Oznanila za 45. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Vi pa se ne dajajte klicati z imenom »učenik«,
zakaj eden je vaš Učenik, vi vsi ste pa bratje. Tudi ne kličite nikogar na zemlji »oče«, zakaj eden je vaš Oče, nebeški. Tudi se ne imenujte vodniki, zakaj eden je vaš vodnik, Kristus. Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal,
bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan. (Mt 23,8–12)

BESEDA O BESEDI

NASVETI IN OPOMINIMt 23,1–12

Pismouki in farizeji so Božji nauk, posredovan po Mojzesu, podredili svojemu okusu in svojim željam. Sebe so postavili za središče in merilo vsega. Zato jih je Jezus grajal. Kdo ve, če se ni tudi nas prijelo kaj (ali morda celo veliko) duha farizejev in pismoukov? Nekaj vprašanj kot razmislek ob današnjem evangeliju:
Smo središče našega učenja mi ali je Jezus? Oznanjamo svojo (človeško) modrost ali modrost križanega Kristusa? Nam gre za uveljavljanje moči, zemeljskega sijaja, zunanje uspešnosti? Težimo za tem, da bi se ponašali s svojim uspehi, s svojo preteklostjo, s svojim »smo pa le mi imeli prav«? Merimo svojo vrednost po tem, koliko raznih priznanj, imenovanj in odlikovanj smo prejeli?
Katera knjiga nam pomeni več: zakonik ali Jezusov evangelij? Iščemo v evangeliju črko ali duha? Precejamo komarje in spregledujemo slone?So naše nedeljske maše zgolj izpolnitev zapovedi ali pa družinska srečanja ob Jezusu? So naše župnije predvsem cerkvenopravne ustanove ali pa skupnosti ljudi, ki jih povezuje Kristusova ljubezen? Imamo sebe za nezmotljive učitelje in vodnike ali pa hodimo vsi vsak dan v šolo k edinemu Učitelju in Vodniku?
Smo sprejemljivi za dobrohotne nasvete? Se bojimo dobronamerne kritike? Bi vzrojili, če bi nas na primer kdo opomnil »Bodi manj uraden in bolj domač?« Manj razumarski in bolj toplo človeški. Manj zahteven in bolj razumevajoč. Manj posveten bolj duhoven. Manj grob in bolj vljuden. Manj zapovedovalen in bolj pripravljen na pogovor. Manj se bori proti zlu in bolj uveljavljal dobro. Manj govori ni več stori. Manj toži nad slabimi časi in več veselega upanja vnašaj v svoj prostor. – Kdor ne sprejme nasvetov in opominov, si sam zapira pot k napredku. Ostal bo vedno isti in ponavljal vedno iste napake. (po: Beseda da Besedo)

 

31. nedelja med letom—zahvalna nedelja

Gospod,
hvala ti za rodovitno zemljo …Hvala za travnike, polja in njive,
za svetlobo in temo, za tvoj dotik v rosi in tvoj smehljaj v cvetu …
Hvala za vsak najmanjši dar, saj so le–ti najlepši.
Hval ti, Gospod, ker ti nikoli ne jemlješ,
ampak vedno daješ v obilju.
Amen.
(po: Uvodi pri nedeljskih sv. mašah)

 

ŠKOFOVA ZAHVALA
Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, animatorjem birmanskih in drugih skupin, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.

Zahvala vsem dobrotnikom, ki z vašimi darovi za sv. maše pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.
Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, binacije, trinacije, prispevek za socialno zavarovanje in druge prispevke, ki jih oddajate na škofiji.
msgr dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

ŽUPNIKOVA ZAHVALA
Župnik se pridružujem zahvali v vsem, kar velja zanaše župljane.Hvala tudi za vse molitve, žrtve za uspeh župnijskega misijona in za seznanjanje ljudi s tem pomembnim dogajanjem v začetku adventa. Hvala, misijonarjema, ki mislita na nas poslanstvo med nami pripravljata.
Zahvalim seše za vsekar ste dobrega namenili meni osebno.

Naslovljeno na vas

Krščena je bila
V nedeljo, 15. oktobra je prejela zakramentsv. krsta Tereza Glušič iz Šmatevža 37in je bila v polnosti vključena v naše župnijsko občestvo. Župljani se je veselimo in ji voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje. Dogodek je bil toliko bolj pomenljiv ker je bil krst četrtega otroka v družini!

KARITAS: V cerkvi so še na voljo nagrobne sveče od Karitas. Priporočen dar je 1,20 EUR.
Ozimnico za Karitas bomo zbirali v tednu Karitas.

Slomškovo bralno priznanje (SBP)
Veroučenci, vključite se v branje za SBP! Večino knjig lahko dobite pri katehistinji. Seznam knjig, med katerimi lahko izbirate je na internetnih straneh SKU (http://sku.rkc.si/index.php/content/display/1880/20/20). Lahko si jih izposodite tudi v knjižnicah. Za dosego zlate značke je potrebno prebrati štiri knjige, kar je do sedaj uspelo še vsakemu.  Zaključno srečanje je 5. maja 2018 na Slomškovi Ponikvi.

Spoštovane pletilje!
Na nedeljskem srečanju smo ugotovile, da je cilj že na dosegu naših oči, tako časovno, kot po namenu. Sv. Miklavž je nad pomočjo navdušen, za obdaritev vseh otrok pa rabi 140 šalov. Nekatere ste se resnično izkazale in »vlečete voz«, na katerem je sedaj 100 šalov. Vsem drugim pa se še priporočamo, da na ta voz naložimo še preostanek šalov in ga skupaj pripeljemo pred Dom srečanj, v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 17.30 uri. V imenu vseh pletilj prosim, da iztisnemo še zadnje moči.
Marija Rančigaj

MAŠNI NAMENI

NED – 5.11.
31. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA
Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
7.00 češčenje—s sodelavci Karitas
7.30 za vse župljane, zahvalna
10.00 za +Žilnikove (M. R.) (v Šentrupertu), zahvalna

PON. 6.11.
Lenart, opat
17.00 za +Zofijo Anžlovar –osmina

TOR – 7.11.
Engelbert, škof
17.00 za +Ludvika Sajovica in Filipa Slakana

SRE – 8.11.
Godfrid (Bogomir), škof
17.00 za +Leopoldino Vasle

ČET – 9.11.
Posvetitev lateranske bazilike
16.00 za +Pavlo in Ivana Cizej in Ivija (v Šentrupertu)
17.00 za +Antona Kovačiča

PET – 10.11.
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
17.00 za +Ivanko –oblet, vse Hacetove

SOB – 11.11.
Martin (Davorin), škof
17.00 za +Franca Hudomalj

NED – 12.11.
32. nedelja med letom
Emilijan (Milan), duhovnik, spokornik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše Miha in Adelo Derča in Marijo (v Grajski vasi), zahvalna

V tem tednu:
Sestanek tajništva ŽPS bo v sredoob 18.00 uriv župnišču.Vabljeni.

Bralci:v nedeljo.: I. Griguljak Saša, Janez Jelen; II. V Grajski vasi. Melanija Hadolin, Anja Šketm
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Zala Jelen
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž