Oznanila za 16. teden 2017

VELIKA NOČ 2017

2017-16-1Velikonočna hvalnica oznanja.
»Zveličar naš je vstal in smrt premagal! Gospod živi« – od vsepovsod odzvanja –
Z močmi teme je Kristus v boju zmagal.
V vstajenjskem siju moremo zdaj zreti
celotno odrešenja.

V veselju s Cerkvijo zdaj smemo peti Gospodu, Kralju večnega življenja,
ki pekel, smrt Ga nista mogla streti…
O čudež, vreden trajnega strmenja!
Odrešeni smo in naš dom je pravi
v nebesih, kjer je Kristus v večni slavi.

Tvojo smrt oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo …
Še zlasti v teh velikonočnih praznikih. Naj nas to oznanjevanje in slavljenje 2017-16-2napolnjuje z mirom in veseljem.
Pa ne le enkrat ali dvakrat v letu, ampak nedeljo za nedeljo, da bomo trajno povezani s Kristusom in med seboj,
Vam vsem voščimo

Župnik z župnijskimi sodelavci

VELIKA NOČ

BESEDA ŽIVEGA BOGA2017-16-3

Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. (Jn 20,6–8)

BESEDA O BESEDI

ENKRATEN BOŽJI POSEG Jn 20,1–9

Velikonočno oznanilo, da je Bog Oče obudil od mrtvih svojega učlovečenega sina Jezusa Kristusa, je krščanski odgovor na večno vprašanje vsega smisla človekovega življenja in obstoja stvarstva sploh ter edinstveno razodetje glede enega izmed temeljnih bivanjskih vprašanj človeštva o življenju po smrti. Seveda vsa verstva odgovarjajo na to isto vprašanje odrešenja, vsako ima svojo vizijo in svojo pot. Krščansko oznanilo je izvirno prav v tem, da je vstajenje Božji poseg, večno življenje pa Božji dar, v nobenem primeru ne sad človekovega prizadevanja. Jezus se je kot človek v smrti na križu v ljubezni povsem izročil v Očetove roke, Oče pa ga je obudil od mrtvih kot odgovor na njegovo brezpogojno podaritev. Tako je prvič neka človeška narava, v tem primeru seveda Jezusova, izšla iz območja padlega stanja in dosegla končni cilj, bivanje pri Bogu. Tako je Jezus Kristus kot človek, obujen od mrtvih, postal vrata k Očetu; samo po njem se namreč pride domov. – Jezus Kristus pa ni vstal od mrtvih in se vrnil nazaj v način našega sedanjega zemeljskega bivanja, pač pa je pričel bivati tudi kot človek na povsem drugačen način, ki ga nihče izmed živečih na zemlji ni izkusil. Bog Oče je tudi Jezusovo človeško naravo pritegnil v svoj Božji način bivanja, v bivanje pri sebi, o katerem ne vemo veliko več kot to, da človeško oko kaj podobnega še ni videlo, uho ne slišalo in človekovo srce ne doživljalo (prim. 1 Kor, 2,9). Vstajenja torej ne smemo zamenjevati z obujanjem mrtvih, kot je na primer obuditev Lazarja, kajti ti so morali vnovič umreti. Vstajenje pa pomeni tudi za materijo neki do takrat še nepoznan način obstoja, v katerem se spremeni doživljanje prostora in časa.
Poudariti moramo, da je krščansko pojmovanje vstajenja nekaj povsem drugega kot reinkarnacija. Ta pomeni vnovično pojavitev, sicer v novi identiteti, na tem svetu; v bistvu nič resnično novega, ampak le v novi obliki in kočno največkrat z izginotjem osebnega jaza. Pri Jezusovem vstajenju pa oseba ostane ista. Gre pa za drugačen način doživljanja časa in prostora. (po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu)

Naslovljeno na vas

VELIKONOČNO VOŠČILO NAŠEGA ŠKOFA /zadnji del/

V teh dneh si segamo v roke, pišemo voščila in si voščimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. Tudi narava se vključuje v to praznično dogajanje, ko se prebuja, cveti, raste in se odeva v pomladno cvetje in zelenje. Posebej smo veseli, da letos Veliko noč obhajamo ne le skupaj z brati evangeličani, ki se ravnamo po gregorijanskem koledarju, ampak tudi z brati in sestrami Srbske pravoslavne Cerkve, ki se ravnajo po starejšem julijanskem koledarju. Potrudimo se, da bomo drug drugemu, posebej našim preizkušenim in pomoči potrebnim bratom in sestram pomagali k lepemu praznovanju.
Problemi in težave bodo ostali tudi po prazničnih dneh. Temu se ne moremo izogniti. Vsi pa želimo, da bomo po teh prazničnih dneh obogateni z duhovno vsebino velikonočnega praznika postali drugačni, bolj pripravni za Božje kraljestvo, bolj pripravljeni soočiti se z obstoječimi problemi in nalogami in jih reševati za naš skupni blagor, v Božjo slavo za našo varno in srečno sedanjost in za svetlo prihodnost. To je moja želja, to je moje velikonočno  voščilo.+ dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

VABILO NA BOGOSLUŽJE ZA DUHOVNE POKLICE
Vsako tretjo nedeljo je v Marijini cerkvi v Celju molitveni shod za duhovne poklice. Vsakokrat so na vrsti župnije ene dekanije. Prihodnjo nedeljo bomo župnije braslovške dekanije—torej tudi naša župnija. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. pa somaševanje. Lepo vabljeni vsi.

PROŠNJA ZA PODPORO HUMANITARNO MEDICINSKI ODPRAVI NA MADAGASKAR
Trije mladi zdravniki in zobozdravnica se letos v maju za tri mesece odpravljajo v Montango na Madagaskarju, kjer bodo delovali v misijonskem dispanzerju, ki ga je do nedavnega vodil slovenski misijonar Izidor Grošelj. Sredstva za odpravo (zdravila in drug medicinski material) zbirajo sami in se s prošnjo obračajo tudi na nas. Prispevke bodo zbirali prihodnjo nedeljo, 23.4. po obeh sv. mašah. Za prispevke se že vnaprej zahvaljujejo.

MAŠNI NAMENI

NED – 16.4.
VELIKA NOČ2017-16-4
Bernardka Lurška, dev.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca Šrama
Zakramenti uvajanja

PON. 17.4.
VELIKONOČNI PON.
Robert, opat
7.30 za +Ano Pristalič in vse njene (v Grajski vasi)
10.00 za +Sonjo in Borisa Topovšek
2 krsta

TOR – 18.4.
Evzebij, škof
19.00 za + Riharda Posedela—osmina
Ves teden velikonočna osmina

SRE – 19.4.
Leon IX, papež
19.00 za +Vero –oblet. in Viktorja Jelen

ČET – 20.4.
Teotim, misijonar, škof
17.00 za +Dragota –oblet., vse Ribičeve (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo Šlander

PET – 21.4.
Anzelm, škof, c. učitelj
19.00 za + Marijo (Miro) Turk

SOB – 22.4.
Leonid, mučenec
19.00 za +Brankota in vse Piklnove

NED – 23.4. -BELA
2. velikonočna ned.Ned. Božjega usmiljenja,
Jurij, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Nikico in Julijano Rančigaj

V tem tednu: ves teden velikonočna osmina—podaljšan velikonočni praznik, še zlasti ponedeljek, ki je tudi dela prost dan; vabljeni v cerkev.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. Tilen Hadolin, Majda Jelen; II. Marija Rančigaj, Robert Natek.
Dežurni ministrant(ka): Ana Jelen, Katarina Možina
Krašenje župnijske cerkve: Trnava