Oznanila za 17. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-17
Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubite med seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj.« (Jn 13,34–35)

BESEDA O BESEDI

NOVA ZAPOVED Jn 13,31–33a.34–35

Ko danes Kristus v evangeliju pravi: »Otroci, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj!« (Jn 13,34), hoče poudariti, da je temeljna in pravzaprav edina zapoved, ki nam jo daje, zapoved medsebojne ljubezni. Seveda Jezus ni samo govoril o ljubezni, ampak nam je dal zgled ljubezni, saj pravi: »Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!«.
Kako Kristus ljubi, vidimo tudi iz začetnega stavka današnjega evangelija: »Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel.« Jezus je vedel, da ga gre Juda izdat, a je takoj po njegovem odhodu dal učencem zapoved ljubezni. Človeško bi bilo, da bi takrat učencem povedal nekaj krepkih: očital bi jim lahko, kako jih je posebej učil, kako so oni videli čudeže itd., a da sedaj eden odhaja, da ga gre izdat.
Kristus pa takrat spregovori o potrebnosti ljubezni in da novo zapoved. V tem je ta zapoved nova? Tudi v tem, da Kristus naroča ljubezen do vseh ljudi, torej tudi do Juda. To ni samo po sebi umevno. V takratni kulturi je bilo drugače. Judje so ljubili samo Jude, ne pa poganov. Grki so ljubili  samo svobodne sodržavljane, sužnjev pa ne. Jezus pa razširi ljubezen do vseh.
Novost Jezusove zapovedi je tudi v naročilu, naj ljubimo prvi in brezpogojno. Najprej je pri zadnji večerji umil učencem noge in šele nato govoril o ljubezni. Najprej jim je pokazal, kako jih ljubi, šele nato jim je dal zapoved ljubezni. Pri Kristusu ni razkoraka med besedami in dejanji. Pri njem so besede in življenje eno. Jezus je prva govoreča pridiga  ljubezni. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

5. velikonočna  nedelja – C

Nekega popoldneva leta 1953 so se časnikarji in predstavniki oblasti ter različnih organizacij zbrali na železniški postaji v Chicagu, da bi pozdravili Nobelovega nagrajenca za mir leta 1952. Ko je stopil iz vlaka, so kamere začele snemati in predstavniki oblasti so mu podajali roke in govorili, kako velika čast je za njih, da ga lahko pozdravijo. Prijazno se jim je zahvalil. Nato je pogledal čez njihove glave in jih prosil, če mu za trenutek oprostijo. Stopil je skozi množico in se približal starejši črnki, ki se je mučila s prenašanjem težkega kovčka. Vzel ji ga je in ga prenesel do avtobusa. Ženi je še pomagal vstopiti, ji zaželel srečno vožnjo in se poslovil. Medtem je množica čakala. Obrnil se je k ljudem in rekel: »Oprostite, ker ste morali tako dolgo čakati.« To je bil Albert Schweitzer, znani zdravnik in misijonar, ki je svoje življenje preživel tako, da je pomagal ubogim v Afriki. Eden od članov odbora za sprejem je nekemu časnikarju takole komentiral dogodek: »Takrat sem prvič videl hodečo pridigo.« Nevarno in neučinkovito je govoriti o ljubezni, zlasti če o njej samo govorimo. . Kristjani bomo za ljudi privlačni samo takrat, ko bomo živeli Kristusovo ljubezen, ko bomo hodeče pridige Kristusove ljubezni. Zato prosimo Gospoda, da bi zmogli ljubiti, kakor ljubi on, sprejemati, kakor sprejema on, in se darovati, kakor se daruje on. (po: B. Rustja, Drobne zgodbe z biseri)

Slabotni ljudje smo, priklenjeni k zemlji,
in sam si rekel, da še ne moremo tja, kamor greš ti.
Prej se morajo uresničiti blage besede tvoje zapovedi:
Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil.
Šele po ljubezni smo sposobni slediti tebi, hoditi po poti Resnice in Življenja.
Naše prepoznavno znamenje naj bo bratska ljubezen – karitas.
Bodi zahvaljen, da te smemo imenovati Ljubljeni.
(po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh)

OBLETNICA ŠKOFOVSKE POSVETITVE NAŠEGA – CELJSKEGA ŠKOFA
Je ravno na današnji dan (posvečenje je bilo 24. aprila 2010). Zato se Bogu zahvalimo zanj. Prosimo ga, naj ga On, ki daje vse dobro, spremlja in podpira pri njegovem odgovornem poslanstvu!

