Oznanila za 9. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,1–3.7)

BESEDA O BESEDI

GLAS, KI JE NAMENJEN TUDI NAM Mr 9,2–10

Spremenjenje se je zgodilo pred očmi učencev. Ne kar nekje, temveč prav pred njihovimi očmi in zanje. Njim je namenjen tudi glas z neba, ki kliče tudi nam: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« – Jezusovi učenci tako lahko spoznajo v kakšnem odnosu je Jezus z Bogom. Hkrati pa jim je tudi povedano, kaj takšen odnos med Očetom in Sinom pomeni zanje. To, da je Jezus Božji Sin, jih zavezuje, da ga poslušajo. Enako velja za nas! – Hkrati se v Jezusovem odnosu z Bogom skriva njegov pomen za človeka. Če bi Jezusu odrekli Božje sinovstvo, bi izgubil ves posebni njemu lastni pomen za svet. Pri Jezusovem odnosu z Bogom torej ne gre za nek poljuben, teoretičen problem, ki bi imel le majhen pomen ali pa ne bi imel sploh nobenega pomena za krščansko vero in življenje. V tem odnosu se razkriva, kakšen je Jezusov odnos do nas ljudi, kaj za nas pomeni, kakšna pričakovanja lahko stavimo nanj in kakšne so zato naše dolžnosti, ki nam jih nalaga. – Bog sam je Jezusa priznal za svojega ljubljenega Sina. Mojzes in Elija sta bila prva med Božjimi hlapci. Jezus pa je ljubljeni Božji Sin. Od Boga ni prejel le svojega poslanstva, temveč vse svoje bivanje. Bog zato ne izpove samo, da je Jezus njegov Sin, temveč izpove tudi svojo ljubezen do tega Sina. Jezus z njim ni le v realnem odnosu sina, temveč tudi v aktualno živem ljubezenskem odnosu. Ta odnos pa je središčna skrivnost Jezusove osebe. Jezus Boga ne pozna le od daleč kot Gospoda, tako kot sta ga poznala Mojzes in Elija. Pozna ga kot Očeta. Jezus nenazadnje prinaša tudi dokončno resnico o Bogu, kajti nihče Bogu ne more biti bliže kot on in nihče o njem ni prinesel tako velike novice. Doslej je Izrael poslušal Mojzesa in Elija. Zdaj naj posluša Jezusa. In evangelij nam polaga danes na srce prav to: »Spoznajte že! Njega poslušajte!« (po: Klemens Stock, Jezus)

2. POSTNA NEDELJA

Velja tudi v počitnicah

Molitev za doseganje življenjskega cilja pri Bogu in molitev za pot do njega sodita skupaj. Pot pa še ni cilj. Toda ob nebeškem cilju ne smemo pozabiti na zemeljsko pot. Ko moliš, si ne poskušaj izprositi Jezusove volje za svoje življenje, kakor ga vidiš ti. Jezus je vendar prišel, da bi tudi tvoje življenje postalo njegovo. Zato moli skupaj z njim za svoje resnično življenje v polnosti. Tako bo tvoj vsakdan z Jezusom postal pot, po kateri se ti bo bližal njegov cilj. (po: Youcat – Molitvenik za mlade)

Biti srečen v dvoje

Neki mož mi je pisal: »Pravkar sem prekinil
z vsemogočimi spori s svojo ženo.
Trdno sva sklenila, da bova začela na novo
in imela več razumevanja drug za drugega.
V naši družini nikoli več ne bo vojne!«
Domačim prepirom se ne moreš izogniti,
toda ne dopusti, da se drobni spopadi
razrastejo v nasprotni fronti.
Nikoli ne pojdi spat brez sprave.
Življenje je prekratko, da bi bili dolgo sprti.
Če živimo skupaj, moramo biti skupaj srečni.
Ne jutri, ampak danes!
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Vabilo: Dekanijska karitas Petrovče vabi na 22. dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v ponedeljek, 5. marca ob 19.30 uri v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu. Nastopajoči so napisani na plakatu na oglasni deski. Vstopnice dobite tudi tukaj.

