Oznanila za 35. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_35-1
Jezus je torej rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odgovoril: »Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin.« (Jn 6,67–69)

BESEDA O BESEDI

KDAJ BO CERKEV SPREMENILA … Jn 6,60–69

Pred časom je kristjanom nenaklonjena revija na svoji spletni strani objavila anketo, v kateri je spraševala, zakaj ljudje zapuščajo Cerkev. Najvišji odstotek je dobilo mnenje, da zato, ker ne popušča pri nauku, ki ni všeč ljudem. Danes je razširjeno mnenje, da bi zlasti Katoliška cerkev morala spremeniti nekatera svoja stališča, ker niso več sodobna, saj se je družba spremenila. Zanimivo je, da so nekatere verske skupnosti in Cerkve to celo poskušale, a s tem niso dosegle, da bi se jim napolnili Božji hrami. Nasprotno, še bolj so se izpraznili.
V življenju se je vedno potrebno odločati, zlasti za Boga. Tudi v današnji Božji besedi se srečamo s takšno odločitvijo. V prvem berilu izraelski voditelj Jozue sprašuje ljudi, če hočejo služiti Bogu ali bi raje služili komu drugemu. Ljudstvo mu je odgovorilo: »Mi bomo služili Gospodu!« (Joz 24,18). Jozue podčrta pomen svobode pri odločitvi za vero. Še bolj poudari pomen svobode Kristus v evangeliju, ko učence vpraša: »Ali hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67). Vera je preveč dragocena stvar, da bi jo vsiljevali, kaj šele da bi koga vanjo silili. Kristus pusti ljudem svobodo, a od svojih stališč ne odstopa, pa čeprav je večina proti njim.
Prav ob današnjem evangeliju se lahko vprašamo, zakaj Kristus ni popustil večini, saj je »mnogo njegovih učencev odšlo« od njega? Zakaj ni preklical svojega učenja o evharistiji? Ob tem primeru trčimo na splošni problem, kdaj prilagoditi svoje mnenje večini. Kristus ne popušča večini. Njegova Cerkev ne more ravnati drugače. Zaveda se, da resnica ni stvar glasovanja. Ljubezen ni rezultat glasovanja večine.
Vera v Boga terja stalne svobodne odločitve. Če bomo sledili Kristusu, bomo svobodni. Svobodni nismo, če delamo, kar bi radi, ampak če delamo, kar je prav. Prosimo Gospoda naj nam pomaga, da bi se v življenju vedno odločali zanj. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

21. nedelja med letom – B

Današnja Božja beseda je nadaljevanje Jezusovih besed, ki jih poslušamo že nekaj nedelj zapovrstjo. Jezus ves čas poudarja, da resnično potrebujemo Boga, ki nam je blizu. Pri svojih izjavah pa ne uporablja blagih besed. Vztraja pri svojih izjavah, kljub nevarnosti, da bi se številni njegovi učenci umaknili (prim. Jn 6,66). Da, bil bi celo pripravljen vzeti v zakup odhod svojih lastnih apostolov, nikakor pa ne bi spremenil konkretnosti svojega govora: »Ali hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67), jih je vprašal. Hvala Bogu je Peter odgovoril z besedami, ki jih povsem zavestno lahko kot svoje danes izgovorimo tudi mi: »Gospod, h komu naj gremo? (Ti) imaš besede večnega življenja« (Jn 6,68). Potrebujemo Boga, ki nam je blizu, Boga, ki pride v naše roke in nas ljubi.
V evharistiji je Kristus resnično navzoč med nami. Njegova navzočnost ni statična. To je dinamična navzočnost, ki nas prevzame, da postanemo njegovi, da mu postanemo podobni. Kristus nas pritegne k sebi, omogoči nam, da gremo iz samih sebe, da vsi postanemo eno z njim. Na ta način nas tudi sprejme v občestvo bratov in povezanost z Gospodom je vedno tudi povezanost s sestrami in z brati. To lepoto povezanosti, ki nam jo podarja sveta evharistija moramo videti! Ne odhajajmo – ostanimo z Gospodom! (po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja)

Zahvaljujemo se ti, da nam zaupaš, 2015_35-2
ko te prejemamo v obhajilu,
ko želimo ostati pri tebi
in ko omahujemo v svoji zvestobi.
Ne sprašuj, ali hočemo tudi mi oditi.
Daj nam milost
in ne vpelji nas v skušnjavo.
Besede večnega življenja imaš;
naj ostanemo tvoji.
 
