Oznanila za 51. teden 2017

»Pripravite Gospodovo pot!« (Mr 1,3)

»Pripravite pot Gospodu!« Vsako leto, ko pričakujemo božič, poslušamo to vabilo Janeza Krstnika. Bog je vedno izražal vročo željo, da bi bil pri svojih otrocih. Tudi mi pogosto čutimo željo, da bi ga srečali, da bi bil ob nas na poti življenja, da bi nas preplavljala njegova luč. Da pa bi lahko stopil v naše življenje, moramo odstraniti ovire. Ne gre več za to, da zravnamo ceste, temveč, da mu odpremo srce.
Jezus ve, katere ovire zapirajo naše srce. Včasih so to zamere, predsodki, brezbrižnost do potreb tistih, ki so nam blizu, pomanjkanje pozornosti in ljubezni…
Kako naj mu dejansko pripravimo pot? Tako, da ga prosimo odpuščanja. Morebiti je zvečer, preden zaspimo, najprimernejši trenutek, da se ustavimo, se ozremo na pretekli dan in ga prosimo odpuščanja.
V veliko pomoč nam je lahko tudi osebna spoved, zakrament Božjega usmiljenja. To je srečanje z Jezusom, kateremu lahko darujemo vse storjene grehe. Iz spovednice odidemo odrešeni, z gotovostjo, da smo prenovljeni in znova z veseljem odkrijemo, da smo pravi Božji otroci.
Bog sam nam namreč s svojim odpuščanjem odstrani vsako oviro – »zravna stezo« – in ponovno napolni naša srca z veseljem.
                           misijonarja p. Pepi Lebreht in p. Silvin Krajnc

Bogu hvala za misijon v naši župniji. Hvala našima misijonarjema, ki sta nam oznanjala Božjo besedo, pripravila lepa bogoslužja, vodila srečanja; hvala vsem, ki ste se vključili v misijonsko dogajanje, še zlasti tistim, ki ste bili na različne načine sodelavci. Bog vsem povrni!
                                            Župnik

3. ADVENTNA NEDELJA

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi po njem vsi vero sprejeli. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Rekel je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« (Jn 1,6–8.23)

 

BESEDA O BESEDI

VIDCI NEVIDNEGA Jn 1,6–8.19–28

Večina ljudi ne premišljuje veliko o svojih očeh. Preprosto jih uporablja, bolje rečeno: z njimi vsak dan gleda in opazuje sto in tisoč reči okrog sebe.
Pisatelj Malega princa S. Exupery je povedal besede, ki so jih za njim mnogi ponavljali. Pravi, da je treba gledati s srcem, če hočemo stvari, ljudi in dogodke prav razumeti. Ni zanikal vloge, ki jo imajo oči v našem življenju, saj je tudi sam z njim gledal. Opozoril je le na resnico, da same telesne oči ne vidijo vsega in ne dosežejo bistva; da imajo stvari, ljudje in dogodki neko globljo vsebino in resničnost, do katerih se dokopljemo šele, ko pogledom oči dodamo poglede srca.
So pa ljudje, ki vidijo še več. Recimo Friderik Baraga – o njem so Indijanci, med katerimi je deloval kot misijonar, govorili: »Hodil je, kakor bi videl pred seboj neko skrivnostno luč.« Indijanci te luči niso videli. Baraga jim o njej ni pripovedoval. Toda ko so ga opazovali, kako odločno stopa pred njimi; ko so se spraševali, od kod jemlje moč za tako dolga in naporna potovanja, kako je neustavljiv v svojih načrtih, se jim je porodila misel: Neko luč vidi pred seboj.
Množica ob Jordanu se gnete okrog postavnega, koščenega, z velblodjo kožo ogrnjenega moža. »Ali si ti Kristus, si Elija, si prerok …« ga sprašujejo. »Nič od tega nisem.« odgovarja. »Sem pa glas vpijočega. Vidim, česar vi ne vidite. Sredi med vami je Nekdo, ki ga ne poznate. Zastrte oči imate, ker imate zastrta srca. Spreobrnite se, odrecite se hudobiji in popačenosti, molite in pokoro delajte, glejte s srcem, pa se vam bodo oči odprle!«
Dejstvo je, da smo tudi mi toliko kristjani, kolikor smo resnično vidci Nevidnega. (po: F. Cerarju)

Naslovljeno na vas

Marija in Jožef nam v adventnem času kažeta svojo pot priprave na Jezusov prihod. Pripravljata se na vlogo starševstva, tako kot se na to vlogo tako ali drugače pripravljate današnji mladi. Ni dvoma, da večkrat razmišljate, kakšni starši si želite biti, a se vse zgodi, da kot odrasli mnogi starši potem ponavljajo napake, ki jih sami niso marali pri svojih starših. Nekaj je zmanjkalo v teh pripravi na starševsko vlogo, ki mlade kmalu čaka.
Vlaka, na katerem smo, ne vozi nihče drug kot mi sami. Čeprav tolikokrat radi rečemo, da čas beži, da nimamo dovolj časa, da se ne znamo ustaviti … Naj nas zato adventni čas s svojo vsebino popelje na pot priprave na Jezusov prihod. Pojdimo mu naproti! (po: Robert Friškovec)

Miklavževa zahvala
Sv. Miklavž se zahvaljuje vsem pletiljam, ki so mu pomagale obdarovati otroke s toplimi pisanimi šali, iz vsega srca zahvaljuje. Še posebej tisti(m) najbolj prizadevnim, ki so dajale pogum ostalim. Vsak šal je bil pomemben, da je bil cilj dosežen. Še posebej je vesel, da nas bodo ti šali med seboj povezovali in spominjali na našo župnijo. Za vse nas je bila to dobra izkušnja.
Pletle so: Roška, Vladka, Elza, Tilčka, Marjana, Malči, Tinka, Marija O., Fanika, Lilika, Maja, Alenka, Marija R. in morda še katera, a nimam podatka.
Lepo se imejte!  Marija Rančigaj

Trikraljevska misijonska akcija
Bo potekala v dneh v počitnicah med božičem in novim letom. Mlade in otroke vabim sodelovanju, pa tudi k pripravi na obhod Treh kraljev. Čim prej se prijavi. Priprava bo v soboto ob 10.30 uri v Domu srečanj.

Postavljanje jaslic v župnijski cerkvi.
Mladi, to je že dolga leta vaše lepo opravilo. Upam in prosim, da bo tako tudi letos. Kdaj boste za to prišli skupaj, se boste še dogovorili. Za vse s tem v zvezi se obrnite na Tilna Natek ali župnika. Naredite to dobro delo in božič bo še lepši vam in vsem, ki bodo prišli v cerkev.

MAŠNI NAMENI

NED – 17.12.
3. adventna nedelja
Janez de Matha, redovni ustanovitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za birmance in njihove družine
za vse Ocvirkove
SKLEP MISIJONA

PON – 18.12.
Vunibald, opat
17.00 za +Valentina Rizmala –osmina
Ves teden božična devetdnevnica

TOR – 19.12.
Urban V., papež
17.00 za +Klemenove

SRE – 20.12.
Dominik, opat
17.00 za +Krumpahove in Avbrehtove

ČET – 21.12.
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
16.00 za +Brišnikove iz Šentruperta /B. (v Šentrupertu)
17.00 v zahvalo in prošnja za zdravje (A. S.)

PET – 22.12.
Hunger, škof
17.00 za +Anico Drev

SOB – 23.12. – kvatre
Janez Kancij, duhovnik
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

NED – 24.12.
4. adventna nedelja
Adam in Eva
SVETI VEČER
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Silvestro (r. d.) in Franca Rovšnik
22.00 za uspešno obnovo cerkve (v Šentrupertu)
23.30 božičnica
24.00 polnočnica—za vse župljane

V tem tednu: božična devetdnevnica.

Kvatrna nabirka za bogoslovje bo v nedeljo pri obeh mašah. Bog lonaj!

Bralci v ned: I. Anja Plazovnik Rožič, Franc Skok II. Tajda Natek, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Luka Rožič Plazovnik, Rok Rojnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava