Oznanila za 13. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-13-1
»Delati moram dela tistega, ki me je poslal, dokler je dan; pride noč, v kateri nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, s slino naredil blata, mu pomazal z blatom oči in mu rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar pomeni Poslani). Šel je torej in se umil, In ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,4–7)

BESEDA O BESEDI

MI ZAUPAŠ? MI ZAUPAŠ? (Jn 9,1–41)

V današnjem evangelijskem odlomku želijo učenci vedeti, kako je tema prevladala nad človekom (nad človeštvom). Jezus pove, da tema ni posledica nekega jasno določljivega greha, temveč je stanje, v katerega je pahnjeno človeštvo, da bi lahko  skozi Jezusov nauk človeštvo spoznalo Boga in prepoznalo sebe kot bitja luči in ne bitja teme. Da bi bilo to mogoče, je potrebno najprej spregledati.
Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino preustvari oči,  govori o boju teme proti luči. Ljudi, ki niso pripravljeni sprejeti luči, obvladuje dvom: »Ali ni ta tisti, ki smo ga videvali sedeti in beračiti? Ne, samo podoben mu je!«  Dvom zamaši ušesa tistim, ki jim je oznanjen Jezus.
Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko moža, ki mu je Jezus odprl oči, zaslišijo farizeji in pismouki ter odkrijejo napako v postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo naredil nezakonito, v soboto, ki je vendar dan, namenjen počitku. Jezus je očitno grešnik. Ponavljanje zgodbe o Jezusovem znamenju ne zaleže. Mož, ki vidi, ni zanesljiva priča. Potrebna je širša preiskava!
Pripeljite priče in jih ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli! Možu, ki je spregledal, niti starši niso v pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo svetlobo, je potrebno nasilna izločitev. – Če so se predstavniki teme želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus, nasprotno, išče. »Verjameš v Sina Človekovega?« Z drugimi besedami – MI ZAUPAŠ? »Da, zaupam ti!« mu odgovori mož, ki je spregledal. Iz tega sledi Jezusov nauk. Samo kdor ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v dobesednem in duhovnem smislu. Kdor pa misli, da vidi, mu je to samoumevno in ne želi, da bi se ga motilo! Skratka, kdor noče videti, greši! (po: http://radio.ognjisce.si/sl/117/utrip/3885/)

4. postna nedelja

2017-13-2Danes je odmev sklepa tedna družine in materinskega dne. Še čestitke materam, ženam, dekletom!

Katero pero je v stanju opisati, kateri jezik izgovoriti tisto trpljenje in bolečine matere, ki je svojega ljubljenega Sina, prekritega z ranami in s krvjo oblitega, spremljala na morišče ter stala pod križem, ko jo je Jezus izročil svojemu ljubljenemu učencu Janezu. S svojimi ušesi je slišala, kako je njen Sin izročil svojega duha v roke Nebeškega Očeta, s svojimi očmi videla, kako je nagnil glavo in umrl. Tu se je izpolnila prerokba starčka Simeona: »Tvoje srce, Marija, bo presunil meč«. Toda Marija je tiho trpela, nobena tožba ni prišla iz njenih ust. Tako je postala Marija Kraljica mučencev, najlepši vzgled trpečih žena in mater. (po: bl. A. M. Slomšek)

SPORED ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA – V SOBOTO, 1. APRILA
9.00 do 10.00 Gomilsko spodnje
10.00 do 11.00 Gomilsko—zgornje
11.00 do 12.00 Zakl
12.00 do 15.00 posamezni, prvoob2017-13-3
15.00 do 16.00 Šmatevž
16.00 do 17.00 Grajska vas
17.00 do 18.00 Šentrupert
18.00 do 19.00 Trnava
Sklep s sv. mašo, ki jo bo vodil g. Janko Šket. Lepo vabljeni VSI.

2017-13-4ŠKOFIJAFEST—škofijski dan mladih celjske škofije bo v soboto 1. aprila 2017 v Salezijanskem mladinskem centru /župnija Blaženi A. M Slomšek v Celju/. Iz naše župnije naj bi na kvizu sodelovala vsaj ena ekipa. Čim več mladih pa naj se deleži tega srečanja, saj bo poleg navijanja za našo ekipo še dovol različnih športnih in drugih dejavnosti in bo vsak lahko našel kaj primernega zase. Za animatorje bo to hkrati dobro zagrevanje.

2017-12-3Tudi počitniški oratorij želi prispevati k rasti v dobrem otrok in mladih ter popestriti in združevati prijetno s koristnim, zato načrtujte čas za sodelovanje na oratoriju, ki bo letos na Gomilskem od 17. do 23. julija.

