Oznanila za 4. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2016-04-1Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano: »Duh Gospodov je nad menoj,zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled; da zatirane izpustim v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.« Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« (Lk 4,18–19.21)

BESEDA O BESEDI

KAKŠNA DUHOVNOST? Lk 1,1–4; 4,14–21

Pred nedavnim me je pretreslo pripovedovanje domačih o njihovem sorodniku, ki se je odpravil v Indijo za daljše obdobje, da bi »poglobil svojo duhovnost«. Doma je pustil ženo in otroka, pustil službo in prodal precej vrednosti, da bi si omogočil to potovanje. Poglobiti duhovnost! A kakšno, sem se spraševal skupaj z domačimi. Kakšna je duhovnost, ki zapusti doma nepreskrbljenega otroka in neodgovorno ravna z drugimi!?
Običajno ljudje duhovnost enačimo z nematerialnostjo. Najbrž je tako ravnal tudi omenjeni človek. Zapustil je snovno in se odločil za duhovno. Za kristjane pa je duhovno tisto, kar izhaja iz Svetega Duha.
Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil« (Lk 1,18). Gre za Kristusov nastopni govor v domači shodnici, v katerem poudari, da ga vodi Sveti Duh. Sveto pismo tudi govori, da je bilo vse Jezusovo življenje pod vodstvom Duha: bil je spočet od Duha, Duh ga je vodil v puščavo, Duh je bil navzoč pri krstu in končno je Kristus na križu izdihnil duha. Ker je bil poln Duha, se je Jezus čutil poklicanega (maziljenega), da »oznani jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pusti na svobodo«. Jezus, ki je bil poln Duha in je ta vodil njegovo življenje, ni priporočal nasprotja snovnemu (materialnemu), ampak je v svetu opravljal dobra dela in dela usmiljenja, ki so bila sad Duha. Z Božjim Duhom mora biti zaznamovano tudi življenje vsakega kristjana. V  zgodovini Cerkve nam svetniki zgovorno dokazujejo, kako so na najrazličnejše načine uresničevali navdihe Duha. Ene je Duh zaznamoval, da so stregli ubogim (mati Terezija), druge, da so ustanavljali časopise, da bi oznanjali evangelij (don Alberione), tretje, da so združili oboje (Maksimiljan Kolbe),  četrte, da so darovali svoje življenje za Kristusa (Edith Stein) … Številne nerazglašene svetnike je vodil Duh, da so bili zvesti zakonci in dobre matere ter skrbni očetje, požrtvovalni duhovniki, marljivi delavci … Opravljali so različna dela, vse dobre navdihe pa jim je dajal Sveti Duh. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

3. nedelja med letom – C

Ko je Jezus nastopil svojo učiteljsko pot, se je najprej ustavil v domačem kraju. V soboto je šel v shodnico, kjer so mu dali v roke zvitek Svetega pisma. Odprl ga je na mestu preroka Izaija in bral. Nato je zvitek odložil in dejal: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (prim. Lk 4,18–21).
Z Jezusovim učlovečenjem in delovanjem se je torej na svetu začelo uresničevati Božje kraljestvo. Uresničuje pa se tudi danes; po Cerkvi, ki je »na zemlji kal in začetek tega kraljestva«. Cerkev od Kristusa »prejema poslanstvo, da oznanja in vzpostavlja Kristusovo in Božje kraljestvo med vsemi narodi« (C 5), poudarja koncil. Cerkev je v službi Božjega kraljestva; oznanjati in razširjati ga mora vse dotlej, dokler ne bo sam Božji Sin ob koncu časov dovršil Božjega kraljestva.
Sicer pa bi pojem Božjega kraljestva lahko opredelili takole:
Božje kraljestvo je bližina Boga, ki človeka sprejema, mu odpušča in ga dviga; ki ga ozdravlja in osvobaja od vsega, kar ga ovira, da bi bil lahko v polnosti Božji človek; je Božja osvoboditev za nove medsebojne odnose; je polnost življenja (kruh in vino v izobilju za vse) in je osvoboditev izpod oblasti greha in smrti.
Zgovoren simbol za Božje kraljestvo, ki ga je Jezus večkrat uporabljal, je gostija. Gostija simbolizira Božje veselje, občestvo, obilje, skupno delitev in povezanost. Zato je tudi Jezus začel razodevati svoje veličastvo prav na svatbi v Kani Galilejski, o kateri nam je poročal evangelist minulo nedeljo. (po: J. Kužnik, V Marijini šoli)

Kjer Bog izgine, človek ne postane večji.
Nasprotno: izgubi svojo Božjo čast, izgubi Božji sijaj na svojem obličju.
Končno se izkaže zgolj kot produkt slepe evolucije
in kot takšen je lahko uporaben in zlorabljen.
Prav to je potrdila izkušnja tega našega časa.
(Benedikt XVI.)