B. Golob, Zahvala za Božji kruh
Naslovljeno na vas

Slovo od počitnic:
Ta teden bo zaznamovan s slovesom od počitnic. Če stopimo v katero od knjigarn, nas nakupovanje šolskih potrebščin že nekaj časa na to opozarja. Prav bi bilo, da bi mislili tudi na pripravo na novo veroučno leto. Sicer pa imajo nekateri veroučenci še kaj za postoriti, kar bi naj že pred počitnicami. Kdor si bo sposojal ali »dedoval« veroučne knjige, naj to stori že zdaj, da bo prvi dan verouka vedel, če potrebuje novo veroučno knjigo.

Veroučna revija Mavrica – z njo se bomo:2015_35-3
Skupaj se bomo zamislili
• kaj je prav in kaj ne,
• kaj je smisel življenja in kako najti svojo pot,
• kako se vedejo pravi mavričarji,
• kako premagati tečnost, jezo, napuh in ves drug plevel, ki raste v človeku,
• kako se naučiti gledati okoli sebe in videti tudi druge ljudi,
• kako se na vsakem koraku veseliti življenja kako hvaliti Stvarnika za vse
DRAGI STARŠI!
Mavrica bo tudi vam v pomoč pri verski vzgoji. Če le morete, jo naročite svojim otrokom (na pomoč naj priskočijo stari starši, botri, ….).

Poročila sta se
V soboto, 22. avgusta sta se v cerkvi sv. Mateja, v gomilski župniji, poročila ženin Andrej Šram in nevesta Maja Šubic. Živela bosta v naši župniji, zato nevesti izrekamo dobrodošlico v našem župnijskem občestvu, obema pa voščimo obilo sreče in zadovoljstva na skupni življenjski poti. Bog vaju živi!

Umrla je
Marija Podbregar (Murnova Mici) z Gomilskega 58, zadnja leta pa je bivala v Domu sv. Rafaela na Vranskem. Nekdaj je bila pevka cerkvenega pevskega zbora naše župnije, vse življenje pa je bila zelo povezana z župnijo, zlasti z bogoslužnim občestvom. Od nje smo se poslovili s sv. mašo in poslovilnim obredom na gomilskem pokopališču. Bog naj pokojno Marijo za vse dobro bogato nagradi!

MAŠNI NAMENI

NED—23.8.
21. ned. med letom
Justinijan, samotar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Franca Šram
sv. krst

PON. – 24.8.
Jernej (Natanael), ap.
19.00 za +starše Vranič in Štrajhar

TOR—25.8.
Ludvik IX., franc. kralj
19.00 za +Marijo Podbregar- osmina

SRE—26.8.
Zefirin, papež
19.00 za +Amalijo Merzelj – oblet.

ČET—27.8.
Monika, mati sv. Avguština
17.00 za +Majdo -oblet. in Silvota Lenko (v Šentrupertu)
19.00 za +Francija – 30. dan in vse Dobnikove

PET—28.8.
Avguštin, šk., cerkv. uč
19.00 za +Hedviko in Ivana Petek

SOB—29.8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 za +Antona in vse Praznikove

NED—30.8.
22. ned. med letom
Feliks (Srečko), mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Rojnika in sorodnike
Sv. krst

V tem tednu:
Ministranski izlet: bo v sredo (če pa ne bi bilo ugodno vreme, pa kak dan kasneje) ob 8.00 uri. Zberemo se v župnijski cerkvi. Bogoslužne sodelavke so tudi pevke otroškega zbora, za to tudi pevke vabljene zraven. Kolikor je mogoče do torka opoldne sporočite svojo udeležbo.

Bralci – v nedeljo.: I. Mojca in Jan Strožer II. Petra Basle, Majda Jelen
Dežurni ministrant(ka): Aljaž Lončar, Luka Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas