Oznanila za 44. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Učenik, katera je največja zapoved v postavi?«
Jezus mu je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka:  Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.« (Mt 22,36–39)

BESEDA O BESEDI

ODLOČITEV ZA LJUBEZEN Mt 22,34–40

Vsak dan sprejemamo – zavedno ali nezavedno – odločitve za ljudi, za stvari in za poti, ki so nam pomembne. Pred odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S tem je odločitev za nekoga ali za nekaj obvezno tudi odločitev proti vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je pogosto težko dokončno odločiti in se tako posloviti od vseh ostalih alternativ. Nadvse radi bi si pustili odprtih več poti. Tesaloničani so se, kot slišimo v današnjem drugem berilu, kljub velikim težavam odločili za Jezusovo pot. Očitno je Pavlu tako zelo uspelo prepričati občestvo s svojimi besedami in dejanji o življenjski poti s Kristusom, da jo je bilo pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim težavam. Očitno so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili s svojim načinom življenja in s svojo vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in prepričljivi glede določene odločitve smo lahko le, če nam je jasno, da je ta odločitev bistvenega pomena za naše življenje. Resnična in globoka odločitev za Boga, ki smo jo sprejeli v upanju in zaupanju, je odločitev za Boga, ki je življenje in nam podarja življenje.
Odnos z Bogom je “celosten” le takrat, ko vključuje odnos s soljudmi. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega sta neločljivo povezani, kar vidimo tudi v evangeliju, ko farizerji sprašujejo Jezusa, katera je največja zapoved (osnovna zapoved) v postavi, Jezus pa povzame v dvojni zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega. V preprostem in jasnem odgovoru ne spomni na bistveno in osnovno le učenikov svojega časa, temveč tudi nas. V naše življenje nam je potrebno vključiti zgolj obe strani ljubezni kot celostno ljubezen – v naše srce, dušo in duha. In to ne zgolj v teoriji, temveč v dejanjih! Kot vemo, je ljubiti Boga in svet filozofsko-teoretsko vedno bolj preprosto kot zavestno posvetiti naš čas Bogu ali širiti po svetu našo ljubezen do njega, tako da se približamo ljudem v našem življenju z dobrohotnostjo, spoštovanjem in odgovornostjo. Če obdržimo ta princip v srcu, smo razumeli bistvo naše krščanske vere. (povzeto po: virc.at)

 

30. nedelja med letom—žegnanjska nedelja

Žegnanjska nedelja
Danes čutimo hvaležnost našim prednikom, da so postavili to prebivališče Boga med nami. Misel pa je naravnana na sedanji trenutek: hvaležni smo Gospodu, da lahko pridemo k njemu na obisk in pogovor, da smemo z njim darovati najsvetejšo daritev, prisluhniti Njegovi besedi. Tu nam je dano sprejemati dar sprave, ob Njem moremo utrjevati medsebojne prijateljske vezi. V katerokoli cerkve bomo vstopili, v domačo ali v stolnico ali v podružnico na hribu, se ne bomo ustavljali le pri občudovanju umetnostnih spomenikov, ne bo nas bodlo le vprašanje, kako je cerkev urejena, ampak bomo v njej predvsem doživljali bivališče Boga med nami, kraj srečanja z Gospodom. Spoštljivo bomo Gospoda počastili in ga prosili: ostani z nami, Gospod.
Pomen božjega svetišča jedrnato opredeljuje kralj Salomon ob posvetitvi templja: poslušaj, Gospod, prošnje svojega ljudstva, ko bo molilo na tem kraju, to je kraj, kamor se bo človek zatekel v sleherni stiski, kraj kjer bo  vero v Boga izpovedoval s trdnim zaupanjem, da ga Bog sliši, da je z njim.
Apostolova misel se ne ustavi pri stavbi iz kamna, ampak pa ima pred seboj  Kristusa: z njim, ki je srednik nove zaveze, se človek srečuje v mestu živega Boga, po njegovi krvi, ki, prelita na križu, glasneje govori kot Abelova, človek prejema dar sprave, v osebnem srečanju z Odrešenikom, ko ga lastno srce obsoja, človek lahko začuti, da je Bog večji od njega;
V teh praznikih pa lahko prejmemo ob obisku cerkva odpustke, tudi popolnega, če izpolnimo pogoje: spoved, obhajilo, molitev.
Hvala vsem, ki z darovi pomagati vzdrževani in obnavljati naše cerkve, vse sodelujete pri bogoslužju v naših cerkvah, posebna zahvala velja cerkvenim ključarjem in ključarki za njihovo skrb zanje; prav tako krasilkam in krasilcem naših svetišč. Bog povrni vsem!

