Oznanila za 17. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-17-1
Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so verovali.« (Jn 20,27–29)

BESEDA O BESEDI

ZAKLENJENA VRATA MOJEGA SRCA Jn 20,19–31

Vstali, ki ga predstavlja tudi današnji evangelijski odlomek, pride skozi zaklenjena vrata. Ne more ga zadržati strah učencev, da ne bi prišel skozi zapahnjena vrata in jim zaželel miru. To je čudovita podoba vstajenja: svoja vrata prepogosto zaklepamo pred drugimi, nikogar ne pustimo vstopiti, skrivamo se za oklep strahu. Vstajenje pomeni, da nobena ključavnica ali zapah ne moreta zadržati Vstalega, ki želi doseči naše srce in vstopiti pri nas. In nobena krščanska skupnost, ki se zapre pred drugimi, ne more preprečiti, da sam Vstali ne bi stopil v njihovo sredino in je spremenil. – Sam Jezus pravi »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, bo rešen; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« Jezus pa ne vstopa samo skozi naša zaprta vrata, ampak je on sam vrata, skozi katera lahko vstopimo v življenje. – Vrata so podoba prehoda iz enega območja na drugega, npr. iz tega sveta v onostranstvo, iz posvetnega v posvečeno območje … V drugačno življenje. – V sanjah včasih ne najdemo vrat, ki vodijo v naš dom. To je lahko podoba, da ne najdemo poti do svojega srca, do samega sebe, da se samo iščemo, izgubljamo pa stik s svojo dušo. Če bomo stopili skozi vrata, bomo sposobni iti iz sebe in v svojo globino, povezani bomo s svojim srcem in sposobni bomo oblikovati svet okoli sebe.
Kristus kot prava vrata – to je lepa podoba za vstajenje. Naj svoja vrata še tako zapahnemo (kot so to storili tudi učenci v današnjem evangeliju) – Kristus kot vrata v življenje bo prodrl skozi naša zaklenjena vrata. In ko prodre do nas, najdemo po njem pot k samemu sebi. (po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

2. velikonočna nedelja – bela

Vsaka nedelja je »spomin« Jezusove velike noči. Po soglasnem pričevanju evangelistov je Kristus vstal »prvi dan tedna«. Ta dan so se zgodili vsi tisti dogodki, na katerih temelji vera kristjanov. Jezusovo vstajenje, velikonočna prikazovanja, izlitje Svetega Duha. Prvi kristjani so sprejeli judovski tedenski ritem, toda od vstajenja naprej so dali temeljni pomen prav »prvemu dnevu po soboti« (prim. Lk 24,1). Evangelista Janez in Luka nam postavljata v vrhunec tega dne prav spomin obeda z Vstalim. Kot nadaljevanje obedov z Jezusom so bila »srečanja« prvega dne v tednu. Spomnimo se na apostolska dela, ki nam poročajo, da so se verniki zbrali kot občestvo (ena družina), da so skupaj »lomili kruh« in poslušali besedo apostola.
Z udeležbo pri maši družina posveti prostor in čas, daruje energijo in sredstva, se uči, da življenje ni sestavljeno samo iz potreb za uslišanje, ampak iz odnosov, ki jih gradi. Zastonjskost nedeljske evharistije zahteva, da je družina deležna spomina Jezusovega vstajenja. Pri vsaki maši se družina hrani z besedo in kruhom, ki da okus in smisel besedi in hrani, ki se deli pri domači mizi. Otroci se tako lahko že od malega vzgajajo v poslušanju besede, doma ponavljajo to, kar so slišali v skupnosti. To jim pomaga odkrivati nedeljo kot »Gospodov dan« – dan, ki je drugačen od ostalih! Je srečanje z vstalim Jezusom kot središčem nedelje.
Spomin križanega, ki je vstal, označuje razliko med nedeljo in prostim časom: če ne srečamo Njega, praznika ni, obhajilo ostane samo čustvo, nesebična ljubezen samo gesta solidarnosti, ki pa ne gradi krščanskega občestva in ne vzgaja za poslanstvo. Medtem ko nas vodi v srce Boga, nedeljska evharistija gradi družino in družina v občestvu kristjanov na nek svojevrsten način gradi evharistijo. (po: Družina: delo in praznovanje (VII. Svetovno srečanje družin))

Nebeški Oče, pomagaj nam, da ne bomo samo neverni Tomaži,2017-17-2
ampak bomo znali reči kot Tomaž: »Moj Gospod in moj Bog!«
Daj nam moči, da bomo verovali, ne da bi videli.
Tvoj Sveti Duh naj nas dan za dnem spominja,
da imamo poslanstvo – da smo vsi poslani delati za mir.
 (po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah)