Naslovljeno na vas

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV – sklep 25. januarja
Na praznik spreobnitve apostola Pavla

Pavel je zelo goreče sodeloval z judovskimi verskimi oblastmi v preganjanju kristjanov. Na poti v Damask, kamor je šel z istim namenom, da zajame skupino kristjanov in jih privede pred sinedrij, ga je nenadoma zaslepila svetloba z neba Padel je po tleh in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Pavel, Pavel, zakaj me preganjaš?« Odvrnil je: »Kdo si, Gospod?« »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti!« (prim. Apd 9,4-6). Na ta Jezusov klic je Pavel odgovoril z isto gorečnostjo, s kakršno je prej preganjal kristjane. Sprejel je krščanstvo in začel oznanjati Božjo besedo.

Po tradiciji je v Sloveniji januar tudi mesec verskega tiska. Takrat običajno poravnavamo naročnino na verske časopise in to je tudi priložnost za razmislek o pomenu verskega tiska v duhovnem življenju. Ta ima neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju naših stališč, zasidranih v krščanstvu. Če ne poznamo krščanskih stališč, jih ne bomo znali zagovarjati v pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti. Zato ima verski tisk neprecenljivo vlogo pri oblikovanju našega krščanskega svetovnega nazora.

KARITAS  – Škofijska Karitas Celje ponovno vabi k sodelovanju pri prostovoljnem delu z begunci v Dobovi. Vsak dan potrebujejo tri prostovoljce za 8-urno delo. Delo vključuje pripravo paketov hrane, razdeljevanje paketov in pripravljanje prostora.
Vabljeni mladi, brezposelni in vsi, ki bi radi naredili kaj koristnega.  Informacije  tel.  031 280 574  (Marija).

Slovo
V ponedeljek smo se na Gomilskem pri poslovilni vežici, v cerkvi in na pokopališču s svetimi opravili za rajne poslovili od pokojne Marije Derča (Tincove) iz Grajske vasi. Naj  Bog bogato nagradi njena dobra dela.

MAŠNI NAMENI

NED—24.1.
3. nedelja med letom
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ferdinanda in Alojzijo Kok

PON. – 25.1.
Spreobrnitev ap. Pavla
17.00 za +Silvestro Rovšnik- oblet.
Sklep ekumenske osmine

TOR—26.1.
Timotej in Tit, škofa
17.00 za +Marijo Derča – osmina

SRE—27.1.
Angela Merci, red. ust.
17.00 za +starše Šketa

ČET—28.1.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
15.30 za +Radota Dreva in zdravje (A.) (v Šentrupertu)
17.00 za +Katarino Poznic

PET – 29.1.
Valerij, škof
15.30 odhod kandidatov za birmo na duhovne vaje
17.00 za +Luskarjeve

SOB—30.1.
Martina, mučenka
17.00 za +Jakovčeve in Mlinarjeve

NED—31.1.
4. nedelja med letom
nedelja Svetega pima2016-04-2
Janez Bosko, duhovnik ustanov. salezijancev
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Štefana Vnučeca – oblet.

V tem tednu
Versko srečanje za odrasle: bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. O tem Kaj je na voljo mladim v naši škofiji bo spregovoril in vodil srečanje g. Ivan Šumljak, škofijski referent za mlade. Lepo vabljeni vsi, tudi mladi (v soboto odpade srečanje za mlade).

Srečanja bogoslužnih bralcev bo v nedeljo med mašama – začetek ob 8.45 uri. Vsi bralci in bralke lepo vabljeni v Dom srečanj.

Bralci v ned.: I. Mojca in Jan Strožer II. Saša Podbregar, Simeona Rakun.
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Nika Jelen
Urejanje župnijske cerkve: Gomilsko