Naslovljeno na vas

S SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Marčevska seja Župnijskega pastoralnega sveta je bila je bila minuli četrtek. Po molitvi križevega pota v cerkvi je je bila na vrsti tema meseca po priročniku za letošnje seje ŽPS : na osebni ravni o pomenu odpuščanja, ki grešnika spremeni v novo bitje in nas zavezuje k temu, da smo priče Božjega usmiljenja. V okviru pastoralnega poslanstva pa smo se soočili z vprašanjem: Katera načela so nam v pomoč pri razločevanju in usmiljenem presojanju različnih situacij, v katerih živijo ljudje svoje medosebne odnose (npr. v izvenzakonskih skupnostih, ločeni in ponovno poročeni, zapuščeni od zakonca, s strani zakonca zlorabljeni zaradi alkohola, drog in nasilja …)? Pri iskanju odgovorov—načel, smo se ozirali na papeževo pastoralno spodbudo Radost ljubezni. Ta prav v ničemer ne spreminja katoliškega pogleda na zakon in družino, pač pa nam naroča nam naroča, naj mamo pri ljudeh, ki živijo v nepopolnih oblikah zakona in družine, v vidu posebne ali celo izjemne okoliščine, ki ovirajo prehod v optimalne oblike. To velja tudi glede dopustnosti prejemanja sv. obhajila.
Sledil je pregled dogajanj v župniji v zadnjem obdobju: med najpomembnejšimi prvo srečanje z enim od dveh misijonarjev, ki bosta vodila v adventu pri nas misijon in škofijska slovesnost ob dnevu svetniških kandidatov celjske škofije s posebnim poudarkom na duhovniku Izidorju Završniku, katerega stoletnico rojstva obhajamo. Oba dogodka sta po mnenju prisotnih bila lepo doživetje za vse, ki so se ju udeležili. Številni zaslužijo vso pohvalo za velikodušno pomoč in sodelovanje pri pripravi in izvedbi slovesnosti. Žal pa je bila udeležba daleč pod pričakovanjem. G. škof je bil neprijetno presenečen, da ne znamo dovolj cenit to kar imamo in da je pri mnogih čut pripadnosti župniji in škofiji usahnil. V drugem primeru, ko je bila slovesnost zunaj cerkve nas vsaj nekoliko opravičuje hladen veter. Za naprej naj bi v tem času ne imeli takšnih slovesnosti na prostem.
Prvo nedeljo v maju naj bi se z avtobusom pridružili peš romarjem na Brezjah.

MAŠNI NAMENI

NED – 26.3.
4. POSTNA NEDELJA
Evgenija mučenka
7.00 češčenje – kratek križev pot.
7.30 za vse župljane
10.00 za +Danijela in vse Brišnikove
Prvoobhajanci in starši

PON. 27.3.
Gelazij, škof
19.00 za +rodbino Klančnik

TOR – 28.3.
Vojan (Bojan), knez
19.00 za +Miha Brinovca oblet.

SRE – 29.3.
Bertold, red. ustanov.
19.00 za +Marijo , Franca, Janija Račigaj

ČET – 30.3.
Amadej (Bogoljub), vojvoda
17.00 križev pot: za spravo (v Šentrupertu)
za +Ivana Marguča -osmina
19.00 za +Antona Šlandra –oblet.

PET – 31.3.
Kornelija, mučenka
19.00 križev pot: za mir
za + v dober namen (M. R.)

SOB – 1.4.
Agapa (Ljuba) in Irena, mučanki
CELODNEVNO ČEŠČENJE
8.00 za srečno zadnjo uro
Od 9. do 19. ure ČEŠČENJE
19.00 za + Marijo Orožim oblet. in vse Mlinarjeve
za +Stankota Lobnikarja

NED – 2.4. – tiha ned.
5. POSTNA NEDELJA
Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustan.
7.00 češčenje – kratek križev pot.
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo in vse Stepišnikove (v Šentrupertu)

Svetopisemska skupina se sestane v torek ob 19.45 uri. Lepo vabljeni.

Veroučenci vabljeni h križevem potu. V tem tednu še posebno 6. razred.

Kandidati za prvo sv. obhajilo bodo imeli v soboto pripravo na prvo sv. obhajilo v Domu srečanj. Naj pridejo zagotovo.

Bralci v ned.: I. Sonja Mandelc, Franc Skok II. V Št.R. Petra Basle, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Luka Semprimožnik, Rok Rojnik
Krašenje župnijske cerkve: Zakl