 

Naslovljeno na vas

VSI SVETI in SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

Če lahko veruješ,
da je Bog, ki te ima rad,
ne samo v življenju,
še veliko bolj po smrti –
potem ti smrt pomeni le tole:
kot otrok najdeš pot domov
k Očetu, v deželo,
kjer je vse dobro
in kjer se življenje šele začenja
v večnem SEDAJ.
Phil Bosmans

Veselimo se z nebeščani
in prosimo za rajne, ki so še potrebni Božjega usmiljenja
KARITAS
V cerkvi so še na voljo nagrobne sveče od Karitas. Priporočen dar je 1,20 EUR.

Od Škofijske Karitas Celje smo dobili vabilo, da za zahvalno nedeljo okrasimo oltar z živili, ki bi jih darovali za pomoči potrebne. Tisti, ki bi radi pomagali, lahko prinesete vrečke s hrano in jih oddate ob oltarju. Živila bomo posredovali družinam, ki živijo v pomanjkanju.

Ozimnico za Karitas bomo zbirali kasneje.

V tem tednu:
Karitas: sestanek sodelavcev Karitas bo v četrtek ob 18.00 uri v župnišču. Vsi lepo vabljeni.
Bralci: za praznike bodite bralci na razpolago, boste pri bogoslužju; v nedeljo.: I. Tilen Natek, Anka Trogar; II. V Št.R. Petra Basle, Karmen Posedel Golob
Dežurni ministrant(ka): v praznikih vsi, za navadne dni se javite
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

 

MAŠNI NAMENI

NED – 29.10.
30. nedelja med letom
ŽEGNAJSKA NEDELJA
Mihael Rua, duhovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše Jager Jerman in Marijo

PON – 30.10.
Marcel, mučenec
17.00 v dober namen

TOR – 31.10. D. reform.
Bolfenk (Volbenk), škof
17.00 za +Ljudmilo Grah
Sklep okt. rožnovenske pobožnosti

SRE – 1.11.
V S I  S V E T I
Dan spomina na mrtve –d. p. d.
Vigor, škof
7.00 spovedovanje—tuj spovednik
7.30 za več vneme za zveličanje
14.00 za vse župljane—žive in rajne
Molitev za rajne na pokopališču
16.00 Za +starše in vse Trapove (v Šentrupertu)
Molitev za rajne v cerkvi
18.00 rožni venec v župnijski cerkvi

ČET – 2.11.
Spomin vseh vernih rajnih
Malahija, škof
7.30 po papeževem namenu
16.00 za vse +Šramove (v Šentrupertu)
17.00 za vse verne rajne

PET – 3.11. prvi petek
Sabina Avilska, muč.
17.00 za +Drevove
Litanije Jezusovega srca

SOB – 4.11. prva sob.
Simon in Juda Tadej, apostola
17.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve
Litanije Matere božje

NED – 5.11.
31. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA
Zaharija in Elizabeta, st. Janeza Krstnika
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane, zahvalna
10.00 za +Žilnikove (M. R.), zahvalna (v Šentrupertu)

Dežurstva glej zgoraj.
Župnijski misijon v naši župniji bo od 8. do 17. decembra 2017.