ta blagoslov pri cerkvi sv. Krištofa.
Zato vabljeni v čim večjem številu  v Grajsko vas!

Sv.  Krištof,  prosi za nas!

MAŠNI NAMENI

NED—19.7.
16. ned. med letom
Arsenij Veliki, puščavnik     
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Lončilčeve

PON. – 20.7.
Marjeta Antiohij. muč.        
19.00 za +Stanislavo Mazej

TOR—21.7.   
Danijel, prerok
19.00 za +Janija, Marijo in Franca Rančigaj

SRE—22.7.
Marija Magdalena, spokornica, SP žena    
19.00 za +Marijo Semprimožnik

ČET—23.7.  
Brigita Švedska, redov. sozavetnica Evrope    
17.00 za +Ano in vse Fondove (v Šentrupertu)
19.00 ne bo sv. maše

PET—24.7.    
Krištof, mučenec        
19.00 za +Frančiško Malgaj in  vse Horvatove

SOB—25.7.  
Jakob Starejši, apostol    
19.00 za +Anico -god in Milana Košenina

NED—26.7.
17. ned. med letom – Krištofova nedelja
Misijonska akcija MIVA
Ana in Joahim, starša D. M.    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Antonijo Muhovic (v Grajski vasi)
Blagoslov voznikov in vozil
Dar za MIVO

V tem tednu: so na koledarju pomembni svetniki – Marija  Magdalena, svetopisemska žena, sozavetnica Evrope Brigita Švedska, sv. Krištof, zavetnik šoferjev, sv. Jakob Starejši, Jezusov sorodnik in prvi mučenec med apostoli, v nedeljo pa bo god staršev D. Marije, vzornikov staršev…

Bralci – v nedeljo.: I. Janez Jelen, Sonja Mandelc II. ki bodo v Grajski vasi pri maši
Dežurni ministrant(ka):  Ana Jelen, Nika Jelen
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko

Napoved: župnijsko romanje bo v soboto, 1. avg. – glej na predhodni strani.