Naslovljeno na vas

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE

V soboto, 7. maja 2016 je na Ponikvi zaključna prireditev Slomškovega bralnega priznanja. Ker smo tudi letos brali, se bomo ob 9. uri odpravili na pot, in sicer veroučenci 1. in 2. razreda ter nekaj veroučencev iz 6. in 7. razreda. Izpred Doma srečanj se bomo odpeljali z malim avtobusom. Program srečanja bo zelo pester in zanimiv; ogled predstave »Ostržek«, sprehod z ugankami in zankami, podelitev priznanj in sv. maša. V popotnem nahrbtniku naj bosta jedača in pijača za malico in kosilo. Domov se vrnemo okrog 15. ure. Dodatne informacije na tel. 041-696-866 (Marija Rančigaj).

PEŠ ROMANJE NA BREZJE bo od 6. do 8. maja. Tisti, ki rabite prevoz za domov, pokličite na tel. št. 031 280 574.

SV. BIRMA

Kandidati za prejem sv. birme naj bi do četrtka (28.4) opravili obveznosti glede znanja in domačih nalog, potem bo čas namenjen skupni pripravi na srečanje z birmovalcem (4.5. ob 18.15) in sodelovanje pri birmanski slovesnosti (8.15. ob 10.00). V petek, 29. aprila se bo začela devetdnevnica, – za birmance je udeležba nujna, za njihove starše, domače, botre, pa več kot zelo priporočljiva.

V tem tednu bomo začeli devetdnevnico pred župnijskimi binkoštmi – birmovanjem, en teden kasneje pa na splošni binkoštni praznik. V tem času naj se vsi zedinimo v goreči prošnji za naše birmance.
Molimo. Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo.  Bog naš Oče. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

MAŠNI NAMENI

NED – 24.4.
5. velikonočna
Marija Kleopova, svetopisemska žena    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Semprimožnik
Obletnica posvetitve našega škofa

PON. 25.4.
Marko, evangelist    
19.00 za +Silvota in Majdo Lenko

TOR – 26.4.           
Marija Mati dobrega sveta
19.00 za +Stanislava Vidmarja – osmina

SRE – 27.4.
Cita, dekla    
19.00 za +Jožefo

ČET – 28.4.  
Ludvik, duhovnik, red. ustanovitelj    
17.00 za vse +Ribičeve (v Šentrupertu)
19.00 besedno bogoslužje

PET – 29.4.
Katarina Sienska, c. uč., sozavetnica Evrope  
19.00 za +Vero Jelen
Začetek birmanske devetdnevnice

SOB – 30.4.
Rozamunda, spokorni.  
19.00 za +Antona Pintarja

NED – 1.5. Delavski praznik
6. velikonočna, n. turizma
Jožef Delavec, začetek šmarnic    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo in Binija Stepišnik

Ta teden:  Verouka v času počitnic ni, razen gomilske skupine birmancev, ki naj pridejo v petek ob 18.15 uri ob 19.00 pa je za vse birmance začetek devetdnevnice /sodelovanje na devetdnevnici je nujen pogoj za birmo.

Mladinski – srečanje za fante in dekleta – bo v soboto ob 19.45 uri v Domu srečanj.

Bralci v ned.: I. Saša Griguljak, Janez Jelen; II. V Št.R. Karmen Posedel Golob, Matjaž Rožič
Dežurni ministrant(ka): Tajda Natek, Valerija Jernejc
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas

Napoved: šmarnice bodo ob med tednom 18.30 uri.