Naslovljeno na vas

Z APRILSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Bila je v četrtek,19. aprila. Po molitvi v cerkvi se je začelo delo v Domu srečanj s pregledom sklepov prejšnje seje in dogajanj v zadnjem mesecu. Za celodnevno češčenje (1.4.) smo ugotavljali, da je bilo lepo, a udeležba je bila nekoliko slabša. Tudi na veliko soboto in veliko nedeljo smo bili s praznovanjem zadovoljni; manj pa z udeležbo na veliki četrtek in petek.
– Tema meseca z naslovom Razsvetljeni s pogledom Jezusa Kristusa nas je spodbujala k usmiljenju, saj nismo poklicani k temu, da bi koga obsojali.
– Glede prve sv. spovedi, ki bo 12. maja in prvega sv. obhajila, ki bo letos že 14. maja (ker gredo otroci tretjega razreda naslednji teden v šolo v naravi) je bilo poudarjeno, da je zlasti slednje praznik za vse občestvo in naj bi bili pri njem v čim večjem številu udeleženi.
– Glede župnijskega dne je prevladalo mnenje, da ostane na dan zaključka oratorija—letos 23. julija (zato bo morala biti pri nas Krištofova nedelja en teden kasneje).
– Sprejeta je bila pobuda, da bi imeli tudi pri nas šmarnično pobožnost ob nedeljah popoldne ob 15. ali 16. uri (kdaj bi vam bolj ustrezalo?) pri kakšnem znamenju—kapelici, križu, … Prvo nedeljo, 7.5. še ne, ker bo ta dan romanje na Brezje, kjer se bomo pridružili peš romarjem.
– Župnijski misijon se naglo bliža—potrebno bo pospešiti pripravo: radi bi ustanovili molitveno skupino za misijon, vsekakor pa bomo bo nedeljah na koncu bogoslužja molili Molitev za uspeh misijona. Tudi doma jo radi molimo.

VABILO NA BOGOSLUŽJE ZA DUHOVNE POKLICE
To nedeljo (23.4.) bodo zadolžene za sodelovanje župnije braslovške dekanije—torej tudi naša župnija. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. pa somaševanje. Lepo vabljeni vsi.

PROŠNJA ZA PODPORO
Trije mladi zdravniki in zobozdravnica se letos v maju za tri mesece odpravljajo v Montango na Madagaskarju. Sredstva za odpravo (zdravila in drug medicinski material) zbirajo sami in se s prošnjo obračajo tudi na nas. Prispevke bodo zbirali to nedeljo, 23.4. po obeh sv. mašah. Za prispevke se že vnaprej zahvaljujejo.

MAŠNI NAMENI

NED – 23.4. -BELA
2. velikonočna ned.
Ned. Božjega usmiljenja, Jurij, mučenec    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Nikico in Julijano Rančigaj

PON. 24.4.
Fidelis, duhovnik, muč.    
19.00 za vse +Juhartove

TOR – 25.4.
Marko, evangelist    
19.00 za +Ivana in starše Vaš

SRE – 26.4.
Marija Mati dobrega sveta     
19.00 za +Marijo Semprimožnik

ČET – 27.4. d. p. dan
Cita, dekla    
17.00 za +Ivana Marguča –30. dan (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo Podbregar

PET – 28.4.
Vital, mučenec    
19.00 za + Martina Luknerja

SOB – 29.4.
Katarina Sienska, dev., cerkv. uč., soz. Evrope    
19.00 za +Antona Kovačiča

NED – 30.4.
3. velikonočna ned.
Pij V., papež    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Anico Drev
Začetek tedna molitve za duh. poklice

V tem tednu: se začnejo za veroučence počitnice. 1. maja že šmarnice!

Priprava na prvo sv. obhajilo bo za vse kandidate v torek ob 17.30 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Z njimi naj bo tudi vsaj nekaj staršev.

Svetopisemska skupina v torek ob 19.45 uri v župnišču. Lepo vabljeni.

Peš romanje na Brezje bo od 5. do 7. maja. Info: Marija Orožim, 031280574.

Bralci v ned.: I. Janez Jelen, Elza Vasle II. Petra Rančigaj, Eva Skok
Dežurni ministrant(ka): Jan Juhart, Luka Rožič Plazovnik
Krašenje župnijske cerkve: Zakl