Oznanila za 5. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« (Mr 1,23–25)


BESEDA O BESED

KAJ IMAŠ TI Z NAMI …? Mr 1,14–20

Shodnica v Kafarnaumu je bila tisto soboto nabito polna. Po mestu se je namreč raznesla vest, da bo nastopil učenik, ki govori drugače, kot so bili navajeni slišati pismouke. – Pričakovanja so se izpolnila. Poslušalci so strmeli nad novostjo in modrostjo nauka. Sredi razlage, ko je bila pozornost na višku, se je v tišino dvorane nenadoma zarezal divji krik: »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan?!« – Podobne prizore srečujemo pri branju evangelijev še in še. Kakorkoli si jih razlagamo, razkrivajo navzočnost nekoga, ki ne more prenesti Jezusove bližine. Tudi zgodovina Cerkve ve za podobne primere. Pojavljajo se na različne načine in v raznih oblikah, vsi pa imajo isto značilnost – vprašanje, ki kar kriči: »Kaj imaš ti, Jezus, z nami?« – Enega od njih bi mogli imenovati kletev. Človek se vpraša, kaj sili preklinjevalce, da si izmišljajo najneverjetnejše izraze, ki z njimi blatijo vse, kar je sveto. Ko moramo včasih verni poslušati takšne besede, čutimo, da jih navdihuje sovraštvo nekoga, ki ne more prenesti Jezusove bližine.
Težko si je razložiti drugače. Ko v nekem kraju lokalni duhovnik blagoslovi nove prostore šole ali občinske knjižnice ali podobnega, iz nekih oddaljenih odmevov že slišimo krike: »Kaj pa imaš ti, Jezus, z nami? Kaj počneš na takih dogodkih?« – Zakaj je tako težko priti do potrebnih papirjev za gradnjo novih cerkva, kapel, … Za vsako lokalno pisarno, gostišče ali še kaj pa so dovoljenja hitro pripravljena. – »Kaj imaš ti, Jezus, z nami?« – Je še potrebno naštevati? … Morda pa so ravno ti vsakodnevni pojavi znamenje, da vendarle obstaja nekaj, kar ima Jezus z nami in mi z njim. (po: F. Cerar)

4. nedelja med letom—nedelja Svetega pisma

Geslo letošnje Nedelje Svetega pisma, ki je že 28. zapovrstjo se glasi: »Z Bogom v družini.« Naj Sveto pismo (knjiga vseh knjig) ne obleži na naših policah družinskega doma, temveč naj nas vsak dan vabi, da ga vzamemo v roke, ga skupaj prebiramo in razlagamo. Le tako bo lahko Beseda resnično delovala v naših družinah in v svetu ter nam pomagala skozi vsakodnevne preizkušnje.

Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za Sveto pismo, za tvojo zapisano besedo. Hvala ti za veliko zgodbo odrešenja, ki je obsežena v njem. In hvala, ker si se odločil, da nam boš spregovoril s preprostimi človeškimi besedami, v našem jeziku, ter se nam tako razodeval in nam postal blizu.
Hvala ti, ker je tvoja beseda prevedena tudi v slovenski jezik, da jo lahko poslušamo, beremo in se vanjo poglabljamo. Zahvaljujemo se ti za vse, ki so že od prvih stoletjih skrbeli za tvojo zapisano besedo: hvala ti za pisce, ki si jih navdihnil, in za mnoge prepisovalce, ki so jo ohranjali, včasih tudi za ceno svojih življenj. In hvala ti za vse naše prevajalce, da smemo tvojo besedo brati tudi v našem, domačem jeziku.. Blagoslovi, vodi in s svojim Svetim Duhom podpri vse, ki danes pri nas nadaljujejo to poslanstvo. V imenu Jezusa Kristusa, učlovečene Božje Besede. Amen. (povzeto po: www.svetopismo.si)

V petek pred to nedeljo Svetega pisma smo imeli tudi pri nas Svetopisemski maraton—to je neprekinjeno zaporedno branje Svetega pisma. Potekalo je od 14.00 do 21.30 ure s polurno pavzo, ko je bila ob 17.00 uri sv. maša. Bralke in bralci so namreč po 15 minut brali pri ambonu v župnijski cerkvi. Bog povrni /pa saj vas je že nagradil, ko ste duhovno bogatejši odhajali iz cerkve/ vsem, ki ste brali in vsem, ki ste prisluhnili evangeliju—veselemu oznanilu. Število poslušalcev je nihalo, ker so nekateri bralci prisluhnili predhodniku, drugi pa tistemu za njim. Kar precej pa jih je bilo med poslušalci dalj časa, pa tudi nebralcev je bilo kar nekaj v cerkvi. Za naprej pa naj bi veljalo, da vsak bralec pride, če le more, k branju svojega predhodnika. Hvala!

Naslovljeno na vas

ZAKONSKA SKUPINA
Od besed k dejanjem naj bi prišli glede zakonske skupine. Prvo srečanje bo to sredo, 31. januarja ob 19. uri v Domu srečanj. Na tem uvodnem srečanju bo sodeloval tudi naš misijonar p. dr. Silvin Krajnc. Pridite vsi zakonski pari, ki imate vsaj malo volje za to; pridite in poglejte. Ne bojte se! Nihče vas ne bo silil, če vam ne bo ustrezalo.
Sodelovanje v Zakonski skupini bo vašemu zakonu in vsej družini prispevalo »dodano vrednost«. Bo pa prebujena zakonska duhovnost tudi obogatitev vašega krščanskega življenja. To pa bo pridobitev za vse naše občestvo. Zato bodite pripravljeni nekaj vložiti v ta »donosen projekt«. Žrtvujte nekaj svojega časa in nekaj truda, brez katerega ni mogoče doseči nič lepega in dragocenega!

»Romantika je v redu, potem je treba delati – na odnosu med možem in ženo. Najbolje je začeti takoj po poroki, a tudi začeti kasneje ni prepozno. Mnogo parov se zaveda, da dober odnos med možem in ženo vodi v srečno družino in omogoča, da otroci vidijo očeta in mater na delu: kako se pogovarjata, kako rešujeta probleme in premagujeta preizkušnje, kako si odpuščata, kako negujeta svoj odnos, kako sta pozorna drug do drugega, kako odločata.
Da bi zakoncem pomagali pri gradnji dobrih medsebojnih odnosov, jim omogočamo povezovanje v zakonske skupine. V njih se srečujejo možje in žene, ki jim ni vseeno, kaj se z njihovimi družinami dogaja, in bi radi zase in za svoje otroke odgovorno poskrbeli ter jih pripravili na življenjske izzive.
V zakonski skupini se redno srečuje 4 – 8 zakonskih parov. Srečanja so mesečna. Delo poteka s pomočjo metode pogovora po gradivih, ki smo jih za osem letnikov pripravili v Družini in Življenju«. (po: Družina in Življenje)

Romanje župnijskih sodelavcev (še na dolgu od lani) bo v soboto, 17. februarja na Ptujsko goro. Planirajte si ta dan in se čim prej prijavite v svoji skupini.

Misijon se mora nadaljevati—tudi pogovarjajmo se še o njem!

MAŠNI NAMENI

NED – 28.1.
4. nedelja med letom – Ned. Svetega pisma
Tomaž Akvinski, duhov cerkveni učitelj
7.00 češčenje s sodelavci Karitas
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca –obl. in Pavlo Jernejc

PON – 29.1.
Valerij, škof
17.00 za vse Bognarjeve

TOR – 30.1.
Martina, mučenka
17.00 za +Štefana Vnučeca –oblet.

SRE – 31.1.
Janez Bosko duhovnik, ustanovit. salezijancev
7.30 za +Jožefo Lesnika, vse Mačkove

ČET – 1.2.
Brigita Irska, opatinja
Prvi četrtek
16.00 za +Roziko Potočnik, Slavo Rančigaj (v Šentrupertu)
17.00 za +Ivana Mahorja—30. dan
Molitev za duhovne poklice

PET – 2.2 prvi petek
Jezusovo darovanje – Svečnica: blagoslov sveč
7.30 za +Franca Vasle, vse Horvatove
17.00 za +Antona Pintarja (r. d.)
Litanije Jezusovega srca

SOB – 3.2. prva sobota
Blaž, škof, mučenec
17.00 za +Marijo Semprimožnik
Litanije Matere božje
Blagoslov sv. Blaža

NED – 4.2.
5. nedelja med letom
Jožef Leoniški, misijonar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Ivana Štuseja (v Šentrupertu)

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19. uri v Domu srečanj. Tema Sveto pismo in Karitas /odmev nedelje Svetega pisma/. Gost bo tajnik Škofijske karitas g. Matej Pirnat. Vsi lepo vabljeni.

Srečanje zakonskih parov –kandidatov za zakonsko skupino bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj /v drugem prostoru kot gornje srečanje/. Na to prvo srečanje bo prišel tudi naš misijonar p. dr. Silvin Krajnc. Lepo vabljeni.

Srečanje sodelavcev Karitas je v torek ob 18. uri.

Bralci v ned: I. Lucija Blatnik, Franc Skok II. v Štr. Petra Basle, Karmen P. Golob
Dežurni ministrant(ka): Jan Juhart, Jošt Polak
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl