Oznanila za 15. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-15-1
Pripeljala sta oslico in žrebe; in položili so nanju svoja oblačila in Jezus je sédel nanje. Zelo veliko ljudi je na pot razgrnilo svoje plašče; drugi pa so z dreves sekali vejice in jih stlali po poti. Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21,7–9)

BESEDA O BESEDI

PASIJON Mt 26,14–75;27,1–66

Vse, kar je Jezus Kristus živel in učil, se strne v dogajanju njegovega pasijona, trpljenja, s smrtjo in vstajenjem; torej v skrivnostnem dogajanju, ki ga imenujemo velikonočna (pashalna) skrivnost. – Startno mesto tega velikonočnega izhoda je trpljenje, saj je trpljenje posledica greha, duhovne ujetosti, iz katere nas more rešiti samo Bog. Zato je tudi zelo logično, da je Bog želel biti najprej s človekom solidaren v trpljenju. Verjetno bi v svoji vsemogočnosti lahko izbiral med neštetimi konkretnimi možnostmi načina odrešenja. A zgodovinsko, dejansko se je odločil za pot trpljenja. Pri tem ostaja nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj prav po poti trpljenja? Vedno znova je mogoče iskati odgovor le v smeri zaupanja Bogu, da je izbral pot, ki je za človeka najprimernejša. Sam je hotel postati nam enak v vsem, razen v grehu, da bi se nam laže približal in se tudi v posledicah greha z nami poistovetil ter tako premagal greh. Zanimivo je, da latinska beseda passio (trpljenje) nosi v svojem korenu tudi pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike angažiranosti, celo dokončne predanosti neki stvari, ali še bolje osebi iz ljubezni. Zato bi lahko sklenili, da je Jezusov pasijon izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga do človeka, v Jezusu Kristusu pa tudi človeka do Boga. Ljubezni, ki gre do konca!
Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je seveda moralo izvršiti v nekih konkretnih okoliščinah in s konkretnimi vlogami posameznikov, a je jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti le uporabil te okoliščine, da je izpolnil svoj načrt rešitve človeka iz posledic greha. Zato tudi kristjani v svoji grešnosti v vsakem času prevzemamo svoj delež krive in odgovornosti za trpljenje in smrt našega Gospoda. (po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu)

Cvetna nedelja

Priprava na veliko noč:
Priložnost za velikonočno spoved bo še vsak dan do velikega četrtka pol ure pred bogoslužjem; kasnejebo manj možnosti, nekaj pa gotovo še.: v župnijski cerkvi na veliko soboto pri po blagoslovu velikonočnih jedil, v Šentrupertu 20 minut pred blagoslovom. K sv. obhajilu pa ste vabljeni za praznike tudi vsi, ki ste bili drugje pri spovedi.
Starejši in bolni so na prvi petek in soboto prejeli obhajilo. Če še kateri želijo, sporočite, prosim, župniku.
Urejanje cerkva za praznike: »generalno čiščenje« župnijske cerkve je bilo že prejšnji mesec za škofijsko slovesnost, zato tokrat prosimo samo za cvetje za okrasitev božjega groba in oltarjev. Prosimo pa za ureditev podružnic, saj bo v vseh blagoslov velikonočnih jedil, v grajski pa tudi sv. maša.

SVETO BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU
VELIKI PON. – 10.4. 19.00 sv. maša /za +Franca Obreza
Domnij (Domen), škof, mučenec

VELIKI TOR. – 11.4. 19.00 sv. maša /za +Slavico Drolc (r. d.)
Stanislav, škof, mučenec

VELIKA SRE. – 12.4. 19.00 sv. maša /za +Jožeta Tiselja
Julij I., papež

2017-15-2VELIKI ČET. –13.4. Spomin Jezusove zadnje večerje, dan zahvale za sv. obhajilo in duhovništvo ter prošnje zanj.
19.00 bogoslužje v. četrtka: Jezusova nova zapoved.
sv. maša /za +Marijo Praprotnik –30. dan
Bedenje »z Jezusom na Oljski gori« – Jezus vabi tudi nas, naj ostanemo z njim in molimo.

2017-15-3VELIKI PET. – 14.4. Dan Jezusovega odrešilnega trpljenja in smrti. Premišljujmo skrivnost križa!
15.00 križev pot Božji grob /dar za božji grob v Jeruzalemu
19.00 obredi velikega petka: /edinstveni v letu/: besedno bogoslužje, češčenje sv. križa in sveto obhajilo. Strogi post!

VELIKA SOB. –15.4. Dan Jezusovega groba. V kapeli Božjega groba pa častimo Kristusa v sv. hostiji.
2017-15-4Blagoslov ognja /gobe/ ob 7.00 pri župnijski cerkvi.
Blagoslov velikonočnih jedil: ob 11.00 v župnijski cerkvi, ob 13.30 v Šmatevžu, ob 14.30 v Šentrupertu, ob 15.00 v Grajski vasi in ob 16.00 v župnijski cerkvi. Pri blagoslovu jedil sodelujte v cerkvi, da boste tudi vi prejeli blagoslov.
Pri božjem grobu častimo Odrešenika. Še spovedovanje.
Sklep postnega časa. Čemur smo se v postu odpovedali, dajmo v dar.

2017-15-5V E L I K A   N O Č /v soboto zvečer
20.00 ! velikonočna vigilija: zberemo se pred cerkvijo, pri kresu. Slavje luči, hvalnica v. sveči, blagoslov krstne vode.
sv. maša z Alelujo /za +Antona Pintarja

VELIKA NED. – 16.4. Praznik Jezusovega vstajenja
2017-15-67.30 ! vstajenjska procesija, sv.maša /za vse župljane
10.00 ! sv. maša /za +Franca Šrama, zakramenti uvajanja

Radi se udeležujte bogoslužja v tem svetem času. Ves veliki teden vam bodi blagoslovljen, velika noč pa krona vsega praznovanja!
NAJ VESELA ALELUJA NAPOLNJUJE VAŠA SRCA!

Naslovljeno na vas

Karitas: Papež Frančišek nas v letošnjem postu nagovarja preko apostolske spodbude Radost ljubezni in nas pošilja k tistim ranjenim in neurejenim, ki so drugačni, ki morda ne spadajo v naš okvir norm in predpisov. Kliče nas, da poklonimo delček radosti in ščepec ljubezni svojemu bližnjemu… Obiščimo med velikonočnimi prazniki bolne, starejše in osamljene v naši bližini.

Pozdravljeni animatorji oratorija Gomilsko!
Vabimo vas v soboto, 22.4. ob 9.00 uri v Dom srečanj. Vse nove kandidate za animatorje lepo vabimo, da se nam pridružijo. Udeležbo, prosim, potrdite na telefon 051246948 —Jana Hrušovar

Dragi bralci in starši!
Zaključna prireditev Slomškovega bralnega priznanja 2016/17, bo v soboto, 6. maja 2017, med 9.00 in 15.00 na Ponikvi. Program srečanja: 9.00–9.30: zbiranje v OŠ Blaža Kocena na Ponikvi, 9.30: uvodni pozdrav, 9.45: predstava »Kekec« dramske skupine OŠ Blaža Kocena Ponikva, 10.30: podelitev priznanj, 11.00: malica, 11.45: na poti »Od setve do žetve«, 14.00: sveta maša v cerkvi.
V popotnem nahrbtniku naj bosta jedača in pijača za malico/kosilo. Čakajo nas lepa doživetja. Prevoz bo organiziran. Pred Domom srečanj se bomo zbrali ob 8. uri, vračali se bomo okrog 16.30 ure.
Hvala vsem, ki ste otrokom pomagali in jih spodbujali pri branju. Marija Rančigaj, 041-696-866

V tem tednu
Bralci: v velikem tednu, zlasti za veliko noč bodite vedno na razpolago.
Dežurni ministrant(ka): Jošt Polak in Špela Završnik, od četrtka pa VSI
Krašenje župnijske cerkve: Grajska vas