Oznanila za 50. teden 2017

Dragi prijatelji!

Misijonarja sva z veseljem sprejela povabilo, da z vami preživiva nekaj dni. Zahvaljujeva se vam za lep sprejem in odprtost, s katero naju sprejemate. Bogu sva hvaležna za vašega župnika Martina, ki z veliko ljubeznijo skrbi za duhovno rast župnije. Hvaležna sva tudi vsem sodelavcem, ki darujete veliko svojih moči in svojega časa za župnijsko skupnost. K vam prihajava v imenu Jezusa Kristusa, ki nas osvobaja s svojo resnico in nam vsem razodeva Očetovo ljubezen.
Misijon je priložnost, da premislimo o svojem življenju v luči Božje besede in svoje ravnanje uskladimo z Jezusovim naukom. Vabiva vas, da se približate Jezusu v zakramentu sprave in prejmete dobro misijonsko adventno spoved, ki naj bo prelomnica v vašem verskem življenju in spodbuda za novo upanje.
Dragi prijatelji, vzemite si čas za obisk svete maše in dejavnosti, ki so vam ponujene v posebnem vabilu na misijon. Rada bi se srečala z vsemi, ki ste kakor koli v stiski, z vašimi ostarelimi in bolnimi, z otroki in mladimi, s starši in starimi starši. Za pogovor sva vam na razpolago v župnišču, z veseljem pa prideva tudi na vaš dom, če naju povabite.
Naj nas vsak večer misijonski zvon ob 20. uri poveže v molitvi, da bomo gradili živo Cerkev, kjer je vsak človek sprejet in ljubljen.
                                            p. Pepi Lebreht in p. Silvin Krajnc

2. ADVENTNA NEDELJA

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Prišel je Janez in je v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitveza odpuščenje grehov. In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen njegovega obuvala. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« (Mr 1,4–5,7–8)

BESEDA O BESEDI

»Pripravite Gospodovo pot!«
»Pripravite pot Gospodu!« Vsako leto, ko pričakujemo božič, poslušamo to vabilo Janeza Krstnika. Bog je vedno izražal vročo željo, da bi bil pri svojih otrocih. Tudi mi pogosto čutimo željo, da bi ga srečali, da bi bil ob nas na poti življenja, da bi nas preplavljala njegova luč. Da pa bi lahko stopil v naše življenje, moramo odstraniti ovire. Ne gre več za to, da zravnamo ceste, temveč, da mu odpremo srce.
Jezus ve, katere ovire zapirajo naše srce. Včasih so to zamere, predsodki, brezbrižnost do potreb tistih, ki so nam blizu, pomanjkanje pozornosti in ljubezni…
Kako naj mu dejansko pripravimo pot? Tako, da ga prosimo odpuščanja. Morebiti je zvečer, preden zaspimo, najprimernejši trenutek, da se ustavimo, se ozremo na pretekli dan in ga prosimo odpuščanja.
V veliko pomoč nam je lahko tudi osebna spoved, zakrament Božjega usmiljenja. To je srečanje z Jezusom, kateremu lahko darujemo vse storjene grehe. Iz spovednice odidemo odrešeni, z gotovostjo, da smo prenovljeni in znova z veseljem odkrijemo, da smo pravi Božji otroci.
Bog sam nam namreč s svojim odpuščanjem odstrani vsako oviro – »zravna stezo« – in ponovno napolni naša srca z veseljem.
Glavna osebnost te nedelje je Janez Krstnik. Oznanja krst spreobrnjenja. To je podobno kot servis na avtu pri mehaniku. Preverimo pravilno delovanje zavor. Jezus nas vabi, naj bomo pripravljeni na zaviranje. Ko nam grozi, da bo prišel greh, pritisni na zavoro. Ga ustavi! Ne pojdi v naglici, hitro v greh. Greh nas rani, nam (in drugim) povzroča bolečino. (Naš misijonar)

Naslovljeno na vas

Misijonski utrip se je v petek začel. Hvala vsem, ki ste že na začetku vstopili vanj. Še veliko vas pričakujemo. Bog daj, da bi se mu dali pritegniti – vam v dobro. Priložnost zamujena, ne vrne se nobena!

V TEM TEDNU:
bo glavnina župnijskega misijona. Ves teden bo glavni program za nas vse na zloženki MISIJON NA GOMILSKEM. Ta oznanila bodo samo dopolnilo glede nekaterih podrobnosti /mašni spomini,…

Verouk: ta teden redno verouk. Kjer bo mogoče, bo prišel misijonar.

Bralci: v času misijona bodite navzoči bralci na razpolago za branje.
Dežurni ministrant(ka): v času misijona vsak vsaj enkrat med tednom.
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž. VSI

BETLEHEMSKA LUČ MIRU
Prihodnjo nedeljo, ki bo že 3. adventna nedelja (na 4. adventno nedeljo bo že sveti večer) bodo skavti prinesli betlehemsko luč, ki jo boste odnesli na domove. Še pomembneje pa bo, da boste imeli v duši luč, k čemur naj bi pripomogla tudi adventna — misijonska – sv. spoved.

OBVESTILO IN POVABILO
Pri stranskem oltarju v kapeli sv. Barbare, si lahko ogledate in nabavite drobna božična darilca, obeske za drevesce in voščilnice. Prispevek, s katerim boste podprli naše ustvarjalne delavnice, je prepuščen vaši presoji in darežljivosti. Zalogo bomo sproti obnavljali in upamo, da bomo lahko zadostili povpraševanju. Marija Rančigaj

2. ADVENTNA USTVARJALNA DELAVNICA
Veroučenci, vabljeni ste na ustvarjalno delavnico, ki bo v soboto, 16.12., od 11. do 13. ure v Domu srečanj na Gomilskem. Ustvarjali bomo za dom in družino ter izdelovali darilca za naše starejše župljane, s katerimi jih bo ob obiskih obdaril Karitas.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.12.
2. adventna nedelja
Loretska Mati Božja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Justinek
Za +Marijo Šmit

PON. 11.12.
Damaz I., papež
8.00 v dober namen (V. M.)
17.00 za starše Rožič in vse Župlnove
za + Jurija Sokliča –osmina

TOR – 12.12.
Devica Marija iz Guadalupe
8.00 v zahvalo in +starše Urankar
17.00 za +Marijo Pustoslemšek
za +Stankota Lobnikar

SRE – 13.12.
Lucija, devica, mučenka
8.00 za +Franca in Milko Rančigaj
15.00 za +Valentina Rizmal, pogr.
17.00 za +Antona –oblet., vse Muhovic
v zahvalo za uspešno zdravljene (R

ČET – 14.12.
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
8.00 za vse Lončičeve
17.00 za +Topovškove
za +Ljudmilo Grah

PET – 15.12.
Antonija Krizina in druge drinske mučenke
8.00 v zahvalo (P.)
17.00 za +Terezijo Topovšek –oblet.
za +starše Natek in Zgubič, sorod.

SOB – 16.12.
Adelajda (Adela), kraljica
Božična devetdnevnica
8.00 za +Silvota in Majdo Lenko
10.00 za vse +Baševe
17.00 za vse +Mežnarjeve
za +Dragota Stanko

NED – 17.12.
3. adventna nedelja
Janez de Matha, redovni ustanovitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za birmance in njihove družine
za vse Ocvirkove
SKLEP MISIJONA

SVETEGA ČASA NIKAR NE ZAMUDIMO
V ŽUPNIJSKEM MISIJONU SE VSI PRENOVIMO!