Oznanila za 31. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_31-1
Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče; prav tako tudi rib, kolikor so hoteli.
Ko pa so se nasitili, je svojim učencem rekel: »Kosce, ki so ostali, poberite, da se kaj ne izgubi.« Pobrali so torej in s kosci, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali njim, ki so jedli, napolnili dvanajst košar. (Jn 6,1–13)

BESEDA O BESEDI

ZAKAJ JE KRUH OSEBNA IZKAZNICA BOGA Jn 6,1–15

Besede, s katerimi evangelist opiše dejanje pomnožitve kruha, so podobne kot pri postavitvi evharistije: »Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče.« Enako je naredil pri zadnji večerji, ko je vzel kruh, se zahvalil in ga dal učencem.
»Zakaj prav kruh?« se lahko vprašamo. Kruh je simbol, ki Kristusa izredno lepo predstavlja, celo do take mere, da ga pooseblja in da kristjani verujemo, da evharistični kruh ni navaden kruh, ampak je Kristusovo telo. Ko Kristus vzame kruh, ga razlomi in razdeli učencem, jim hoče povedati nekako tole: »Poglejte, jaz sem vam dal kruh. Vi ga boste pojedli. Kruh boste uničili, a vi boste preživeli, saj brez hrane ne bi mogli živeti.« Po poročilih sinoptičnih evangelijev potem Kristus reče: »To je moje telo« (Mr 14,22), kakor da bi jim hotel reči: »Podobno kot se zgodi s kruhom, ki ga vi pojeste, uničite, da preživite, se bo na veliki petek zgodilo z mojim telesom. Vi, ljudje ga boste vzeli v roke, ga prebičali, mučili, iznakazili in na koncu ubili. Uničili ga boste, a vi boste živeli!« Kristusovo telo je bilo res izničeno, a je prav s tem dejanjem odrešil človeštvo.
S tem ko se je Kristus izročil v roke ljudem, je pokazal drugačno podobo Boga, kot jo imamo običajno ljudje. Ljudje si Boga predstavljamo kot strogega sodnika, kot maščevalca, kot otročjega ljubosumneža, ki nam ne privošči uživanja, ampak policijsko gleda na naše napake, da bi nas potem kaznoval. A nič od tega! Pravo podobo Boga je Kristus pokazal prav takrat, ko se je pustil človeškim rokam, da so se izživljale nad njim, ko so vso krivdo zvrnile nanj. Ko je Kristus nedolžen umrl na križu, je pokazal pravo podobo Boga, ki ne samo daje, ampak SE daje.
To globoko resničnost naše vere izredno lepo predstavlja kruh. Ni naključje, da Slovenci rečemo, da je nekdo dober kot kruh. Da je kruh simbol dobrote in nesebičnosti, pokaže tudi Kristus, ki ga »razdeli med sedeče«. Kruh je treba deliti in je zato na neki način osebna izkaznica našega Boga, ki ne samo deli kruh, ampak kruh, ki je njegovo telo, popolnoma »podari« človeku. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

17. nedelja med leto

»MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI.«

2015_31-2Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, Cerkev na Slovenskem spet zaznamuje misijonska akcija Miva. Po župnijah je tako blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska vozila.
V akciji »Miva« vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent oziroma en evro za tisoč kilometrov. Z blagoslovom vozil kličemo priprošnjo svetega Krištofa za blagoslov in odgovornost na cestah. Tisti, ki se odločijo za blagoslov avtomobila ali dar, prejmejo spominsko podobico in nalepko. Z akcijo »Miva« vernike vabijo k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje. Vozila, ki jih uporabljajo misijonarji, omogočajo njihov prevoz in prevoz šoloobveznih otrok v šolo, uporabljajo pa jih tudi za prevoz gradbenega materiala za vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol ali dispanzerjev. MIVA vozila zagotavljajo vsaj osnovno gibljivost v misijonskih deželah. Tako so tudi oddaljene vasi oskrbljene z najnujnejšim za življenje. Duhovniki, misijonarji, sestre, laični pomočniki in razvojna pomoč pa lahko pride do več ljudi. »Miva« tako pomaga graditi občestvo »mladih cerkva«. (povzeto po: Radio Ognjišče)

PRAZNIK ZAVETNIKA CERKVE V GRAJSKI VASI – KRIŠTOFOVO

Ta dan je praznik za vso našo župnijo, saj je cerkev sv. Krištofa ena izmed treh podružničnih cerkva. Posebno pa je praznik za vse, ki spadajo pod zvon grajske cerkve. Zdaj, ko je obnovljen njen glavni veliki oltar nas še bolj privlači in nagovarja s svojo lepoto. Na zadnjem sestanku cerkvenih ključarjev – gospodarskega sveta župnije Gomilsko je bila sprejeta pobuda, da bi se pristopilo še k obnovi stranskih oltarjev. /radi pa bi tudi preuredili prostor med župniščem in Domom srečanj – pridobili tudi nekaj parkirnih mest, v šentrupertski cerkvi uredili prostor pod zvonikom, malo na daljši rok naj bi se mislilo tudi na obnovo fasade, na šmatevški cerkvi zaščitili freske na zunanjščini cerkve, …/ No, danes pa mislimo na misijonarje in njihove potrebe.

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKO ROMANJE – to soboto 1. avgusta 2015 (od 7. – 20. ure)

2015_31-3Glavna točka romanja bo župnijska cerkev v Vrhpolju pri Vipavi, kjer je čudovit in največji mozaik p. Marka Rupnika v Sloveniji. Tam bo romarska sv. maša s priložnostjo za sv. spoved. Če bo čas dopuščal se bomo pred tem na kratko ustavili v župnijski cerkvi sv. Vida v Podnanosu, po maši bo priložnost za kosilo pri izviru reke Vipave, ki je v dolini, za kratek čas vstopili v župnijsko cerkev sv. Štefana v Vipavi, in jo krasijo čudovite Jelovškove poslikave, nato pa bo bogoslužni sklep romanja v romarski Marijini cerkvi na Oberšlanju pri Komnu. Odhod avtobusa bo ob 7.00 uri iz Trnave, nato pa bo možno vstopiti še v Grajski vasi in na Gomilskem.

Lepo vabljeni vsi. Prav bi bilo, da bi bili dobro zastopani tudi pripravniki na prvo sv. obhajilo in sv. birmo in njihovi starši, saj bomo zanje še posebej molili.

S prijavami pohitite. V glavnem naj bi bile prijave zbrane vsaj do srede, oziroma do zasedbe prostih mest.
Skupna pot naj še bolj poveže v hoji k skupnemu cilju. Oberšlanj

VAS VABI, da postanete njegovi prijatelji in podporniki.2015_31-4
Kontakt: RADIO OGNJIŠČE d.o.o.
Trg Brolo 11. 6000 Koper
tel.: ++386 1 512 11 26, TR: 24600 – 9003993204
Več informacij najdete v glasilu, ki ga lahko dobite tudi v župnišču.
Radi spremljajte in poslušajte Radio Ognjišče.

EXODUS, d.o.o. (katoliška televizija)
Radovanova 2, 2000 MARIBOR
Tel.: 064 118001
TR: 61000 – 00010897542015_31-5
Živimo v času, ko se je večini ljudi bolj zanimivo gledati kot samo poslušati. Zato je edina slovenska katoliška televizija zelo pomembna.

Tudi v počitnicah in na dopustu naj bosta z vami Radio Ognjišče in TV Exodus.

MAŠNI NAMENI

NED—26.7.
17. ned. med letom
Krištofova nedelja
Misijonska akcija MIVA
Ana in Joahim, starša D. M.    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Antonijo Muhovic (v Grajski vasi)
Blagoslov voznikov in vozil
Dar za MIVO

PON. – 27.7.
Gorazd, Kliment, …        
19.00 za +Viktorja Jelena (god) in vse Vovkove

TOR—28.7.
Viktor (Zmago), papež    
19.00 za +Jakoba (god) in Radota (god) Drev

SRE—29.7.
Marta, svetopis. žena  
19.00 za +Marto Kunst (god)

ČET—30.7.
Peter Krizolog, šk., c.u.    
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00 za + Vido in Eriko Krajnc

PET—31.7.
Ignacij Lojolski, ust. DJ        
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

SOB—1.8.
Alfonz Ligvorij, šk., c.u.    
7.00 Odhod romarjev
na romanju: po namenu romarjev
19.00 ne bo sv. maše

NED—2.8.
18. ned. med letom
Evzebij iz Vercellija, šk.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 Za +Roka Teršek in Poldiko Novak (v Šentrupertu)

V tem tednu: obhajanje prve sobote se prenese na soboto po prvem petku. Bo pa v tem tednu god sv. Marte, zavetnice gospodinj. Posebno jo imajo za zavetnico župnijske gospodinje in vse, ki pomagajo pri opravilih v župniščih. Goduje tudi redovni ustanovitelj jezuitov Ignacij Lojolski, je imel vodilo Vse v večjo čast Božjo. Imejmo pri tem tudi svoj delež!

Bralci – v nedeljo.: I. Lucija Blatnik, Tilen Hadolin II. V Št.R. Simeona Rakun, Nika
Dežurni ministrant(ka): Miha Mahor, Martin Orožim  Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Napoved: župnijsko romanje bo v soboto, 1. avg. – glej na predhodni strani.