Naslovljeno na vas

S FEBRUARSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Bila je preteklo sredo, 21. februarja. Začeli smo s križevim potom v cerkvi (Križev pot Cerkve).
V Domu srečanj smo nadaljevali s potrditvijo zapisnika prejšnje seje in pregledom uresničitve sklepov.
Tema meseca je bila: Starši prvi vzgojitelji svojih otrok. Pred soočenjem s to temo smo se še na kratko ozrli še na predhodno temo z naslovom: Čas pričakovanja in blagoslov novega življenja. Izzvani smo bili k razmišljanju, kaj bi župljani lahko še naredili, da bi bili v obeh primerih staršem bolj v oporo.
Ob pogledu nazaj na dogodke v župniji v zadnjem času smo se ustavili pri svetopisemskem maratonu, ki je bil zadnji petek v januarju pred nedeljo Svetega pisma. Bili smo zadovoljni s potekom, saj se je od 14. ure do 21.30 ure zvrstilo 28 bralcev, pa tudi poslušalci so bili.
Tudi pri Karitas se je dogajalo: Župnijska karitas, ki je glavni nosilec organizirane dobrodelnosti v župniji je imela svoj občni zbor – sodelavci so z zadovoljstvom ugotovili, da so uspeli v veliki meri uresničiti svoje naloge in so z optimizmom sprejeli načrt za prihodnje obdobje. ŽPS in vsa župnija sta jim hvaležna za trud in požrtvovalnost in spodbudo, da bi tudi drugi delali dobrodelno. Še v januarju pa je bilo na Gomilskem—v župnijski cerkvi in Domu srečanj srečanje sodelavcev župnijski Karitas naše dekanije.
Romanje župnijskih sodelavcev na Ptujsko goro je bilo po mnenju udeleženih lepo, le udeležba naj bi bila večja. V prihodnje pa naj bi bilo to romanje v oktobru.
V bližnji prihodnosti bo dogajanje podrejeno postni pripravi na veliko noč. 10. marca bo 75. letnica mučeniške smrti duhovnika Izidorja Završnika. Tega naj bi se spomnili v nedeljo 11. marca pri maši ob 10. uri.

MAŠNI NAMENI

NED – 25.2.
2. POSTNA NEDELJA
Nestor, škof, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za vse +Blaževe

PON. 26.2.
Aleksander /Branko, šk.
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 27.2.
Gabrijel ŽMB, redovnik
17.00 za +Marijo in vse Laznikove

SRE – 28.2.
Roman, opat
17.00 za zdravje

ČET – 1.3. prvi četrtek
Albin, škof
16.00 NE bo bogoslužja (v Šentrupertu)
17.00 za +Antona Kovačiča
Molitev za duhovne poklice

PET – 2.3. prvi petek
Angela od Križa, redovna ustanoviteljica
17.00 križev pot: za vse v stiski –Karitas
Za +Ljudmilo Grah
Posvetilna molitev SJ

SOB – 3.3. prva sob.
Kunigunda, kraljica
17.00 za +Stankota Lobnikarja
Litanije Matere božje

NED – 4.3.
3. POSTNA NEDELJA
Kazimir, polj. kraljevič
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Romana Stepišnika (v Šentrupertu)

V tem tednu prvi četrtek, prvi petek, prva sobota—vabljeni tudi k zakramentom. Počitničarjem voščimo lepe počitnice! Pa vabljeni k maši.

Srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Na programu bo film Jezusovo življenje. Lepo vabljeni. (2. predavanje ga Polone Vesel Mušič O birmi je zaradi šolskih počitnic preloženo na 14. marec)

Srečanje Zakonske skupine bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj (zgoraj). Pridita tudi vidva in vidva, … in okrepita skupino. Lepo vabljeni.

Bralci v ned: I. Amadeja Jelen, Nejc Lončar II. V Št.R. Simeona Rakun, Nika
Dežurni ministrant(ka): vsak, ki ne bo zdoma, po en dan. Šram
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava